Magazyn mgr.farm

Ceny nie wzrosną, sieci nie znikną

3 listopada 2016 08:23

Po ogłoszeniu przez posłów PiS projektu zmian na rynku aptecznym, nie ustają medialne ataki przeciwników nowych regulacji. Wśród wytaczanych przez nich argumentów, pojawia się jeden, który do opinii publicznej i mediów przemawia najbardziej – wzrost cen leków. Problem polega na tym, że jest on całkowicie wyssany z palca…

wal.png

Przedstawiciele przedsiębiorców, którzy posiadają w Polsce sieci apteczne, dostarczają licznych dowodów na słuszność swojej hipotezy. Bo jest to właśnie klasyczny przykład hipotezy, czyli przypuszczenia opierającego się na posiadanych danych, które jednak nie pozwalają na potraktowanie go jako pewnika. Skąd jednak wśród właścicieli aptek sieciowych taka pewność, że ceny leków wzrosną, jeśli w życie wejdą nowe przepisy? Otóż tej pewności nie mają, ale w ten sposób najłatwiej wywołać społeczny sprzeciw dla proponowanych przez PiS zmian. Nic tak bowiem nie mobilizuje opinii publicznej, jak próba sięgnięcia do jej portfeli.

Jednym z przytaczanych argumentów, mających potwierdzać wspomnianą hipotezę, jest to iż zmniejszenie liczby aptek sieciowych ograniczy konkurencję na tym rynku i doprowadzi do wzrostu cen. Założenie to jest z gruntu fałszywe, gdyż proponowane przepisy w żaden sposób nie wpływają na działalność istniejących aptek. Nie jest prawdą, że apteki sieciowe będą zamykane. Po prostu nie będą powstawać nowe. Obecnie istniejące będą działać tak długo, jak pozwolą im na to normalne, rynkowe prawa – w tym przede wszystkim zasady konkurencji, której tak zaciekle bronią.

Przedstawiciele aptek sieciowych przedstawiają w mediach zestawienia cen w aptekach sieciowych i indywidualnych, wskazując na „taniość” tych pierwszych. I znowu – proponowane przepisy w żaden sposób nie ingerują w politykę cenową przedsiębiorców. Poza tym skoro apteki sieciowe są tańsze to oznacza, że spokojnie wygrają konkurencję z aptekami indywidualnymi i przetrwają na rynku. Bo przecież, jak już wcześniej wspomniałem, proponowane przepisy nie oznaczają ich przymusowego zamykania!

Osobną kwestią pozostaje to, że owa „taniość” aptek sieciowych jest mocno przesadzona. W statystycznej aptece indywidualnej przeciętny Polak wydaje miesięcznie 40 zł. W aptece sieciowej aż 66 zł*. Co więc komu po niskich cenach, skoro i tak w „sieciówkach” wydaje się więcej pieniędzy?

Dość częstym argumentem przytaczanym w dyskusjach na temat wyższości aptek sieciowych nad indywidualnymi, jest „efekt skali”. Oznacza on, że apteki sieciowe, jako duże podmioty, mają lepszą pozycję negocjacyjną, dzięki czemu uzyskują niższe ceny zakupu swojego asortymentu w hurtowniach i u producentów, z którymi współpracują. Argument ten wydaje się solidny i sensowny, jednak każdy uczestnik rynku aptecznego (od zwykłego farmaceuty po eksperta) zwróci uwagę na jego niekompletność. Otóż nie uwzględnia on istnienia wirtualnych sieci – potocznie nazywanych grupami zakupowymi – czy też franczyz, których uczestnikami są w przeważającej części właśnie apteki indywidualne. Prawdą jest, że pojedyncza apteka ma mniejsze zdolności negocjacyjne niż sieć aptek. Ale pojedyncza apteka należąca do grupy zakupowej czy franczyzy jest w stanie zaopatrywać się w swój asortyment niekiedy znacznie taniej, niż duża sieć apteczna. Dowodem na to, jest chociażby tendencja do przyłączania się do grup zakupowych również małych sieci…

Regulacje proponowane przez posłów PiS nie sprawią, że nagle znikną z mapy polski sieci apteczne. Nie sprawią, że z dniem wejścia w życie tej nowelizacji, natychmiast wzrosną ceny leków w aptekach. Tymi argumentami właściciele aptek sieciowych próbują straszyć Polaków. Wykorzystują w tym celu ich nieznajomość proponowanych zmian i zasad zdziałania rynku aptecznego. W publikacjach medialnych pojawia się wręcz konkretna data – od 1 stycznia 2017 leki będą droższe. Skąd się wzięła? Nie mam pojęcia.

Co tak naprawdę oznaczają proponowane zmiany? Apteki przestaną powstawać tam, gdzie już nie są potrzebne. Pacjenci przestaną być traktowani jak portfele na dwóch nogach, z których trzeba wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy podczas wizyty w aptece. Łatwiejsza stanie się również kontrola rynku przez Inspekcję Farmaceutyczną i zwalczanie jego patologii – i tutaj należy upatrywać przyczyn histerii w szeregach właścicieli aptek sieciowych. Przede wszystkim jednak, projekt ten daje szansę na przywrócenie aptece jej podstawowej funkcji – placówki ochrony zdrowia, gdzie liczy się pacjent, a nie obrót.

[right]* Dane podane przez Wydarzenia w telewizji Polsat (1 listopada 2016)[/right]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Łatwiej kontrolować apteki indywidualne Łatwiej kontrolować apteki indywidualne

O najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach i problemach podczas przeprowadzania kontroli w apte...

Suplementowy eksperyment Milgrama Suplementowy eksperyment Milgrama

Ostatnio jestem zmęczony ciągłym tłumaczeniem pacjentom, że 8000 jednostek witaminy D to ciut za duż...

Smaki i smaczki Smaki i smaczki

Jestem zniesmaczony smakami leków dla dzieci. Ja rozumiem, że nasze latorośle potrafią być marudne i...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz