REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy wiemy wszystko o filtrach słonecznych?

24 czerwca 2016 19:03

To jasne jak słońce – chcąc chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem, w sezonie letnim należy używać kremu z filtrem. Jednak czy wiecie, jak w praktyce wyznacza się siłę takiego kosmetyku lub jaką wartość SPF posiada olejek lawendowy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

SPF, IPD, PPD

Wskaźnikiem, określającym skuteczność ochrony przeciwsłonecznej kosmetyku z filtrem jest wartość SPF (Sun Protecting Factor) – uważa się, że dla standardowej ochrony powinien on wynosić minimum 15. Wartość SPF wyznacza się doświadczalnie w próbach in vitro bądź in vivo, opierających się na naświetlaniu kawałka skóry promieniami ultrafioletowymi. Choć nowoczesna technika pozwala na wyznaczanie tego wskaźnika za pomocą metod instrumentalnych (np. spektrofotometrii), nadal określa się go w testach z udziałem zwierząt laboratoryjnych lub ludzi. W tym celu powierzchnię skóry równą 1 cm kw. poddaje się działaniu lampy ultrafioletowej, a następnie, po upływie doby sprawdza się, czy pojawiło się widoczne gołym okiem zaczerwienienie. W ten sposób określa się MED, czyli minimalną dawkę promieniowania, jaka wywołuje rumień. Wreszcie, porównując wartości MED uzyskane z zastosowaniem filtra słonecznego i bez, uzyskuje się wynik końcowy.

REKLAMA

Wartość SPF odnosi się głównie do promieniowania UV-B, dlatego wprowadzono również parametry IPD (Immediate Pigment Darkening) oraz PPD (Persistent Pigment Darkening), odnoszące się do promieni ultrafioletowych typu A, które wyznacza się w oparciu o odcień skóry, poddawany naświetlaniu.

REKLAMA

Jak działają filtry?

Filtry przeciwsłoneczne dzielimy na fizyczne i chemiczne. Filtry fizyczne, czyli nieorganiczne, działają głównie na zasadzie odbicia promieni słonecznych i chronią przed promieniowaniem typu B. Zalicza się do nich tlenki: cynku, żelaza oraz tytanu a także krzemiany. Substancje te aplikowane na skórę mogą pozostawiać białawe smugi, a do tego zlepiają się i mogą nierównomiernie chronić skórę przed poparzeniem. Z tego względu poddaje się je mikronizacji, a do formuły kosmetyku dodaje substancje przeciwzbrylające.

Z kolei filtry chemiczne (organiczne), działają na zasadzie odwrotnej, ponieważ absorbują promienie ultrafioletowe. Ich cząsteczki są zbudowane w taki sposób, że pochłaniają energię fal ultrafioletowych. Pierwszym z filtrów chemicznych był PABA, czyli kwas p-aminobenzoesowy, którego właściwości fotoochronne odkryto w latach 20-tych ubiegłego wieku. Powodował on jednak skórne odczyny alergiczne i wiązano go także z przypadkami tocznia rumieniowatego. Oprócz PABA w kosmetykach przeciwsłonecznych od dawna wykorzystywano także pochodne kwasu salicylowego i cynamonowego.

O ile PABA i salicylany praktycznie nie są dziś stosowane w Europie jako filtry przeciwsłoneczne, estry kwasu cynamonowego (wraz z nowszymi substancjami: oktokrylenem czy kwasem fenylobenzoimidazolosulfonowym) to jedne z najbardziej popularnych filtrów.

REKLAMA

W latach 80-tych pojawił się kolejny syntetyczny filtr UV i był nim benzofenon – związek aromatyczny, oznaczany skrótem BZ-3, który z kolei zabezpieczał przed promieniowaniem UV-A. Niestety, okazało się, że BZ-3 przenika przez skórę do krwioobiegu, a jego obecność wykrywano we krwi, moczu oraz mleku kobiecym (mimo to, jego pochodne nadal są wykorzystywane w produkcji filtrów przeciwsłonecznych).

Obecnie dysponujemy także filtrami, które chronią naszą skórę zarówno przed UVA i UVB. Aby sprawdzić, czy dany kosmetyk zawiera tego typu filtry, należy poszukać w jego składzie związków zawierających w nazwie butylofenol, dibenzoilometan, drometrizol czy triazynę.

Filtry naturalne

Nie można także zapomnieć, iż pewne właściwości fotoprotekcyjne posiadają także składniki pochodzenia roślinnego. Ich faktor przeciwsłoneczny jest niski i wynosi: ok. 7 dla oliwy z oliwek i oleju kokosowego, ok. 5,5 dla olejku rycynowego, oraz w granicach 5-6 dla olejków eterycznych: z mięty pieprzowej, trawy cytrynowej czy lawendy. Podobne właściwości wykazują również ekstrakty z orzecha włoskiego, czy aloesu oraz kit pszczeli, znany jako propolis.

Źródła:
Kaur Ch. D., Saraf S.: In vitro sun protection factor determination of herbal oils used in cosmetics, Pharmacognosy Res. 2010, 2(1), 22–25;

Maier T., Korting H.C.: Sunscreens – which and what for?, Skin pharmacology and physiology 2005, 18, 253-262;

Stanisz B.: Ochrona skóry przed negatywnymi skutkami promieniowania UV, Kosmetologia 2009, 65(5), 363-368;

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1) Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1)

Czy w ustawie o zawodzie farmaceuty powinien znaleźć się zapis o klauzuli sumienia? O opinię zapytal...

Cukier, cukierki i leki Cukier, cukierki i leki

Cukier stanowi ważny składnik wielu aptecznych preparatów. Czy jego obecność ma znaczenie dla zdrowi...

Farmacja – analiza upadku – 25 lat patologii Farmacja – analiza upadku – 25 lat patologii

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że czytamy portal o farmacji dla farmaceutów i dlatego, mając pełn...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz