REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy ja to muszę robić sam?

23 grudnia 2016 09:38

Jestem farmaceutą. Nie jestem prawnikiem. A mimo to wymaga się ode mnie śledzenia zmian w prawie, które pojawiają się znienacka i trudno je w ogóle odszukać. Tak chociażby było z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym zmian w wydawaniu leków z kodeiną, pseudoefedryną i dekstrometorfanem.

Biuro Legislacyjne Kalncelarii Senatu sugeruje dwukrotne wydłużenie vacatio legis dla 'apteki dla aptekarza'.

Ja wiem, że nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania. Wiem, że jestem kierownikiem apteki i to na mnie spoczywa obowiązek dbania o jej funkcjonowanie zgodne z przepisami. Ale czasami zadaję sobie pytanie, czy faktycznie jestem od tego, żeby śledzić strony rządowe i sejmowe, po to by być na bieżąco ze wszystkimi zmianami? Czy to czasem nie jest zadanie samorządu aptekarskiego, żebym wiedział jak mam prowadzić aptekę zgodnie z przepisami? Naprawdę jestem już zmęczony tymi wszystkimi zmianami, rozporządzeniami i nowelizacjami. Marzy mi się, żeby ktoś za mnie zbierał wszystko to co dzieje istotnego w prawie i mi to przekazywał.

W sieciach aptecznych z pewnością zajmują się tym prawnicy i koordynatorzy. Kierownicy aptek dostają gotowe interpretacje i wytyczne jak mają postępować. Ja jestem indywidualnym farmaceutą i nikt tego za mnie nie robi. Mogę jedynie szukać w internecie i dzwonić po znajomych, żeby być na bieżąco ze wszystkim. I przyznam, że zajmuje to sporo czasu, który mógłbym poświęcić chociażby rozmowie z pacjentem. Zamiast tego ślęczę przed komputerem i zastanawiam się co mogę a czego nie mogę wydać po 1 stycznia pacjentowi bez recepty.

REKLAMA

Posłużę się w tym miejscu przykładem zmian w wydawaniu leków z pseudoefedryną, kodeiną i dekstrometorfanem. Kilka dni temu popełniłem wpis na blogu, w którym zastanawiałem się nad konsekwencjami wydania po 1 stycznia dużych opakowań leków, które nie spełniają nowych wytycznych Ministra Zdrowia jeśli chodzi o zawartość jednej z tych trzech substancji. Byłem przekonany, że nie będę mógł ich sprzedawać bez recepty i zostanę z nimi na magazynie do momentu przeterminowania. Dość szybko z komentarzy pod wpisem dowiedziałem się jednak o istnieniu przepisów przejściowych, które przeoczyłem…

REKLAMA

No właśnie. Przeoczyłem. To mi dało do myślenia. Czy ja jestem prawnikiem, żebym musiał znać na pamięć ustawy i rozporządzenia? Żebym potrafił czytać język jakim są pisane ustawy i potrafił przepisy odpowiednio interpretować? Czy nie powinien tego za mnie robić ktoś bardziej kompetentny, które przekaże mi konkretne wytyczne i interpretacje, którymi będę się posługiwał?

Umiejętność odnajdywania konkretnych przepisów i ich interpretowania wymaga coraz większego wysiłku i wiedzy. Powoli przestaję to już sam ogarniać. Ustaw przybywa, rozporządzeń przybywa, wykazów przybywa. Polskie prawo w mojej opinii zaczyna osiągać absurdalny poziom zagmatwania. Obowiązki farmaceuty i apteki rozpisane są w co najmniej 4 ustawach i 8 rozporządzeniach. Któryś z tych dokumentów co chwilę jest nowelizowany albo aktualizowany. Tego się nie da ogarnąć.

Dlatego byłbym szczęśliwy gdyby izba aptekarska mnie w tym wyręczyła. W końcu jest w niej zatrudniony radca prawny. W końcu płacę za coś składki. Powinien pilnować takich rzeczy i regularnie prezentować je w zrozumiałej formie na stronie internetowej. Mam już dość szukania i wydzwaniania do znajomych farmaceutów z pytaniami o kolejne zmiany. Jak chociażby te, które wchodzą od 1 stycznia.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta na godziny…? Farmaceuta na godziny…?

Sytuacja na rynku pracy mgr farm. zmusza tą grupę zawodową do zmiany wieloletnich przyzwyczajeń i ak...

10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie 10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie

W tradycyjnej medycynie, surowce roślinne odgrywały niebagatelną rolę. Mieszanki takie były często p...

Świąteczny Armagedon Świąteczny Armagedon

To co się dzieje przed Świętami w centrach handlowych można porównać tylko do Armagedonu. Zresztą śm...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz