REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co za dużo, to niezdrowo

31 października 2016 08:09

Choć opieka farmaceutyczna w aptekach z mrzonki staje się powoli planem branym pod uwagę, wciąż jeszcze nie możemy mówić o jej istnieniu. Nie wolno jednak zapominać, że pacjenci mogą obecnie liczyć na profesjonalną poradę farmaceuty, która zakłada fachowe doradztwo tu i teraz, w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianej formie opieki nad pacjentem. Ile i jak należy jednak doradzać, aby owa porada była wartościowa?

apteka.png

Wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas Pani Nowak, lat 68 prosząc o coś od ręki na prozaiczną dolegliwość. Jak stwierdzić ile Pani Nowak wie o asortymencie apteki? Czy rozróżnia suplementy diety od wyrobów medycznych i preparatów leczniczych? Czy jest to dla niej ważne, jaką rejestrację ma prezentowany preparat? Idąc dalej, czy powinniśmy pytać o kwotę, jaką chce przeznaczyć na zakup specyfiku? Jedni chcą efektu przy niskich kosztach, część z nas uważa, że cena generuje jakość i woli za nią zapłacić.

Zaczynamy pytać jak fachowcy: czy produkt ma być dla Pani Nowak czy przyszła kupić go dla kogoś? Od jak dawna utrzymują się objawy? Czy się nasiliły? Osłabły? Widać poprawę rano a może pogorszenie wieczorem? Czy już sama stosowała jakiś preparat? Jak długo? Jak go dawkowała? Czy jest uczulona na jakieś substancje? Czy preferuje coś w tabletkach czy w syropie? Czy cierpi na inne towarzyszące choroby? Czy bierze inne leki lub suplementy diety? Lista wydłuża się w tempie logarytmicznym, a nasza Pani Nowak nie nadąża z odpowiedziami i zaczyna się zastanawiać po co to wszystko.

REKLAMA

W zasadzie zapytaliśmy ją o najbardziej naglące sprawy, ale pozostaje jeszcze milion innych kwestii do rozwiązania – okazuje się, że Pani Nowak pytana o dietę opowiada nam o rzeczach, po których łapiemy się za głowę, gdy tylko odtworzymy w głowie listę wspomnianych leków, które przyjmuje. Pani Nowak wspomina też, że bierze to i tamto z powodu niewydolności nerek, więc automatycznie zastanawiamy się, czy nasz rekomendowany specyfik na prozaiczną przypadłość nie zrobi więcej szkody niż pożytku, jeśli jest wydalany przez nerki. Sprawdzamy więc, czy nie należałoby obniżyć dawki, z chęcią zapytalibyśmy o klirens kreatyniny, ale zwykli ludzie nie znają takich wartości na pamięć.

REKLAMA

Skoro z nerkami jest coś nie w porządku, może z wątrobą też? Subtelnie pytamy o tą kwestię i okazuje się, że wyczuliśmy pismo nosem. Zaczynamy analizować metabolizm każdej substancji czynnej, jej aktywne pochodne, wpływ na izoenzymy cytochromu P450 i możliwe interakcje. A co z interakcjami leków, które Pani Nowak już bierze? Nagle porada z powodu prozaicznej przypadłości schodzi na dalszy plan, bo zauważyliśmy niepokojące interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne na etapie metabolizmu, dystrybucji i eliminacji. Zaczynamy wertować w głowie strony podręcznika od farmakologii, by znaleźć w ułamku sekundy bezpieczny odpowiednik dla zażywanych preparatów, pamiętając o cenie – Pani Nowak zwraca na to uwagę! – i uwzględniając współistniejące choroby…

Na całe szczęście budzimy się zlani potem w środku nocy w naszym łóżku i siadając na materacu popijamy łykami wodę ze szklanki. Przez głowę przelatuje jednak myśl – co jeśli to by było prawdą? Czy powinniśmy korzystać z całej naszej wiedzy? Czy więcej znaczy lepiej? Kiedy kończy się granica korzystna dla pacjenta, a zaczyna się przestrzeń szkodliwa dla farmaceuty? Oto on chciał coś poradzić na czubek góry lodowej, a przybiła go cała bryła lekowych problemów. Ile i jak powinniśmy doradzać, by nie zrobić krzywdy ani pacjentowi… ani sobie?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Społeczeństwo instant Społeczeństwo instant

Skoro tak powszechne stało się dzielenie opakowań na blistry, może warto zlać wszystkie krople do no...

10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością 10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością

Pouczanie pacjenta na temat prawidłowego przyjmowania leku, należy do obowiązków farmaceuty. Warto z...

Po co mi to było? Po co mi to było?

O studiach farmaceutycznych słyszałam wiele opinii. Jedni, na informację, że takie studia skończyłam...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz