REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czas na zmiany

21 czerwca 2016 07:05

Zwykle to nowy rok, kolejne urodziny czy święta są momentami, kiedy na chwilę zatrzymujemy się w codziennych obowiązkach i zastanawiamy nad naszym życiem. Co robimy teraz, czy sprawia nam to satysfakcję, co osiągnęliśmy i czy to jest właśnie to co chcemy robić w przyszłości?

Zadając sobie te pytania większość z nas pomyśli o pracy – jesteśmy w trakcie robienia mniej lub bardziej oszałamiającej kariery i to zajmuje bardzo dużą część naszego czasu. Również, według opinii moich kolegów i koleżanek po fachu, jest to jeden z tych aspektów ich życia, o który najbardziej się boją, który wydaje się najmniej pewny i dlatego może taki ważny. Stąd też negatywne uczucia związane z pracą rzutują na nasze samopoczucie każdego dnia i często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego warto jednak zatrzymywać się częściej, myśleć o swoich potrzebach i planach nie tylko te trzy razy do roku. Może akurat teraz nadszedł czas na zmiany.

Nigdy nie zastanawiałam się nad tym poważniej, do momentu gdy na którymś ze szkoleń nie spotkałam kilku moich kolegów i koleżanek ze studiów. Korzystając z okoliczności, jak to zwykle bywa przy takich okazjach, omówiliśmy nasze losy od momentu pożegnania się z Alma Mater. Wtedy mnie uderzyło, w jak dziwnych konfiguracjach przyszło im wykonywać zawód. Ich z kolei zdziwiło, że już czwarty rok pracuję w jednym i tym samym miejscu i jestem zadowolona.

REKLAMA

Nie miałam na co narzekać. Praca dawała mi satysfakcję, atmosfera była bardzo dobra, a koledzy w porządku. Niestety wielu moich znajomych nie miało tyle szczęścia. Trafili w miejsca, gdzie umowy były konstruowane bardzo niejasno, a sposób wyliczania wynagrodzenia był niejednoznaczny (np. była niska „podstawa”, a dodatki zależały od pracy w weekendy i wyrabianiu nadgodzin – po przeliczeniu, żeby wyrobić zadawalającą kwotę trzeba było np. pracować przez trzy weekendy w miesiącu i wziąć trzy nocki poza etatem), gdzie wykorzystywano nie ich umiejętności i wiedzę, a tężyznę fizyczną (do przeprowadzek, przenoszenia sprzętu, malowania, naprawiania rzeczy również prywatnie, poza godzinami pracy), gdzie byli karani za brak wymaganej sprzedaży (apteka była zlokalizowana w fatalnym miejscu i nie było klientów), nie mówiąc o przypadkach, w których dochodziło do rzeczy niezgodnych z prawem pracy. Kończąc studia zdecydowaliśmy wszyscy, że nie będziemy pracować za niższą kwotę niż ustalona. Zdziwiłam się zatem słysząc, że wielu z nich zarabia tyle, co u mnie technik. A jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, że nic z tym nie chcieli zrobić.

REKLAMA

Zmiana pracy należy do tych rzeczy, które rzutują na wiele aspektów naszego życia, dlatego często tak trudno jest to zrobić. Zawsze pojawiają się obawy przed nieznanym – może będzie gorzej niż jest? I obawa przed nowym – trzeba będzie znowu uczyć się wszystkiego – rozkładu szuflad, stałych pacjentów, zasad pracy panujących w aptece. Czasami te obawy są tak silne, że człowiek zaczyna myśleć, że stan obecny wcale nie jest taki zły, że skoro jakoś funkcjonujemy, to znaczy, że możemy to robić dalej.

Niestety w takiej postawie czai się niebezpieczeństwo. Pozostając w miejscu, w którym czujemy się źle, które powoduje u nas tylko frustrację, stajemy się niezadowoleni i zgorzkniali. Zaczynamy się wypalać i czuć niechęć do pracy, potem do domu, a potem w ogóle do wstawania z łóżka. Tracimy poczucie tego co jest ważne, tracimy radość z życia i powoli wpadamy w depresję. I nie tą wymyśloną na potrzeby sprzedaży preparatów z walerianą, ale taką prawdziwą, trudną, wymagającą leczenia. Proces ten nie jest na szczęście ani szybko postępujący ani niezauważalny, więc znając niepokojące objawy i słuchając osób z naszego najbliższego otoczenia jesteśmy w stanie w porę zareagować. I zrozumieć, że najwyższa pora na zmianę.

Pewien bardzo sędziwy pacjent kiedyś mi powiedział, że ten, kto stoi w miejscu nie rozwija się, bo żeby to robić, potrzebne są nowe doświadczenia i to z nich dopiero można czerpać wiedzę. Na moje pytanie, co zrobić, żeby móc się ruszyć z miejsca, odparł, że do tego potrzeba jedynie odwagi. I tego właśnie Wam wszystkim życzę, drodzy koledzy i koleżanki, zwłaszcza tym, którzy utknęli w martwym punkcie i nie wiedzą jak ruszyć dalej, tym, którzy wahają się nad zmianą i tym, którzy właściwie podjęli już decyzję, ale mają jeszcze wątpliwości. I nie tylko w kontekście pracy, ale też w każdym innym aspekcie życia. I jednocześnie żegnam się z Wami na pewien czas, wierząc, że zmiana, która niebawem mnie czeka, przyniesie mi choć trochę tej mądrości, o której mówił wspomniany pacjent.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Racjonalna Suplementacja Diety. Bezpieczeństwo stosowania suplementacji – wybrane aspekty Racjonalna Suplementacja Diety. Bezpieczeństwo stosowania suplementacji – wybrane aspekty

Wspomaganie diety coraz większą ilością preparatów suplementacyjnych (często źle dobranych), jest pr...

Nieodpowiedzialni Nieodpowiedzialni

Każdy chce być zdrowy. Niestety na ogół uświadamiamy sobie to dopiero kiedy jesteśmy już chorzy. Wte...

Łanda odpowiada posłom ws. aptek Łanda odpowiada posłom ws. aptek

W odpowiedzi na interpelację nr 4198 z dnia 23 czerwca 2016 r., złożoną przez grupę Posłów na Sejm R...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz