REKLAMA
Magazyn mgr.farm

CPD – czyli jak to jest ze szkoleniem ciągłym podyplomowym

5 grudnia 2016 11:43

CPD (Continuous Profesional Developement) to jedno z kryteriów, które brytyjski farmaceuta musi spełniać, by utrzymać swoją rejestrację w GPhC (General Pharmaceutical Council). Co roku odnawiając swoją rejestrację online, czuję się niemal jak na przesłuchaniu.

diary2.png

Pytają cię m.in. czy jesteś zdolny do wykonywania zawodu, czy popełniłeś jakieś karalne przestępstwa, czy toczy się przeciw tobie jakieś postępowanie… Do tego masz całą listę obowiązków, które obiecujesz wypełniać. Przyznam szczerze, że za każdym razem, gdy po kilkukrotnym przeczytaniu całej tej listy, nacisnę przycisk ‘wyślij’, to czuję jakąś ogromną ulgę. I to nie tylko dlatego, że portfel nagle kurczy się o £250 😉

Jednym z koronnych wymogów jest CPD. Każdego roku wszyscy praktykując farmaceuci są zobowiązani do udokumentowania przynajmniej dziewięciu przykładów dokształcania. Może to być wszystko, co tylko uważa się za adekwatne do udoskonalania swojej wiedzy zawodowej. Może to być pytanie od pacjenta, które sprawiło, że musiałeś coś doczytać. Może to być artykuł z gazety, książka czy program w TV, które coś wniosły do twojej wiedzy. Może to być rozmowa z lekarzem czy kolegą w pracy lub jakaś konferencja, w której brało się udział. Wszystko to należy udokumentować online na stronie należącej do GPhC. Jest tam standardowy format, który należy po prostu uzupełnić. Nie są wymagane żadne eseje. Po prostu krótkie odpowiedzi na kilka pytań. Każdy może wybrać, jaki typ kształcenia mu odpowiada. Co pięć lat każdy farmaceuta jest ‘wywołany do tablicy’ i musi swoje portfolio przedstawić do oceny. Ma się na to miesiąc. Jeśli ktoś notorycznie uchyla się od tego obowiązku, może zostać usunięty z rejestru farmaceutów, czyli stracić prawo wykonywania zawodu. Większość z moich znajomych farmaceutów musiało przysiąść i uzupełnić swoje rekordy z kilku lat. Pomyślcie – dziewięć przez pięć lat, to 45 przypadków szkolenia, które musisz opisać (z podaniem dat!). Na szczęście większość treningów online (tych darmowych też), kończy się otrzymaniem certyfikatu 😉

Nie ma podziału na żadne punkty miękkie i twarde. Jest za to podział, od którego punktu ‘cyklu CPD’ się zaczęło.

1) Refleksja – czego chcę się nauczyć, co powinienem wiedzieć?
2) Planowanie – jak chcę osiągnąć to, co sobie założyłem?
3) Akcja – co robię, by osiągnąć swój cel (przykłady)
4) Ocena (ewaluacja) – czy nauczyłem się wszystkiego co chciałem, czy zidentyfikowałem kolejny temat, w którym się muszę dokształcić?

Można zacząć od dowolnego punktu, a cykl i tak się zamyka. Trzy z dziewięciu CPD muszą się zacząć od refleksji. Wszystko inne pozostaje w twoich rękach. Najszybsze i najbardziej popularne są rekordy, które zaczęły się od akcji (np. przestałeś ciekawy artykuł).

Zawsze, co mnie najbardziej zmusza do refleksji, to pytanie: „Jak to, czego się nauczyłeś wpłynie na twoją praktykę / na twoją drużynę (team) / na pacjentów”. Trzeba na nie zawsze odpowiedzieć. Uwierzcie mi, że czasem ten moment refleksji naprawdę motywuje do dalszego działania. Jest ono też jednym z filarów oceny, którą otrzymasz. GPhC ocenia, na ile adekwatne do wykonywanej przez ciebie pracy jest twoje CPD.

Podam Wam przykład mojego ostatniego CPD. W ubiegłym tygodniu brałam udział w sesji treningowej na temat jednej z marek emolientów. Jako że skóra jest moim konikiem, a w ‘mojej’ aptece wydajemy akurat tego preparatu całkiem sporo (zarówno na recepty jak i OTC), tym z większą ciekawością nadstawiłam ucha. Zrobiłam dość, szczegółowe notatki, potem naniosłam je na ulotkę z preparatami, którą nam dano i przedstawiłam potem swoim ‘dziewczynom’. Bardzo im ta forma się spodobała. A zadowolony pracownik ‘uzbrojony’ w ogromną wiedzę, to najlepsze, co się każdej aptece może przytrafić. Nieprawdaż?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Recepta na problem z receptą: psychotropy z innymi lekami Recepta na problem z receptą: psychotropy z innymi lekami

Każdy farmaceuta przynajmniej raz spotkał się z receptą, gdzie obok leków na nadciśnienie i choleste...

Mityczny „Pakt dla farmacji” Mityczny „Pakt dla farmacji”

W ostatnich tygodniach przedstawiciele dwóch okręgowych izb aptekarskich kwestionują działania Nacze...

Batalia wyborcza (część 2) Batalia wyborcza (część 2)

Skoro tylko samorząd zawodowy jest ustawowo umocowaną reprezentacją nas wszystkich, to tylko w jego ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz