REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czekamy, czekamy i czekamy…

22 czerwca 2017 10:48

Aptekarze czekali 25 lat na zmiany w prawie, umożliwiające otwieranie nowych aptek tylko farmaceutom. Ile przyjdzie nam czekać na ustawę o zawodzie farmaceuty, opiekę farmaceutyczną, bezproblemowy dostęp do leków i ograniczenie obrotu pozaaptecznego? Na pewno dłużej, niż zapewniają politycy.

Budzik

Odkąd Konstanty Radziwiłł objął stanowisko Ministra Zdrowia, w farmaceutów wstąpiła nadzieja, że ich problemy, postulaty i potrzeby zostaną w końcu dostrzeżone. I rzeczywiście. Już podczas VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy – zaledwie kilka tygodniu po objęciu przez Radziwiłła tej funkcji – pojawiły się z jego ust deklaracje rozwiązania aptekarskich problemów. Od tego momentu minął już ponad rok. Jego podsumowanie może napawać optymizmem, ale na pewno nie radością. Postulaty środowiska aptekarskiego zostały wysłuchane. Na ich temat toczyły się rozliczne dyskusje. Prasa rozpisywała się o nich na wszelkie możliwe sposoby. Opieka farmaceutyczna, obrót pozaapteczny, suplementy diety, kosmetyki w aptekach, uprawnienia techników farmaceutycznych, ustawa o zawodzie i w końcu ‘apteka dla aptekarza’.

Ogólnopolskie zainteresowanie tematami, o których farmaceuci rozmawiali między sobą od lat, na pewno napawa optymizmem. Same dyskusje jednak nic nie zmieniają. Aptekarzy bardziej cieszy drobna zmiana w ustawie refundacyjnej, umożliwiająca im wydawania droższych zamienników, niż telewizyjna rozmowa o opiece farmaceutycznej w czasie największej oglądalności. Aptekarze czekają na więcej takich zmian, które ułatwią ich pracę i pozwolą skupić się na pacjencie, a nie przetrwaniu na rynku. Chcą rozwiązania problemów, które utrudniają dostęp do leków deficytowych, przestrzegania zakazu reklamy aptek oraz zdjęcia z nich uciążliwych i nieracjonalnych obowiązków (takich jak obowiązkowe dyżury).

Czy jedną z tych zmian, na które czekali farmaceuci, jest ‘apteka dla aptekarza’? Czy powinna ona być dla nich powodem do radości? To pokaże czas. Póki co jest to zmiana, która powinna napawać optymizmem, że nasze postulaty są możliwe do zrealizowania i również inne kwestie podnoszone przez nasze środowisko zostaną sfinalizowane. Bo bez nich „dobra zmiana” będzie niekompletna.

Niestety w ostatnim czasie można odnieść wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia gra na zwłokę. Kolejne projekty zmian, które były w toku lub na ukończeniu, nagle znikają z zasięgu wzroku. Pierwsza była opieka farmaceutyczna. Resort powołał specjalny zespół eksportów, który miał pomóc we wdrożeniu tego rozwiązania w Polsce. We wrześniu 2016 roku został on jednak rozwiązany i do tej pory nie poznaliśmy efektów jego pracy. Samo Ministerstwo niechętnie wraca też do tego tematu. Podobnie jak do kwestii ograniczenia obrotu pozaaptecznego. Po publikacji głośnego projektu zmian na początku roku, oddaniu go do konsultacji społecznych i licznych głosach sprzeciwu ze strony producentów oraz dystrybutorów, temat „zszedł z afisza”. Podobnie zresztą jak ustawa o zawodzie farmaceuty. Na początku ubiegłego roku, w pracach nad jej projektem brała udział Naczelna Rada Aptekarska. W listopadzie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapewniali, że projekt jest na ukończeniu i wkrótce ujrzy światło dzienne. W marcu tego roku projekt miał zostać oddany do konsultacji społecznych i… tyle o nim słyszeliśmy.

W kontekście rynku aptecznego i planowanych na nim rozwiązań, Ministerstwo Zdrowia bardzo często posługuje się słowem-kluczem: „duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego”. To w niej mają się znaleźć rozwiązania usprawniające walkę Inspekcji z nielegalnym wywozem leków, umacniające rolę farmaceuty czy regulujące rynek suplementów diety. Nowelizacja ta stała się istnym „Świętym Graalem” dla wszystkich uczestników rynku aptecznego i przemysłu farmaceutycznego. Jedni wyczekują jej z nadzieję, inni się jej obawiają. Wszyscy zastanawiają się, kiedy w końcu będzie można przeczytać jej projekt. I tak czekamy, czekamy i czekamy…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lek ci to jeszcze czy nie lek? Lek ci to jeszcze czy nie lek?

Na gruzach afery z EllaOne w roli głównej, tam gdzie wypowiedziano już tysiące słów i żadne nie ukoi...

Czy jest kierownik? Czy jest kierownik?

Kierownik apteki może więcej – takie przekonanie panuje wśród pacjentów. W zasadzie jest ono słuszne...

Społeczeństwo instant Społeczeństwo instant

Skoro tak powszechne stało się dzielenie opakowań na blistry, może warto zlać wszystkie krople do no...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz