REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ciąża to nie choroba?

14 stycznia 2016 07:36

Podczas każdej z moich rozmów o pracę padły mniej lub bardziej dyskretne pytanie o stan cywilny, ilość posiadanych dzieci, plany na przyszłość, a nawet kredyty itd. Już nie wystarcza dyskretne spojrzenie na dłoń w poszukiwaniu obrączki czy pierścionka zaręczynowego, bo teraz potencjalni pracodawcy chcą wiedzieć jak najwięcej. Niektóre z tych pytań były niezgodnie z Kodeksem Pracy, ale pomogły w odsiewie młodych mężatek z planami powiększenia rodziny. Potencjalna ciąża – słowa, którego pracodawcy boją się bardziej niż zarazy.

Bo ciąża to przecież zwolnienia, rozwalony grafik, szukanie kogoś na zastępstwo, ale nikt nie bierze pod uwagę, że to czasami sami pracodawcy doprowadzają do stanu, kiedy kobiety w ciąży nie chcą lub nie mogą pracować i uciekają na tzw. L4. Ciąża to nie choroba, ale często chorobą jest stan umysłowy pracodawcy, do którego nie dociera, że jest ciąża to stan „odmienny” i w niektórych przypadkach wymaga specjalnego, łagodniejszego traktowania. Szczytem bezczelności ze strony pracodawcy jest kuszenie pustą obietnicą zachowania etatu, jeśli kobieta będzie aktywna zawodowo prawie do końca ciąży. Niestety jak życie pokazuje z dotrzymywaniem obietnic różnie bywa.

Jedna z moich byłych kierowniczek miała dziwny fetysz, bo niebywałą radość sprawiało jej gnębienie i upokarzanie techników. Nie było taryfy ulgowej, bo nie odpuściła nawet dziewczynie, która była w ciąży. Oprócz standardowego „stania przy okienku” dostawała też zadania dodatkowe np. w środku mroźnej zimy zlecono jej rozmrożenie aptecznej lodówki i ręczne skucie lodu z bocznych ścianek. Mając do wyboru pięć innych osób zadanie powierzyła akurat tej dziewczynie, która była w ciąży i zapewniam, że nie był to przypadek. Innym razem było to polecenie umycia szyb i wytarcia kurzu na regałach. Tego typu prace wymagały wspinania się po drabinie, a tego kobiety w ciąży nie powinny robić (prawo przewiduje różne ograniczenia w zakresie wykonywania określonych prac przez kobietę ciężarną) Dziewczyna w milczeniu znosiła takie traktowanie (bo przecież ciąża to nie choroba), ale nie poszła na zwolnienie argumentując to tym, że chce pracować jak najdłużej i po macierzyńskim chce wrócić do pracy w tej aptece. Dwa miesiące później trafiła do szpitala z krwawieniem z dróg rodnych i wyrokiem „ciąża zagrożona”. Koleżanka poszła na zwolnienie, a kierowniczka dostała szału, bo plany przecież były inne.

REKLAMA

Inna moja znajoma pracowała prawie do końca ciąży, bo liczyła na to, że pracodawca doceni jej poświęcenie. Praca w tej aptece była mocno stresująca, więc tym bardziej nie potrafię zrozumieć idei wypruwania sobie flaków, tylko po to, aby pracodawca był zadowolony. Dziecko urodziło się z wadą wrodzoną, ale teraz możemy sobie tylko gdybać czy wpływ na to miał przewlekły stres w pracy, a może na „fruwające” drobnoustroje, których w aptece nie brakuje, a może jeszcze coś innego. Po urlopie macierzyńskim zamiast obiecanej pracy zobaczyła środkowy palec, bo w między czasie na jej miejsce został zatrudniony pracownik bez dzieci i bez planów rozrodczych.

REKLAMA

Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo mam świadomość, że są pracodawcy z ludzką twarzą, dla których pracownica w ciąży to nie koniec świata. Zastanawiam się tylko czy jest sens ryzykować i czasami pracować ponad swoje siły tylko po to, aby zadowolić pracodawcę i to w warunkach, którym daleko do sterylnych? Z drugiej strony konsekwencją nadużywania zwolnień lekarskich w czasie ciąży jest niechęć pracodawców do zatrudniania młodych kobiet z planami powiększania rodziny. I koło się zamyka.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pigułka szczęścia Pigułka szczęścia

Europa podąża za USA, a Polska podąża za Europą. To, co pojawiło się na Zachodzie, pojawia się i u n...

Szkolenia ciągłe farmaceutów – po co mi to? Szkolenia ciągłe farmaceutów – po co mi to?

Nie jestem wrogiem szkoleń samych w sobie, jestem wrogiem narzucania farmaceutom czegokolwiek, bo ja...

Byłam pracownikiem apteki sieciowej cz. I Byłam pracownikiem apteki sieciowej cz. I

Kiedyś ukończenie farmacji było gwarancją pracy i dobrego wynagrodzenia. Jeśli człowiek decydował si...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz