REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Brak mi słów

24 października 2016 08:07

Ostatnio czytałem książkę, w której próbowano uargumentować tezę, iż nasza planeta osiągnęła tak zwany moment „point of no return” – w dużym uproszczeniu autor stara się przekonać czytelnika, że świat nie może już się cofnąć przed ostateczną zagładą, bo zbyt wiele zostało zrobione lub powiedziane. Ja więc dziś chciałbym wysunąć podobną tezę w kontekście farmaceutów.

ugly.png

Z racji wieku (moje pokolenie słynie z przeszukiwania cyberprzestrzeni), chęci bycia na bieżąco (cecha osobnicza) oraz tworzenia treści na owym portalu, jestem stałym czytelnikiem działu „Opinie”, jednak ostatni tydzień (gdyż tyle mija mniej-więcej między moim jednym a drugim artykułem) obfitował w artykuły o pesymistycznej, apokaliptycznej wręcz werterowskiej treści. Zastanawiam się czy to kwestia jesiennego przesilenia (choć o tej porze roku mamy równonoc), perygeum księżyca czy goethowskiego bólu istnienia, zwanego eufemistycznie Weltschmerzem. Osobiście jestem za ostatnią diagnozą…

Ciekaw jestem skąd w farmaceutach tyle fatalizmu? Oczywiście, wiem że złote czasy aptekarstwa już minęły, a nastała era walki o przetrwanie i być albo nie być. Jednak nawet w najtrudniejszych czasach ludzie się jak dotąd jednoczyli i skupiali się na tym, co dobre, a nie tylko podkreślali to, co ich dobija! Nie wiem, czy ktoś miał okazję obejrzeć produkcję pt. Joyeux Noel (Wesołych świąt) – jest to film oparty na prawdziwych wydarzeniach jakie miały miejsce w roku 1914, dramat wojenny w którym ukazana jest bitwa między żołnierzami niemieckimi a oddziałami Francji i Wielkiej Brytanii. Na czas wigilii wrogie państwa postanawiają odłożyć broń na bok, a nawet złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Po co przytaczam ten opis, skoro do Świąt jeszcze dwa miesiące? Bo chcę podkreślić, że takie podejście marzy mi się w światku farmaceutów.

REKLAMA

Gdy na zewnątrz jest nieciekawie, ludzie chowają się w domach i starają się rozgrzać ciepłem domowego ogniska. Jestem oczywiście w stanie zrozumieć, że nie każda apteka może naśladować rodzinne gniazdko, ale mam poczucie, że ostatnimi czasy większość patrzy na to, jak jawi się ogólnokrajowy trend aniżeli próbować dobrze się poczuć we własnym zespole. Dlaczego nie chcemy czasem zwyczajnie cieszyć się tym, co jest? Dlaczego tak lubujemy się w wyszukiwaniu negatywnych stron obecnej sytuacji zawodowej, że za chwilę stracimy ostatnie rzeczy, bo skupimy się na narzekaniu zamiast umacnianiu tego, co jeszcze działa?

REKLAMA

Wiele razy przytaczałem już jako argument pracę w mojej aptece. Wielokrotnie słyszałem, że chyba jest ona oderwana od rzeczywistości, bo nie znam z niej problemów, o których czytam. Otóż zaświadczam, że problemy są, tyle że jakoś udaje się nie zaprzedać im duszy.

Dlaczego na mnie osobiście te wszystkie hasła o zagrożonej wolności o godności farmaceuty nie robią takiego wrażenia? Bo nie uważam, że należy apteki oczyścić ze wszystkiego co niefarmaceutyczne – począwszy od ludzi, a skończywszy na produktach. Otaczają mnie farmaceuci, technicy, pomoc apteczna, menadżerowie, kierownicy i dzięki nim wszystkim to wszystko się trzyma. Wydaje leki, ale sprzedaję też tony suplementów, kosmetyków i artykułów drgoeriopochodnych i nie mam z tym problemu – świat lubi różnorodność 🙂 Było już w historii kilku takich, którzy bardzo zawzięcie walczyli o „czystość” w wybranym przez siebie aspekcie i jakoś nikomu nie wyszło to na dobre…

Sezon przeziębień w pełni, mam więc nadzieję, że i ten syndrom narzekania to zwykła krótkotrwała infekcja. Warto więc jako specjaliści od stawiania na nogi poświęcić trochę czasu sobie i wzmocnić się, by przetrwać te wszystkie zawirowania, od których człowiek ledwie odrywa się od ziemi, przybity rozmiarem problemów.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wirus Zika atakuje Wirus Zika atakuje

Na co dzień ich nie widzimy, co więcej, nie zauważymy ich nawet pod najsilniejszym mikroskopem optyc...

Reklamoholicy Reklamoholicy

Polacy są narodem reklamoholików. Nie mamy zresztą innego wyjścia. Średnio co piętnaście minut jeste...

Fakty i mity o gorączce Fakty i mity o gorączce

W okresie jesienno-zimowym wielu pacjentów zgłasza się do lekarza bądź bezpośrednio do farmaceuty z ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz