REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czarci sposób na reumatyzm

6 lutego 2016 08:41

Hakorośl (Harpagophytum procumbens), czyli czarci pazur należy do rodziny Połapkowatych, inaczej Sezamowatych – Pedaliaceae. Jej naturalnym środowiskiem są pustynne rejony Namibii o niesprzyjającym gorącym klimacie.

Podczas pory suchej hakorośl kryje się pod ziemią, gdzie tworzy bulwiaste korzenie o długości około 1 metra. Pojawiająca się porą deszczową woda budzi do życia roślinę, która wypuszcza długie, płożące pędy, przyozdobione jaskraworóżowymi kwiatami o lejkowatym kształcie. Kielichy przekształcają się następnie w przedziwnej budowy owoce – podłużne niełupki, wyposażone w twarde wyrostki zakończone ostrymi haczykami. Wypustki te wczepiają się w sierść i skórę zwierząt, które, nieraz przez to poranione, przyczyniają się do ekspansji rośliny na nowe stanowiska.

Najbardziej charakterystyczną grupą związków aktywnych czarciego pazura są irydoidy, a wśród nich harpagozyd, którego wg Farmakopei Polskiej nie może być mniej niż 1,2% w przeliczeniu na suchą masę. W zależności od surowca, zawartość tego związku waha się w roślinie od 0,1 do nawet 3% masowych. Harpagozyd posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, choć w czystej, izolowanej postaci działa słabiej niż jako składnik złożonego ekstraktu. Pozostałe, występujące w roślinie irydoidy, m. in. prokumbid i jego pochodna cukrowa prokumbozyd również działają przeciwzapalnie oraz analgetycznie. W korzeniu hakorośli znajdziemy także flawonoidy, fenolokwasy oraz fitosterole o synergistycznym działaniu przeciwzapalnym.

REKLAMA

REKLAMA

W monografii opracowanej przez Europejską Agencję Leków (EMA) znajdujemy dwa tradycyjne udokumentowane zastosowania korzenia hakorośli: pierwsze, szerzej znane – jako środek łagodzący bóle stawowe oraz jako remedium stomachicum w dolegliwościach ze strony układu pokarmowego (niestrawność, wzdęcia, brak apetytu). Czarci pazur wykazuje również pewne działanie hipotensyjne oraz hipoglikemizujące, które potwierdzono doświadczalnie.

Irydoidy hakorośli posiadają udowodnione in vitro działanie hamujące wydzielanie prostaglandyn oraz mediatorów prozapalnych takich jak interleukiny czy czynniki martwicy nowotworu. Doświadczenia na szczurach potwierdzają korzystne działanie ekstraktów z czarciego pazura w sztucznie indukowanym obrzęku stawów. Sprawdzano farmakologiczne działanie ekstraktów również w badaniach klinicznych na ochotnikach – z jednej z podjętych prób badawczych wynika, iż preparaty z czarciego pazura działają z siłą porównywalną do syntetycznego NLPZ – fenylobutazonu. W innej publikacji czytamy jednak, że, pacjenci przyjmujący ekstrakty z rośliny równie często musieli sięgać po przeciwbólowy Tramadol, co ochotnicy z grupy przyjmującej placebo (choć aż 17% pacjentów leczonych hakoroślą pod koniec badania nie odczuwało bólu stawów – w porównianiu z 2% w grupie placebo). Dostępne są także randomizowane badania producentów kilku preparatów z hakorośli, które przemawiają na korzyść zioła. Niemniej jednak istnieje wiele mniej entuzjastycznych doniesień na temat skuteczności czarciego pazura w bólach kostno-stawowych, dlatego też badaniu jego właściwości farmakologicznych i potencjalnych zastosowań powinno się poświęcić więcej uwagi.

Tradycyjnie w bólach reumatycznych zaleca się przyjmowanie dobowej dawki wynoszącej 50-60 g harpagozydu, co odpowiada np. naparowi sporządzonemu z 4,5 g suszonego korzenia. Czarci pazur przyjmowany doustnie, jako inhibitor CYP450, może dawać interakcje z wieloma lekami, m.in.: kumarynami, statynami czy IPP. Nie jest wskazany u osób młodych oraz ciężarnych, posiada bowiem działanie oksytotyczne. Biorąc pod uwagę, że najchętniej stosowaną przez pacjentów postacią preparatów z tym ziołem są maści i żele stosowane zewnętrznie, ryzyko pojawienia się działań niepożądanych praktycznie nie występuje.

źródła:
Chrubasik S. et al.: Effectiveness of Harpagophytum procumbens in treatment of acute low back pain, Phytomedicine, 1996, 3, 1-10;
Community herbal monograph on Harpagophytum procumbens D.C. and/or Harpagophytum Zeyheri Decne, Radix, European Medicine Agency Monograph, 2008;
Harpagophytum procumbens (Devil’s claw), Alternative Medicine Review, 2008, 3, 248-252,
Huang T. H-W. et al.: Harpagoside suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 expression through inhibition of NF-κB activation, Journal of Ethnopharmacology, 2006, 104, 149-155;
Wolski T. et al.: Hakorośl rozesłana ( Harpagophytum procumbens DC.) – roślinny surowiec o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym, Postępy fitoterapii, 2010, 1, 13-22

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: możliwe posady dla farmaceutów w Irlandii* Farmaceuta w Irlandii: możliwe posady dla farmaceutów w Irlandii*

Superintendent pharmacist, supervising pharmacist, relief pharmacist, suport pharmacists a może locu...

Zakaz reklamy aptek – teoria a rzeczywistość Zakaz reklamy aptek – teoria a rzeczywistość

Wprowadzenie w 2012 roku zakazu reklamy aptek wyzwoliło kreatywność wielu właścicieli tego typu plac...

Jak do człowieka Jak do człowieka

Wielokrotnie zadawałem sobie już to pytanie, na ile farmaceuta przy pierwszym stole powinien być pro...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz