REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy doustny kolagen działa w stawach?

23 grudnia 2016 10:48

Preparaty z kolagenem są często wybierane przez pacjentów cierpiących na ból czy inne dolegliwości ze strony stawów. Najczęściej są to osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów. Wiara w ich skuteczność jest często tak duża, że pacjentów tych nie odstrasza dość wysoki koszt kuracji. Czy rzeczywiście kolagen to taka „inteligentna” substancja, która podana w preparacie doustnym zadziała w miejscu, gdzie oczekiwane jest jego działanie – czyli w stawie?

pogromcy-kolagen.png

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS, osteoartroza) jest najczęstszym schorzeniem stawów, stanowiącym istotny problem społeczny i ekonomiczny, szczególnie w starzejącym się społeczeństwie. Klinicznie ChZS objawia się bólem stawów, bolesnością uciskową, ograniczeniem ruchomości, trzeszczeniami i czasem wysiękami. Objawy te w znaczący sposób wpływają na jakość życia [1,2]. Zmiany mają charakter wtórny – spowodowane są przez produkty rozpadu chrząstki i kości oraz są ograniczone do stawu. W przypadku ChZS nie występują objawy układowe, co odróżnia tą dolegliwość od reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) będącego przewlekłą i układową chorobą tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Dla RZS charakterystyczne jest nieswoiste zapalenie zazwyczaj symetrycznych stawów oraz występowanie zamian pozastawowych i powikłań ogólnoustrojowych [3].

Skąd się wzięło zainteresowanie kolagenem w terapii chorób stawowych? Chrząstka stawowa zbudowana jest z chondrocytów otoczonych substancją pozakomórkową. Kolagen jest jednym z białek macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki. Tworzy on sieć włókienek warunkującą kształt chrząstki i odporność na rozciąganie. W organizmie człowieka występuje ponad 20 rożnych typów kolagenu. Kolagen typu II jest podstawowym rodzajem kolagenu chrząstki (do 90% białek chrząstki), a w tkance kostnej występuje głównie kolagen typu I [4]. Oprócz kolagenu, w skład macierzy zewnątrzkomórkowej stanowiącej 90% masy chrząstki wchodzą woda, lipidy i inne białka (5-10% proteoglikany i w mniejszej ilości białka pełniące funkcje regulatorowe i odpowiadające za prawidłowy metabolizm chrząstki).

REKLAMA

Nadmierne przeciążenie jest czynnikiem mechanicznym leżącym u podstawy ChZS. W rozwoju choroby istotną rolę odgrywa też zmiana fizykochemicznych właściwości chrząstki i innych tkanek stawowych, co może prowadzić do uszkodzeń, które przekraczają zdolności naprawcze organizmu. Procesom destrukcji chrząstki towarzyszą próby jej odbudowy przejawiające się proliferacją chondrocytów oraz nasiloną produkcją kolagenu typu II i proteoglikanów. Zmiany biochemiczne w chrząstce obejmują początkowo wzrost, a następnie spadek zawartości wody i utratę proteoglikanów. Natomiast zawartość kolagenu nie ulega zmianie, lecz włókna stają się cieńsze, ich utkanie ulega zaburzeniu i rozluźnieniu [1]. Po 25 roku życia organizm człowieka nie jest w stanie zapewnić równowagi pomiędzy procesami biosyntezy, a degradacji kolagenu w narządach i tkankach [5]. Czy podając doustnie kolagen można wspomóc procesy biosyntezy kolagenu?

REKLAMA

Kolagen jest białkiem, więc podany doustnie podlega takim samym procesom jak inne białka. Trawienie rozpoczyna się w żołądku od denaturacji przez sok żołądkowy, a następnie kontynuowane jest w jelicie cienkim (w warunkach prawidłowych zachodzi tam 80-90 % trawienia). W wyniku procesów zachodzących przy udziale enzymów trzustkowych dochodzi do rozszczepienia złożonych cząsteczek białkowych do dipeptydów, tripetydów i nieco większych białek, które są wchłanianie ze światła jelita, a następnie dalej trawione w rąbku szczoteczkowym oraz cytoplazmie enterocytów do pojedynczych aminokwasów, które transportowane są do żyły wrotnej [6]. W związku z tym jedno jest pewne – kolagen nie jest magiczną cząsteczką, która podana doustnie powędruje prosto do stawów i wpłynie na ich lepsze funkcjonowanie.

Wiele wskazuje, że stosowanie kolagenu w preparatach doustnych może mieć wpływ na jego syntezę w organizmie, ale czy tylko albo w ogóle w stawach? Badań dotyczących tego zagadnienia jest niewiele. W badaniu klinicznym z randomizacją przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby udało się potwierdzić skuteczność niezdenaturowanego kolagenu typu II (UC-II) w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Po 90 dniach kuracji zaobserwowano obniżenie wszystkich ocenianych parametrów (skala WOMAC – 24 pytania dotyczące natężenia bólu, sztywności i ograniczenia czynności stawu oraz wzrokowa skala analogowa-VAS [7]). Terapia UC-II obniżyła parametry WOMAC o 33%, podczas gdy suplementacja preparatem glukozaminy z chondroidyną jedynie o 14% [2]. Inne badanie wykazało, że 3-miesięczna terapia kolagenem typu I (COL-I) powoduje istotne obniżenie punktacji w skali WOMAC (38%, a placebo-10%) i skali VAS (41%, placebo-13%) [2]. Wyniki tych badań wskazują, że mechanizm działania obu kolagenów może być zbliżony, ale nie jest jeszcze do końca poznany.

Kolagen typu I jest bardziej rozpowszechniony, w porównaniu z kolagenem typu II (występuje również w więzadłach, torebkach stawowych, ścięgnach, warstwie podchrząstkowej kości oraz zmienionej osteoartretycznie chrząstce). Zawiera on aminokwasy potrzebne do syntezy i naprawy tkanki łącznej, a jego działanie przeciwzapalne może być wynikiem indukcji komórek regulatorowych produkujących cytokiny przez podanie jego niewielkiej ilości [2]. Zauważono również, że niewielkie dawki kolagenu typu II (20mcg) przynoszą korzystne efekty u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jest to prawdopodobnie efektem wytwarzania przeciwciał przeciwko CII i aktywowania komórek regulatorowych [8]. Suplementacja CII w dawce 100mcg nie okazała się skuteczna [9].

Stosowanie preparatów z kolagenem może złagodzić dolegliwości stawowe, lecz nie będzie to cudowna wędrówka tego białka do stawów, a najprawdopodobniej dostarczenie substratów do syntezy kolagenu. To organizm zdecyduje jak je wykorzysta. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że większość preparatów ma w składzie hydrolizat kolagenu czyli mieszaninę peptydów otrzymanych w wyniku kontrolowanej hydrolizy. Jest to najtańsza forma kolagenu, do jej produkcji wykorzystywane są często surowce odpadowe takie jak kości czy skóry. Jednak według producentów ta postać powinna zapewnić lepszą biodostępność, ale jak do tej pory udało się to wykazać jedynie w badaniach na zwierzętach.

Literatura
1. Klimiuk P.A., Kuryliszyn-Moskal A. Choroba zwyrodnieniowa stawów
2. Stančik R., Zvarka J., Kubinec V., Rovensky J. Kolagen typu I w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych
3. Głuszko P., Filipowicz-Sosnowska A., Tłustochowicz W. Reumatoidalne zapalenie stawów
4. Lis K.K. Ctx-II jako nowy wskaźnik degradacji chrząstki stawowej
5. Żbikowska H., Czubak K. Struktura i znaczenie biomedyczne kolagenów
6. Evers M.B. Chirurgia Sabiston, „Jelito Cienkie”, Tom 4
7. Gruszecki P., Bała M., Jaeschke R. Leczenie przewlekłego bólu kolana NSLPZ doustnym czy miejscowym?
8. Barnett M.L., Kremer J.M., St Clair E.W., Clegg D.O., Furst D., Weisman M., Fletcher M.J., Chasan-Taber S., Finger E., Morales A., Le C.H., Trentham D. Treatment of rheumatoid arthritis with oral type II collagen. Results of a multicenter, double-blind, placebo-controlled trial.
9. McKown K.M., Carbone L.D., Kaplan S.B., Aelion J.A., Lohr K.M., Cremer M.A., Bustillo J., Gonzalez M., Kaeley G., Steere E.L., Somes G.W., Myers L.K., Seyer J.M., Kang A.H., Postlethwaite A.E.Lack of efficacy of oral bovine type II collagen added to existing therapy in rheumatoid arthritis.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 1 Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 1

Zacznę od przedstawienia się. Absolwent poznańskiej uczelni z 1988 r. Studia ukończone w terminie. P...

Sieciowa czyli jaka? Sieciowa czyli jaka?

Sporo złego mówi się ostatnio o aptekach sieciowych – i słusznie. Zauważyłem jednak, że jedynie farm...

Domowa chemia okiem farmaceuty Domowa chemia okiem farmaceuty

Idealny farmaceuta to prawdziwy człowiek renesansu. W opinii pacjentów wie niemal wszystko, a przyna...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz