REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Byłam pracownikiem apteki sieciowej, cz. 3

15 października 2015 08:09

Nie byłabym obiektywna pisząc, że apteki sieciowe to samo zło. Plusem było całkiem sensowne wynagrodzenie w porównaniu z aptekami prywatnymi, ale nawet w obrębie danej apteki nie było jednej stałej stawki odpowiednio dla magistra i technika.

Porównując zarobki technika z technikiem i magistra z magistrem różnice dochodziły nawet do kilkuset złotych, ale wynikało to między innymi ze stażu pracy i tego, jakie kto sobie warunki wynegocjował. Niestety rynek psują sami farmaceuci, którzy godzą się pracować za głodowe stawki, więc pensje w sieciówkach też lecą w dół. Dochodzi do sytuacji, kiedy zamiast zatrudnić jedną osobę z doświadczeniem (za wyższa stawkę), zatrudnia się dwie, ale z psie pieniądze.

Bywają sieciówki, które obiecują całkiem sensowne zarobki, ale potem okazuje się, że w skład tego wchodzi podstawa (2/3) i premia (1/3) i nagle się okazuje, że pracujesz za mniej niż byś dostał w każdej innej aptece, bo premia to fikcja. Oczywiście te ułamki mogą mieć inne proporcje, to, co podałam to tylko przykład. Podczas rozmowy o pracę nie pada ani razu słowo premia, tylko ubierają to w inne ładne określenia.

W sieci, w której pracowałam wszystko było czarno na białym: wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki itd. wypłacane zawsze w terminie, czego nie mogę powiedzieć o aptekach prywatnych w moim mieście, gdzie nagminne jest płacenie pracownikowi minimalnej pensji, a reszta nieopodatkowana wypłacana jest „pod stołem”. Moim pierwszym miejscem pracy to była właśnie apteka prywatna, ale tam dla odmiany oszukiwali mnie na nadgodzinach, a pracodawca ociągał się z przekazywaniem składek do ZUS-u. Nie dostałam też ani fartucha, ani butów, ani ekwiwalentu za odzież roboczą, nie miałam też robionych badań wstępnych, które są przecież obowiązkowe, ale chciałabym podkreślić, że takie oszczędzanie na pracowniku nie jest regułą! Aktualnie też pracuję w aptece prywatnej, o której złego słowa nie mogę powiedzieć oprócz tego, że płacą mało, ale komfort pracy i spokój psychiczny są nieporównywalnie większe.

Z urlopami w aptece sieciowej było podobnie: wszystko wyliczone i rozplanowane co do dnia. W pakiecie był też symboliczny „dodatek urlopowy”. Jedyne, do czego można było się przyczepić to niezgodny z Kodeksem Pracy przymus wykorzystania urlopu do końca danego roku kalendarzowego – ten, kto liczył, że przesunie sobie trochę urlopu na następny rok kończył z przymusowym urlopem np. w listopadzie. W aptece prywatnej bywa różnie: jak trafisz na uczciwego pracodawcę to nie ma żadnego problemu i dostaniesz urlop w zaplanowanym terminie, jak masz pecha to możesz liczyć na 2-3 tygodnie wolnego, a reszta przepadnie lub zostanie odłożona na „kiedyś tam”. Ta różnica w podejściu do przepisów wynika z tego, że sieciówki boją się ewentualnych kar finansowych, kontroli lub procesów w sądzie, przez które ucierpiałby wizerunek całej firmy. Apteki prywatne w tym całym towarzystwie są jak plankton – ciężko wyłapać tych, którzy naginają przepisy!

Plusem pracy w sieciówce były też różnego rodzaju premie i dodatki, których w aptece prywatnej człowiek raczej nie zobaczy np. dodatek urlopowy czy pakiet socjalny. Najmniej atrakcyjna premia to ta za wyścig szczurów, czyli za sprzedaż przykasową. Dostawało się też bonusy za staż pracy, jak i za wyrobienie różnego rodzaju norm, o których pisałam wcześniej. W przypadku aptek położonych w małych miastach realizacja planów sprzedażowych była po prostu niemożliwa, więc ten rodzaj premii był raczej fikcją.

Z punktu widzenia pracownika są to jedyne plusy pracy w aptece sieciowej. W pakiecie dostaje się też ciągły stres, zmęczenie psychiczne, a w pewnym momencie dochodzi do tego utrata chęci do pracy granicząca z wypaleniem zawodowym. Chwalę, że w aptece sieciowej wszystko jest czarno na białym, z drugiej strony przestrzeganie Kodeksu Pracy powinno być standardem, a nie tylko przywilejem pracownika!

Przeczytaj również:

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wstrzymanie i wycofanie leku… czyli jak media sieją panikę! Wstrzymanie i wycofanie leku… czyli jak media sieją panikę!

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie popularnego syropu dla dzieci ...

Matka farmaceutka i dawne czasy Matka farmaceutka i dawne czasy

Każdy z nas słyszał kiedyś o „dawnych czasach” – szczególnie w kontekście rozmów o wychowaniu dzieci...

Liczcie trupy, może nam zaufają Liczcie trupy, może nam zaufają

500 milionów tabletek sprzedanych w sklepach! Liczba ogromna. Równie wielki komunikacyjnie błąd. To ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz