REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co dalej z opieką farmaceutyczną w polskich aptekach?

24 maja 2019 10:23

Jak wskazują badania 80% społeczeństwa darzy zaufaniem farmaceutów, jednak niewielki jego odsetek odbiera ich jako specjalistów od farmakoterapii, do których można przyjść po rozwiązanie problemów dotyczących stosowanych leków. Coraz częściej jesteśmy odbierani jako zwykli sprzedawcy, którzy tylko wydają to, o co nas pacjenci poproszą…

Zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną. (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Zdrowia, przed wprowadzeniem OF do aptek, powinno się również skupić nad przygotowaniem szkoleń dla farmaceutów (fot. Shutterstock)

Jednym z pomysłów na podniesienie rangi zawodu farmaceuty jest wprowadzenie do polskich aptek opieki farmaceutycznej. Definiuje się ją jako udokumentowany proces, w którym farmaceuta czuwa nad prawidłową farmakoterapią pacjenta. Ma ona na celu poprawę jakości życia pacjentów, a także zmniejszanie kosztów ponoszonych przez państwo na proces leczenia obywateli.

Ministerstwo Zdrowia planuje, planuje…. i?

Ministerstwo Zdrowia w 2015 r. powołało Zespół ds. Opieki Farmaceutycznej, który po roku działalności został rozwiązany. W 2017 r. powołano kolejny przyministerialny zespół, tym razem mający się zająć przygotowaniem pilotażowego programu opieki farmaceutycznej. Prace tego zespołu doprowadziły do utworzenia zasad według których ma funkcjonować opieka farmaceutyczna w Polsce. Z założenia ma ona opierać się o zasadę 2RS, czyli ma być refundowana, regularna i oparta o standardy usługi farmaceutycznej. Zdaniem członków ww. zespołu pozwoli ona na wzmocnienie roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej, a przede wszystkim będzie wsparciem kadrowym wobec braków jakie powstają wśród pracowników służby zdrowia.

REKLAMA

W styczniu tego roku pojawił się projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednym z jej założeń jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej. W jej ramach farmaceuta będzie uprawniony do kontroli, jakie leki przyjmuje pacjent i ocenienia, czy nie wchodzą one ze sobą w niebezpieczne interakcje, a także wykonania szczepień. Niestety w projekcie ustawy nie rozwiązano problemu źródła finansowania realizacji tych zadań przez farmaceutów. Procedowanie ustawy bez podjęcia decyzji o finansowaniu OF jest ustaleniem na linii Ministerstwo Zdrowia- Naczelna Izba Aptekarska, która to w imieniu farmaceutów zdecydowała, że lepiej procedować taką ustawę niż żadną.

REKLAMA

Czy apteki są gotowe na wprowadzenie opieki farmaceutycznej?

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej to potężne wyzwanie logistyczne, zarówno dla resortu zdrowia jak i polskich aptek. Chyba największym problemem jest kwestia gromadzenia przez apteki wrażliwych danych osobowych pacjentów. Na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek unormowań prawnych, które regulowałyby kwestie przekazywania aptekom przez przychodnie historii choroby pacjentów, a także budowania całkowicie nowych baz zawierających poufne informacje.

W aptece, ich właściciele będą zmuszeni do przygotowania osobnego pomieszczenia, które umożliwi prowadzenie spokojnego przeglądu lekowego, prywatnej rozmowy z pacjentem, czy przeglądania zebranej dokumentacji. Niezbędne okaże się również umieszczanie specjalnej szafy, w której będzie można przechowywać dokumentację. Ponadto w owym pomieszczeniu konieczny okaże się komputer, wyposażony w odpowiedni program. Niestety, na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze opracowane oprogramowanie, które w pełni realizowało by wszystkie założenia OF.

Czy farmaceuci są przygotowani na prowadzenie opieki farmaceutycznej?

Prowadzenie opieki farmaceutycznej przez farmaceutów wymaga posiadania ponadprzeciętnej wiedzy, którą można nabyć zarówno podczas studiów, szkoleń jak i przede wszystkim kolejnych lat pracy. Na większości wydziałów farmaceutycznych w Polsce są już prowadzone zajęcia z opieki farmaceutycznej, jednak nadal nie zostały odgórnie narzucone programy kształcenia, które znacznie polepszyły jakość nauczania w kwestii przygotowania do prowadzenia OF. Ponadto Ministerstwo Zdrowia, przed wprowadzeniem OF do aptek, powinno się również skupić nad przygotowaniem szkoleń dla farmaceutów, które usystematyzowały by ich wiedzę, co przełożyłoby się na prowadzenie OF z należytą starannością.

A może opieka farmaceutyczna w przychodniach?

Postulowanym pomysłem przez Wirtualną Izbę Aptekarską oraz przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, jest prowadzenie opieki farmaceutycznej tylko i wyłącznie w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Pomysłodawcy tego rozwiązania wykazują wiele jego zalet. Po pierwsze w przychodniach zdecydowanie łatwiej wygospodarować pomieszczenie, które spełni wymagania do prowadzenia OF. Po drugie, w przychodniach łatwiej będzie uzyskać niezbędną dokumentację medyczną pacjenta bez konieczności jej przekazywania do aptek. Ponadto wskazują na to, że farmaceuta świadczący opiekę farmaceutyczną jedynie w przychodni będzie skupiony tylko i wyłącznie na tym zadaniu, a nie na jeszcze wielu innych niezwiązanych z OF czynnościach, w tym na funkcji sprzedażowej, jak to ma miejsce w przypadku aptek ogólnodostępnych.

REKLAMA

Postulat ten skupia się również na konieczności przypisania apteki do każdego pacjenta, jeśliby opieka farmaceutyczna miałaby odbywać się w aptekach. Gdyby OF była świadczona jedynie w przychodniach, to pacjent korzystałby z usług farmaceuty w tym samym miejscu, w którym ma wybranego lekarza rodzinnego. Wadą tego pomysłu jest na pewno fakt braków kadrowych wśród farmaceutów. Obecnie jest ich za mało, aby byli oni obecni w godzinach otwarcia wszystkich aptek ogólnodostępnych, a przy realizacji tego pomysłu musieliby oni zostać również delegowani do pracy w przychodniach.

O pomyśle wprowadzenia opieki farmaceutycznej do polskich aptek słyszymy już od kilku dobrych lat. Traktowana jako swoiste Eldorado dla polskiej farmacji, na razie jest niedopracowanym pod wieloma względami rozwiązaniem, które miałoby na celu zaktywizować farmaceutów do prawdziwej pracy z pacjentem oraz nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami służby zdrowia.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

czekamy, czekamy, czekamy.....i co dalej??
Czy na obecnym rynku pracy w PL tylko farmaceuta swoją wiedzę rozdaje, a nie sprzedaje ? Czy przychodzi komuś do głowy jakiś jeszcze fach? 😕
Szukam, myślę, analizuje i... nic nie przychodzi mi do glowy!;)
piękne stwierdzenie.....mnie nikt do głowy nie przychodzi

Powiązane artykuły

Tak studenci farmacji przygotowują się do opieki farmaceutycznej… Tak studenci farmacji przygotowują się do opieki farmaceutycznej…

Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej jest szczególnie ważnym wydarzeniem dla Polskiego Towarz...

Odżywianie, a wysiłek fizyczny. Z czym to się je? Odżywianie, a wysiłek fizyczny. Z czym to się je?

Coraz więcej osób w naszym społeczeństwie przekonuje się do korzyści płynących z regularnego uprawia...

Irlandczycy chcą, by farmaceuci wypisywali recepty Irlandczycy chcą, by farmaceuci wypisywali recepty

W Irlandii przeprowadzono badanie opinii na temat roli farmaceutów. Okazuje się, że pacjenci ufają a...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz