REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Coś drgnęło

16 maja 2016 09:46

Doszły mnie ostatnio słuchy, że za sprawą działań Naczelnej Izby Aptekarskiej, wkrótce będzie możliwe wydawania pacjentom droższych odpowiedników na zniżkę. Jeśli to prawda, to chyba jesteśmy świadkami realnej dobrej zmiany – a przynajmniej jej zwiastuna.

Podobno wkrótce pojawią się przepisy, które umożliwią farmaceutom wydawanie droższych odpowiedników leków z recepty. Prezydent już podpisał ustawę i wejdzie ona w życie 30 dni po jej opublikowaniu – a na to jeszcze czekamy. Czytałem, że nowe zapisy sprawią, że farmaceuta będzie też mógł wydać pacjentowi o 10% tabletek więcej niż jest to przepisane na recepcie. Nasuwa się jednak pytanie – czy to w ogóle ma znaczenie?

Każdy lubi chwalić się sukcesami – szczególnie tym, przed którymi odpowiada za swoją pracę. Tak jest też z władzami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Obecnie prezesi i wiceprezesi objęli swoje funkcje niespełna 3 miesiące temu. Zapowiadali gwałtowne przyspieszenie prac i regularną poprawę sytuacji na rynku aptecznym. Nowe przepisy dotyczące wydawania odpowiedników mają więc być dowodem na skuteczność władz NIA. Przyznam, że mam jednak pod tym względem pewne wątpliwości.

Obecnie największym problemem rynku aptecznego są agresywne sieci, które stawiają nowe apteki nie tam gdzie jest to potrzebne, tylko tam gdzie istnieje szansa na zrobienie na tym dobrego interesu. W rezultacie padają apteki indywidualne, które nie są w stanie wytrzymać konkurencji cenowej. Taka sytuacja wynika z nieprzestrzegania przepisu o jednym procencie i bezkrytycznym wydawaniu zezwoleń przez inspekcję farmaceutyczną. Do tego dochodzi łamanie zakazu reklamy aptek. Innymi słowy przepisy są – ale nikt ich nie egzekwuje. Kolejnym ważnym problemem są braki leków w hurtowniach i konieczność ich zamawiania przez najróżniejsze infolinie i strony internetowe. A i tak dla wszystkich nie starcza. W wyścigu po deficyty wygrywają najsprytniejsi i najwięksi.

W obliczu tych problemów, wiele innych, które jeszcze niedawno nas absorbowały, zbledło. Sam się na tym złapałem, że kwestie dawniej spędzające mi sen z powiek, teraz zeszły na dalszy plan. Mam na myśli przede wszystkim kontrole NFZ i prawidłowe realizowanie recept. Dawniej przeglądałem najróżniejsze strony internetowe wyszukując najbardziej wiarygodnych interpretacji przepisów i podkładki do realizacji recepty w określony sposób. Pamiętam ten strach przed kontrolą NFZ i karami, jakie mogą mnie spotkać za błędy i źle naliczone refundacje. Od jakiegoś czasu już mnie to tak nie rusza. Przepisy się uelastyczniły, lekarze zaczęli drukować recepty, NFZ przeprowadza kontrole rzadko i wyrywkowo. Zdecydowanie większe ryzyko bankructwa wiąże się z działalnością konkurencji niż kontrolą NFZ.

I teraz pojawia się kwestia ostatniego komunikatu, według którego dzięki działaniom NIA pojawia się przepisy umożliwiające wydawanie droższych odpowiedników z recepty. Przyznam, że obecne przepisy są uciążliwe. Jeśli pacjent na zapisany przez nadgorliwego lekarza najtańszy lek z grupy limitowej (który na ogół jest wirtualny), nie ma możliwości wydania mu innego na zniżkę. I tutaj faktycznie pojawia się problem. Problem uciążliwy i denerwujący. Ale nie jest to problem, który może skutkować bankructwem apteki.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie to trochę nasza apteczna rzeczywistość się poprawi. W końcu będzie można wydać Megace za Megalię (oba leki mają tę samą cenę) itp. Na pewno będą z tego zadowoleni pacjenci, którzy z powodu dotychczasowych ograniczeń często musieli kupować droższe odpowiedniki bez refundacji. Niestety nowe przepisy nie uratują żadnej apteki indywidualnej przed bankructwem. Nie zapewnią aptekom deficytowych leków.

Na pewno coś w naszej rzeczywistości aptecznej drgnęło. Ale oczekujemy zdecydowanie więcej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jeden błąd może doprowadzić człowieka do ostateczności… Jeden błąd może doprowadzić człowieka do ostateczności…

Kuba to świeżo upieczony magister farmacji, który odbywa półroczny staż w aptece. Praca nie jest łat...

Farmacja na świecie: Indonezja Farmacja na świecie: Indonezja

Kraj, w którym nie ma techników farmaceutycznych, a w aptekach pracują tylko farmaceuci? Tak właśnie...

Gdy pacjent umiera w oczach Gdy pacjent umiera w oczach

Nie ma nic gorszego w naszej pracy niż przyglądanie się jak powoli umiera nasz pacjent. Tydzień po t...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz