REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Coś się kończy, coś się zaczyna

31 grudnia 2016 08:55

Ten rok nauczył mnie jednego – nie można za pewnik przyjmować status quo tylko dlatego, że przyszło pracować w tak teoretycznie niezmiennej branży, jaką jest farmacja. Panta rhei – mawiał Heraklit i coś mi się zdaje, że patrząc na rok 2017 i podsumowując kończący się właśnie 2016 bliżej mi do tego greckiego filozofa niż wcześniej przywołanej łacińskiej maksymy.

List młodych farmaceutów do Posłanek i Posłów

Gdybym miał spojrzeć wstecz i zweryfikować moje obecne położenie w porównaniu z zamierzonym celem przed studiami, to mocno bym się zdziwił. Jeszcze parę lat temu dałbym się pokroić z pracę w małej prywatnej aptece, stojąc na straży nieskażonego obcym kapitałem rynku farmaceutycznego, który jedynie sieje zamęt. Życie jednak samo weryfikuje plany i okazuje się, że pracuję teraz nie tylko jako aptekarz, ale po godzinach dorabiam jako Dyżurny Obrońca Aptek Sieciowych. Nie mogę do końca zrozumieć jak to się stało, że choć składamy wszyscy to samo przyrzeczenie, to jednak nasze drogi tak się rozmijają.

Nie przypuszczałem, ilu farmaceutów po studiach nie chce mieć do czynienia ze światkiem aptekarskim, ilu początkujących farmaceutów jest rozdartych pomiędzy tym, w co wierzyli podczas toku kształcenia a tym, co przynosi im rzeczywistość i kusi oraz ilu starszych doświadczeniem farmaceutów będzie miało tak skrajne opinie co do reguł rządzących aptekami sieciowymi w porównaniu z rodzinnymi placówkami. Ten rok w kontekście nadchodzących zmian uświadomił mi, że nie jesteśmy jednym organizmem. Co więcej, przypomina to nieco chorobę autoimmunologiczną, w której jedne komórki atakują zdrowe tkanki. Nie twierdzę, że nie wszystko tu działa, ale gangrena zżera nas z zewnątrz i warto najpierw podreperować nasz system odpornościowy zamiast walczyć wewnątrz ze sobą. I jako Dyżurny Obrońca Aptek Sieciowych zapewniam, że tą gangreną nie są sieciówki – wierzcie mi lub nie, ale naszym nadrzędnym celem nie jest zniszczenie małych aptek 🙂

REKLAMA

Nie jest jednak tak, że wraz z upływającym rokiem tylko zapijam smutki i nie patrzę w optymizmem w przyszłość. Nie podobają mi się relacje między farmaceutami, co nie zmienia faktu, że po wielu latach ciszy, rozmów w kuluarach i cichych nadziei nareszcie coś zaczęło się dziać. Czasem potrzeba burzy, by po niej spadł życiodajny deszcz. Na zbieranie plonów po tym obecnym zjawisku atmosferycznym trzeba jeszcze trochę poczekać, ale z pewnością będą nowością. Z roku na rok możemy spodziewać się nowych odmian, ciekawych przypadków, choć obawiam się, że część gatunków zacznie nieodwołalnie ginąć… Ale to chyba nic nadzwyczajnego i nawet dość wpisującego się w teorię ewolucji.

REKLAMA

W końcu farmaceuta jest niebywałym, unikatowym tworem, jakich na tym świecie mało. Ma w sobie coś z lekarza, bo zna się na ciele. Powinien mieć w sobie ciut z psychologa, by umieć poznać pacjenta, bo często leki nie są przyjmowane z potrzeby soma, ale psyche. A przy tym wszystkim ma on obowiązek pozostać człowiekiem – bo mimo całej wyjątkowości nie jesteśmy ulepieni z lepszej gliny, o czym wielu z nas zapomina. Farmaceuta ma doradzać, nie rozkazywać, ma pomagać a nie być zmuszanym do udzielenia pomocy i ma chcieć rozwijać się dla pacjenta a nie robić to by wyprzedzić konkurencję. Co do tego człowieczeństwa farmaceutów nie jestem więc ani na nie, bo liczę, że nie odeszło ono na zawsze, ale też nie pałam optymizmem, bo jakoś brak wyraźnych przejawów, by miał rozpocząć się nagły renesans w byciu bardziej ludzkim. Moje noworoczne życzenie co do przyszłości naszej farmacji brzmi: dla siebie nie bądźmy jak psy ogrodnika, dla innych bądźmy jak herosi czy mityczni bogowie. Jesteśmy tylko ludźmi, mającymi prawo do pomyłek, bojących się o własne interesy i martwiącymi się o przyszłość, ale jeśli zagubimy w sobie tą cząstkę człowieczeństwa i zniszczymy więzi zaufania między nami a pacjentami oraz niż zaufania w obrębie tego przedziwnego aptecznego organizmu to pozostaniemy zupełnie sami. A farmaceuta to istota stadna, sam długo nie przeżyje 🙂

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Komu farmaceutę z Ukrainy, komu? Komu farmaceutę z Ukrainy, komu?

Poszukiwania farmaceuty lub farmaceutki do mojej apteki nadal trwają. Po moim ostatnim wpisie na blo...

Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny

Na rynku aptecznym trwa nieustanna walka. Farmaceuci toczą codzienne boje o zapewnienie pacjentom do...

Apteczne pomyłki Apteczne pomyłki

Przeciętny farmaceuta pracjący w aptece realizuje nawet kilkadziesiąt recept dziennie, co w skali ro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz