REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Byłam pracownikiem apteki sieciowej cz. I

1 października 2015 10:30

Kiedyś ukończenie farmacji było gwarancją pracy i dobrego wynagrodzenia. Jeśli człowiek decydował się wyjechać do innego miasta na drugim końcu Polski, to w pakiecie oprócz dobrych zarobków dostawał też służbowe mieszkanie, rzadziej służbowy samochód! A teraz?

Musisz całować pracodawcę po rękach, że zechciał ciebie zatrudnić (przecież na twoje miejsce jest tylu chętnych) lub jeśli chcesz dobrze zarabiać to musisz jechać na jakąś wiochę gdzie nikt normalny nie chce pracować. I tak trafiłam do małego miasta, do apteki sieciowej za to z pensją, jaką dostaje kierownik w mieście, z którego pochodzę.

Ilość gotówki, jaka co miesiąc wpływała na konto początkowo wyciszała moje wyrzuty sumienia i skutecznie przysłaniała oczy. Nie widziałam, że trafiłam do swego rodzaju „obozu pracy” gdzie cyferki, słupki i statystyki są ważniejsze od człowieka. Przestało mi przeszkadzać, że apteka, w której pracuje wygląda jak bazar: wszędzie promocje, hity cenowe, plakaty, okazje, a praca farmaceuty to głównie wciskanie badziewia z promocji. Ale może od początku:

Za rekrutację odpowiadał koordynator/kierownik regionalny i to on pełni rolę opiekuna aptek w danym regionie. Mi kierownik regionalny kojarzy się z wieczną krytyką i niezadowoleniem (obroty za małe, za mało pacjentów) Pół biedy jak taki manager jest farmaceutą i wie mniej więcej, na czym ten biznes się opiera, gorzej jak trafisz na jakiegoś ekonomistę, który dostaje erekcji na widok rosnących wykresów i statystyk. W sieciówce na tym twoje znajomości się kończą, pomijając oczywiście osoby, z którymi pracujesz. W tej całej firmie jest małym trybikiem, w niektórych wypadkach jesteś po prostu pracownikiem o numerze jakiś tam.

W umowie o pracę oprócz podstawowych danych było kilka stron nakazów i zakazów np. był zakaz rozmawiania z innymi pracownikami o kwocie wynagrodzenia czy zakaz konkurencji. Sam regulamin to też było kilkanaście kartek o tym jak masz się zachowywać w danej sytuacji, jak masz wyglądać, jaki możesz mieć makijaż, jaki kolor i długość paznokci (!) itd. Do tego do przeczytania broszurka o historii firmy i gazetka propagandowa, w której na każdym kroku było podkreślana wyjątkowość sieci, w której miałam pracować.

Kontrolerem jakości był „Tajemniczy Pacjent”, który odwiedzał apteki 1 – 2 w miesiącu. Oceniał wszystko: od sposobu rozmowy po wygląd. Niestety musieliśmy klepać debilne formułki typu formułki, „W czym jeszcze mogę służyć” albo „Zapraszamy ponownie”. Do tego jeszcze dochodziła sprzedaż produktów z promocji (tzw. sprzedaż przykasowa/przykasówka) Pod koniec miesiąca przychodził raport i najpierw modlitwa „Boże, żeby nie trafiło na mnie”, a potem pochwała albo wezwanie na dywanik, bo nie został dodatkowo wciśnięty pacjentowi jakiś gówniany produkt, albo zabrakło jakiejś formułki. Sądząc po głupotach wypisywanych w raportach to niektórzy z nich byli brani chyba z łapanki!

Bardzo ważna była też „sprzedaż przykasowa”. Co miesiąc dostawaliśmy tzw. produkty promowane w stosunkowo niskiej cenie: od tabletek przeciwbólowych po podpaski czy szampony. Każda osoba była rozliczana z ilości sprzedanych produktów promocyjnych w stosunku do liczby pacjentów zarówno w skali krajowej jak i w aptece. Standardowo obstawiałam tyły na każdej z tych list. Nie miałam w sobie chęci do robienia z siebie przekupy z bazaru i wciskania łysemu szamponu, ale inni pracownicy nie mieli oporów. Dla najlepszych w skali kraju była przewidziana premia, ale to nie były kwoty, dla których warto się zabijać. Niektórzy pracownicy sieci podbijali sobie statystyki kupując produkty z promocji, inni kombinowali na paragonach (o tym będzie innym razem), jeszcze inni handlowali produktami promocyjnymi na portalach aukcyjnych. Oczywiście nie sprzedawali leków, a szampony, kremy i to, co w miarę legalnie można sprzedawać w internecie!

CZĘŚĆ DRUGA >>

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kosma i Damian Kosma i Damian

26 września obchodzone jest wspomnienie Kosmy i Damiana, świętych kościoła katolickiego i prawosławn...

XXXVI dni farmacji szpitalnej XXXVI dni farmacji szpitalnej

W dniach 21-23.05.2018r. miałem przyjemność uczestniczyć w organizowanych przez Polskie Towarzystwo ...

Szkolenie „pro forma” Szkolenie „pro forma”

Nie da się ukryć, że mówiąc o kształceniu podyplomowym, można odnieść wrażenie, jakbyśmy cofnęli się...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz