REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co by było gdyby…

27 czerwca 2017 09:27

1 stycznia 2018 roku dobiegnie końca okres przejściowy, który zaczął się w 2015 r. wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wtedy też obecnie obowiązujące rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych zostaną uchylone.

Farmaceuta w jednym ręku trzyma receptę, a w drugim lek.

Mimo że Prawo farmaceutyczne zawiera regulacje dotyczące wystawiania recept, to nowe rozporządzenia będą regulować zarówno zasady wystawiania jak i realizacji (art. 96a ust. 12 PF). Zostało niewiele czasu dlatego warto już dziś pomyśleć o kształcie przyszłych przepisów, które mogłyby rozwiązać nasze codzienne bolączki z jednoczesną korzyścią dla pacjentów i naszego wizerunku. Na wstępie zaznaczam, że zaproponowane rozwiązania są subiektywne i liberalne, ale zwolennikiem znoszenia zasad nie jestem.

W rozważaniach pominę kwestię e-recepty, która choć eliminuje część problemów będzie przedmiotem osobnego opracowania. Ponadto nie należy się spodziewać, że papierowe recepty wyjdą z obiegu z dnia na dzień. Przyjrzyjmy się zatem aspektom realizacji recept.

REKLAMA
Realizacja recept

Niestety bywa, że pacjent w jednej placówce wykupi wszystkie wypisane leki, natomiast w innej otrzyma część lub zostanie odprawiony z kwitkiem. Bynajmniej nie mam na myśli różnicy w zapleczu magazynowym, ale różne podejście do tej samej recepty i ewentualnych błędów formalnych. Nie powinno być pod tym względem aptek lepszych i gorszych, więc zobaczmy co można zrobić, żeby zlikwidować ww. podział bez zwiększanie liczby wycieczek poza godzinami pracy do przychodni po poprawki.

REKLAMA
Dane pacjenta

Przypadki naniesienia niepełnych danych adresowych czy personalnych w polu pacjent nie należą do rzadkości, więc możliwość ich uzupełnienia na rewersie jest pożądana. Co nie oznacza zwolnienia osoby uprawnionej z należytego wykonywania swoich obowiązków.

Informacje dotyczące leku

Nazwa preparatu w połączeniu z odpłatnością ulgową powinna prowadzić do wydania pacjentowi leku widniejącego na liście refundacyjnej, (np. Briglau bez dopisku PPH) a nie dylematu co autor miał na myśli.

Dawka

Analogicznie brak podanej dawki leku mógłby znów odwoływać się do najmniejszej refundowanej dawki, o ile dana pozycja znajduje się na liście (np. Lumigan, Bi-Profenid, Prestarium). Jak to się ma do bezpieczeństwa pacjenta? Otóż, tak jak obecnie przy kilku rejestracjach lekarz powinien uściślić jaką moc ordynuje.

Innym aspektem są leki wieloskładnikowe, przy których ułatwieniem byłaby możliwość wydania pojedynczych substancji osobno (w przypadku problemów z dostępnością czy na życzenie pacjenta – po wyjaśnieniu jak zażywać dane preparaty; np. Exforge HCT, Triplixam) lub odwrotnie.

REKLAMA

Pojawiają się również sytuacje, kiedy zlecona dawka nie istnieje, ale jest możliwa do złożenia z innych dostępnych (np. Toramat 75 mg z tabletek po 50 mg i 25 mg). Tu w porozumieniu z lekarzem moglibyśmy wydać to, co osiągalne.

Wielkość opakowania

W kwestii wielkości opakowań produktów nierefundowanych wyznacznikiem mogłaby być ich dostępność w hurtowniach farmaceutycznych lub też przewlekłość kuracji (np. Memotropil, Cavinton forte).
Ponadto skoro aktualnie ilość leku wolno zapisać w sposób dowolny, byleby z użyciem cyfr arabskich lub słownie, to należałoby zalegalizować wszelkie spotykane formaty, czyli także wyrażone bez użycia spójnika (np. Contrahist 5 mg 84 tabl. 1op, Daivobet żel 60 g 2op).

Co więcej odpłatność, pomimo wskazania opakowania nierefundowanego, mogłaby dopuszczać wydanie ze zniżką najbardziej zbliżonej liczby jednostek dawkowania z użyciem pozycji z listy leków refundowanych (np. Xarelto 20 mg 1op po 28 tabl. 30% czy Polpril 5mg 1op po 30 tabl. R).

Dobrze by było, gdyby wprost wróciła możliwość wydania najmniejszego refundowanego opakowania, kiedy osoba uprawniona błędnie określi ilość leku czy wielkość opakowania.

Dawkowanie

Myślę, że sporym ułatwieniem byłoby przyjęcie, że wymóg obecności sposobu dawkowania uznaje się za spełniony, kiedy lekarz uczyni na ten temat jakąkolwiek adnotację, a pacjent jest świadomy jak zażywać wypisany preparat. Od razu przestalibyśmy się czepiać zapisów takich jak: 1x, 1xdz, 1×1 (przy kroplach, tabl. etc.), zmiana co 3 dni ( przy plastrach) czy 3×150 (przy mleku modyfikowanym) etc.

Wskazania

Sądzę, że za zlecone leki niezgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym powinien odpowiadać lekarz i to z nim płatnik musi rozwiązywać spory (Doxar na ryczałt dla kobiety, preparaty wypisane poniżej lub powyżej wieku objętego refundacją).

Odpłatność

Zwłaszcza dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowymi istotne jest by uprzywilejowanie było ponad odpłatnością (ZK i 100% oraz ZK i R w konkretnym wskazaniu przy leku refundowanym także w całym zakresie wskazań – Cardura XL 4 mg).

Zamiana wyrobów medycznych

Chociaż w art. 44 ustawy o refundacji leków dopuszczalna jest substytucja wyrobów medycznych, np. pasków do glukometru, to już brak jest czytelnych uregulowań w kwestii zmiany wielkości plastra (10×10 na 5×5 lub większe) czy jego właściwości (Aquacel Aq Extra na +Extra). Takie modyfikacje powinny być możliwe, z zastrzeżeniem zachowania tożsamego efektu terapeutycznego, w porozumieniu z pacjentem analogicznie jak przy wyrobach wydawanych na zlecenie.

Ilość leku w kontekście jego trwałości

Obecnie przydatność preparatów po otwarciu traktuje się wybiórczo, gdyż pamięta się o niej przy kroplach do oczu oraz zawiesinach z antybiotykiem, ale już pomija przy insulinach czy syropach zachowujących stabilność mikrobiologiczną przez około miesiąc. Musi być jasne, że we wszystkich sytuacjach wyszczególnionych przez producenta, pacjent jest po pierwsze o trwałości leku informowany. Po drugie zaś parametr ten należy brać pod uwagę przy sprawdzaniu czy wypisana kuracja mieści się w 120 dniach.

Termin ważności recepty

Głównie w kontekście recept na leki nierefundowane (wyłączając substancje psychotropowe), w tym środki antykoncepcyjne, przydałoby się wydłużenie terminu ważności recepty oraz wystawianych do niej odpisów, do 180 dni. Ponadto należałoby wyprostować nieścisłość związaną z datą realizacji od dnia na receptach Rpw, gdyż 30-dniowy termin ważności powinien biec od tej daty.

Mam nadzieję, że choć częściowo udało mi się skłonić czytelników magazynu do krytycznego i życzeniowego za razem spojrzenia na obecne regulacje, by nie zostali bierni wobec przyszłych zmian legislacyjnych, które trafią do konsultacji w środowisku aptekarskim.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Odpowiedzialność ponosi producent Odpowiedzialność ponosi producent

O rynku suplementów diety, ich bezpieczeństwie i sposobach kontroli rozmawiamy z Markiem Posobkiewic...

Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości

Zachwycona filmem o Marii Skłodowskiej-Curie z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, sięgnęłam po książ...

Panie prezesie! Pan sprzedaje leki czy apteki? Panie prezesie! Pan sprzedaje leki czy apteki?

Trwa dyskusja o patologiach na rynku aptecznym, w której farmaceuci przerzucają się argumentami z wł...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz