REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czarne chmury

13 grudnia 2016 15:00

Ostatnio mam wrażenie, że farmaceuci jak dotąd żyli w swoim bezpiecznym, lekko odosobnionym świecie, który zapewniał doskonałą izolację przez dziejącymi się wokół zmianami. Potrafili się od tego odseparować i rzetelnie wykonywać swój zawód, pokazując, że niezachwiane są fundamenty pracy aptekarza…

Farmaceuci wchodzący w interakcje online z pacjentami mają takie same obowiązki i ponoszą taką samą odpowiedzialność, co w przypadku kontaktów bezpośrednich 'face-to-face'. (fot. Shutterstock)

Niestety, zarówno w treściach internetowych, jak i w komentarzach z codziennej pracy widzę, że szklana szyba między nami a resztą kłócącego się społeczeństwa runęła bezpowrotnie (ku mojemu rozczarowaniu) i dołączyliśmy do mas, które tworzą wrogie sobie obozy, a których jedynym celem jest zwalczanie się nawzajem zamiast planowanie wspólnego jutra.

Sam staram się na bieżąco śledzić doniesienia, które w bardzo krótkim czasie mogą zmienić przyszłość moją, mojej apteki i mojego najbliższego środowiska zawodowego. Jednak mimo reform, które zapewne będą miały miejsce chcę wciąż dobrze wykonywać swoje obowiązki. A by tak się działo, potrzebuję wiary we własną misję, dobrego kontaktu ze współpracownikami i poprawnych relacji z innymi osobami zaangażowanymi w łańcuch ochrony zdrowia. Jeśli jeden z tych elementów upada, całość po prostu się sypie. Powoli staje się to faktem – i wewnątrz aptek i w obrębie środowiska aptekarskiego. Wzajemne zarzuty, oskarżenia i próby podkreślania, kto zyska na czyimś nieszczęściu pokazują, że zatraciliśmy pewną bezcenną cechę, którą zawód farmaceuty miał przez wieki. Nasze środowisko zachowało swoją odrębność przez przestrzeganie tych samych norm, podporządkowywanie się tym samym kodeksom i wyznawanie podobnych wartości – i były one mniej lub bardziej niezmienne przez dziesięciolecia a nawet przez wieki. Ile jeszcze innych zawodów może pochwalić się tradycjami sięgającymi tak odległych czasów? Dlaczego więc chcemy nagle z tego wszystkiego zrezygnować?

REKLAMA

Nie chce zagłębiać się w meandry przygotowywanych zapisów, analizować kto zyska a kto straci, dlaczego to jest dobre albo złe i czy jesteśmy na to przygotowani. Możemy o tym dyskutować, ale sprawy zaszły za daleko i my, na samym dole całej drabiny nie mamy już za wiele powiedzenia w kwestii tak lub nie. Dlaczego więc zdajemy się tego nie zauważać? Kłócimy się o rzeczy, na które nie mamy wpływu, a coraz ostrzejszy język sprawia jedynie, że odsuwamy się od siebie. Szkoda, że nie wyciągamy lekcji z podręczników historii, z których jasno wynika, że gdy przeciwnik słabnie, łatwiej go zaatakować. Czy naprawdę tak trudno jest zrozumieć, że w takim momencie – wydaje się dość przełomowym – powinniśmy być jednością? Tylko wtedy mamy szansę pokazać, że nasz głos też się liczy. A tworzenie teraz alternatywnych scenariuszy co by było gdyby prowadzi jedynie do faktu, że dzielimy się na coraz mniejsze i mniejsze obozy, aż w końcu znikniemy w mnogości alternatyw.

REKLAMA

Nie mam pojęcia czy na obecnym etapie podziałów jest jeszcze szansa wrócić do wspólnego źródła. To jest trudne już w samych założeniach – farmaceuci to zróżnicowana grupa pod względem oczekiwań i priorytetów. Mamy przecież czynnych aptekarzy, właścicieli aptek, osoby związane z administracją i wiele pomniejszych części wewnątrz jednego wspólnego organizmu. Choć jesteśmy zawodem zaufania publicznego, coraz częściej zapominamy ufać sobie nawzajem i wierzyć, że tak naprawdę gramy do jednej bramki. Albo przynajmniej powinniśmy. Jeśli naszym głównym celem staje się powątpiewanie w dobre intencje drugiego, to stajemy się komórką, która przestaje pasować do całego organu, a z czasem cały organ zbuntuje się przeciw jednostce. Może jest jeszcze szansa, by to jakoś naprawić? Nie warto wyrzucać do kosza tylu lat wspólnie pisanej historii tylko dlatego, że nagle tak wiele może się zmienić. Niepewność nie powinna być przekuwana w gniew, a gniew w agresję. Nie chciejmy tego. Jeśli nie możemy niczego zmienić u góry, zastanówmy się co można zrobić na samym dole, gdzie jesteśmy. Pytanie tylko, czy chcemy…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

A może by tak placebo? A może by tak placebo?

W dzisiejszym świecie farmaceutycznym coraz częściej słyszy się niezadowolenie z powodu jakości ofer...

Eteryczny antybiotyk – olejek z drzewa herbacianego Eteryczny antybiotyk – olejek z drzewa herbacianego

Drzewo herbaciane (Melaleuca alternifolia) to endemit - naturalnie występuje tylko na kontynencie au...

Dwa oblicza switcha Dwa oblicza switcha

W ostatnim czasie sporo emocji w środowisku farmaceutów budziło pojawianie się nowych leków OTC. Tym...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz