REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy aptekarz to też lekarz?

22 stycznia 2016 10:29

Jestem jednym z ostatnich roczników, który zdawał „starą maturę” i który pamięta jeszcze, czym były egzaminy na studia. W tamtych czasach egzaminy na farmację czy medycynę obywały się tego samego dnia, o tej samej godzinie, więc wybór kierunku studiów musiał być dokonany dużo wcześniej.

Tym sposobem na medycynie czy na farmacji nie było osób, dla których ten kierunek był planem B lub sposobem na przeczekanie roku, aż do kolejnego egzaminu. Razem z nową maturą zmieniły się zasady rekrutacji na studia i dzięki temu można teraz zdawać na każdy z tych kierunków jednocześnie. Efekt jest taki, że na farmację (łatwiej się dostać niż na lekarski) trafiają ludzie, którzy nie dostali się na medycynę, dla których farmacja nie jest i nigdy nie będzie celem w życiu. Niektórzy mówią, wprost, że jest to „porażka życiowa”, a jak wiadomo z niewolnika nie ma pracownika.

Niestety, kiedyś wcale nie było lepiej, bo na farmację brano ludzi dosłownie z łapanki. Jedni zapominają o tym fakcie lub opowiadają bajki o tym ja ciężko było się dostać na farmację. Inni mówią, wprost, że farmacja to w ich życiu przypadek. Moja była kierowniczka (teraz w wieku 45-50) nie dostała się na medycynę, ale uczelnia zaproponowała farmację. Dlaczego? Bo wtedy było więcej miejsc niż chętnych, a „aptekarz to też lekarz” i w zasadzie „medycyna i farmacja to jest to samo”. Niektórzy młodzi farmaceuci również mają dobrze wyprane mózgi, bo uważają, że studiowanie na tej samej uczelni i nauka przedmiotów, których nazwy są podobne do przedmiotów na medycynie stawia ich na równi z lekarzami i pozwala na leczenie i diagnozę nawet tych trudniejszych przypadków. Nie bez powodu złośliwi mówią o farmaceutach, że są to „niedorobieni lekarze”.

Jaka jest różnica między leczeniem przez lekarza i farmaceutę? Posłużę się przykładem:

Pacjent z „czerwonym okiem” przychodzi do okulisty. Pierwsze pytanie jakie pada to, kiedy i co się stało? Czy pan coś ciął czy coś szlifował, a może rąbał, bo może coś jest wbite w rogówkę? A może nosi pan soczewki? (i tu pada jeszcze kilkanaście innych pytań) Potem następuje badanie np. w lampie szczelinowej. Na końcu jest diagnoza i ewentualne leczenie. To tak w mocnym skrócie.

Ten sam pacjent przychodzi do apteki: po 10 sekundach głębokiego patrzenia w oczy farmaceuta stawia diagnozę „zapalenie spojówek” Farmaceuta przynosi lek, który jest na receptę, najlepiej żeby był stosunkowo tani i powszechnie wypisywany przez lekarzy na zapalenie spojówek. A może jeszcze lepsze będą „krople z reklamy” na przekrwione oczy?! A jeśli to faktycznie zapalenie spojówek to może być bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub alergiczne itd. Dawanie pierwszego lepszego leku z szuflady, to jak wróżenie z fusów i w niektórych przypadkach może wręcz pogorszyć stan pacjenta. Może coś przespałam, ale nie przypominam sobie, abyśmy mieli na studiach taki przedmiot jak okulistyka gdzie były omówione przypadki zapalenia spojówek, diagnostyka, objawy czy leczenie. Leczyć próbuje magister, leczyć próbuje też technik, ale wszyscy zapominają, że od leczenia to jest, ale lekarz! Pacjentowi wydaje się, że otrzymał pomoc, a farmaceucie wydaje się, że wyleczył pacjenta.

Niestety prawda jest taka, że farmaceuta jest od leczenia i diagnozowania prostych, oczywistych schorzeń gdzie raczej ciężko jest coś zepsuć i w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien odesłać pacjenta do lekarza. Zanim ktoś mi znowu mi zarzuci, że obniżam wartość tego zawodu, to spójrzmy prawdzie w oczy: to, że znamy się na lekach, nie jest równoznaczne z tym, że mamy pojęcie o leczeniu tych trudniejszych przypadków. Nie pomogą kursy, nie pomoże „zgłębianie wiedzy” przyda się za to więcej pokory.

”Primum non nocere” – o tym niektórzy zapominają!

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

O ustawie aptekarskiej na poważnie O ustawie aptekarskiej na poważnie

Mówi się, że pierwszą rzeczą, jakiej brakuje ludziom w trakcie powodzi, jest woda pitna. Podobnie po...

Bo apteka jest jak ten autobus… Bo apteka jest jak ten autobus…

Wyobraźmy sobie, że apteka to autobus dowożący dzieci do szkoły. Czy chcielibyśmy, żeby prowadził go...

Przegląd lekowy [cz. 4] Przegląd lekowy [cz. 4]

Dziś będzie coś z życia tzn. opis przeprowadzonego przeze mnie przeglądu lekowego. Przykład ten z je...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz