REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dam pracę

26 kwietnia 2016 08:42

Dosyć często przeglądam ogłoszenia na stornach OIA z ofertami pracy dla pracowników apteki i robię to głównie z ciekawości, a nie z potrzeby znalezienia lepszej pracy.

Wydaje mi się, że ogłoszenia na tego typu stronach powinny przechodzić jakąś selekcję i potencjalnych pracodawców należałoby zobowiązać do podania podstawowych danych takich jak np. nazwa apteki, adres (lub chociaż dzielnica miasta, w której znajduje się nasze przyszłe miejsce pracy), numer telefonu lub zamiennie email. Jakby nie było odpowiednio skonstruowane ogłoszenie o pracę jest wizytówką firmy i tego, w jaki sposób pracodawca traktuje pracowników. Sporo jest ogłoszeń, w których JEDYNE dane kontaktowe to nic niemówiący email założony na bezpłatnych domenach. I ja, jako hipotetyczny pracownik mam wysłać CV z kompletem danych na adresy zaczynające się od np. pracawaptece@, aptekaogłoszenie@, aptekarekrutacja@?! Jeśli firma nie podaje żadnych danych umożliwiających identyfikację, to być może ma coś do ukrycia. Być może jest to zła opina na lokalnym rynku lub kiepskie warunki płacy i pracy.

Obowiązkowe powinno być też poddawanie przewidywanej kwoty wynagrodzenia (widełki płacowe) Zamiast tego mamy powtarzane do znudzenia: „atrakcyjne wynagrodzenie”, „atrakcyjne warunki płacowe”. Do tego „atrakcyjny system bonusowy” i to, na co kiedyś się nabrałam „atrakcyjny pakiet socjalny”, który w moim przypadku oznaczał czajnik + kawa + woda bez ograniczeń. Pakiet socjalny nie był czynnikiem decydującym przy wyborze potencjalnego pracodawcy, ale miło by było gdyby tego typu zapewnienia miały jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wieczne biadolenie koordynatora, że wszystko jest źle i że, się nie przykładamy do pracy (za mały koszyczek, za mała sprzedaż produktów z promocji) to był „system motywacyjny”. „Korzystny system premiowy” – to targety, który były wręcz niemożliwe do wyrobienia, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy pacjentów w aptece było zdecydowanie mniej. Od tego czasu tego typu zapewnienia podane w ogłoszeniu o pracy traktuję trochę z przymrużeniem oka, bo to tylko taki ozdobnik, który ma na celu przyciągnąć uwagę takich ludzi jak ja. Kiedyś trafiłam też na ogłoszenie, w którym zawarta była informacja o „gwarancji poszanowania Kodeksu Pracy” – czyli potencjalny pracodawca oferuje nam coś, co powinno być standardem w każdej pracy!

REKLAMA

Podanie widełek płacowych (oczywiście w kwocie netto), rozwiązałoby problem z odpowiedzią na pytanie. „Ile chciałaby pani zarabiać”. Według mnie jest to najgłupsze pytanie, jakie może zadać pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej i świadczy o tym, że albo jest on kompletnie nieprzygotowany do rozmowy, albo szuka jelenia, który zgodzi się pracować za kwotę mniejszą niż przewidywana. Na pytanie o oczekiwania finansowe odpowiadam zawsze zgodnie z prawdą, czyli, że chciałabym zarabiać jak najwięcej. Być może są i tacy, których marzeniem jest zarabiać niewiele ponad pensję minimalną, ale ja niestety do nich nie należę. Podanie widełek płacowych to oszczędność czasu mojego i pracodawcy – nie chciałabym przejść przez kilka etapów rekrutacji, żeby na koniec usłyszeć, że zaproponowana kwota jest poniżej moich oczekiwań. Taką sytuację miała moja znajoma, która przejechała ponad 100 km w jedną stronę (wizyta w centrum dowodzenia), aby negocjować warunki finansowe. Cała wizyta trwała tylko kilka minut, podczas której zaoferowane zostały raczej ochłapy, a nie satysfakcjonująca pensja. To wszystko można było załatwić telefonicznie, bez potrzeby inwestowania pieniędzy i czasu, ale „taka jest polityka firmy” lub nazywane jest „koniecznością zachowania przewagi nad konkurencją”. Z mojego punktu widzenia jest to trochę niepoważne i generuje niepotrzebnie koszty, na które osoba bez pracy raczej nie może sobie pozwolić.

REKLAMA

Chciałabym doczekać takich czasów, kiedy wszystkie ogłoszenia o pracę będą transparentne i będą zawierały wspomniane wcześniej widełki płacowe. Niepotrzebne są ozdobniki o premiach, pakietach, systemach motywacyjnych, bo te nie mają czasami pokrycia w rzeczywistości. Póki co mamy rekrutację pracowników do ukrytej firmy, z ukrytymi zarobkami, a większość ogłoszeń jest niemal identyczna i zawiera te same nic niewnoszące sformułowania. Ogłoszenia ukrytych firm nie powinny pojawiać się na stronach OIA, ale jest to moje prywatne zdanie, z którym nie musicie się zgadzać.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

W pułapce opioidów W pułapce opioidów

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że częste nadużywanie leków przeciwbólowych jest preludiu...

Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo

Przepisy wprowadzajcie daleko idące regulacje w zakresie prowadzenia aptek stosowane są, w różnych w...

Zespół drażliwego farmaceuty Zespół drażliwego farmaceuty

I stało się! Wykryłem u siebie Zespół Drażliwego Farmaceuty. Nie mam siły milczeć już dłużej o metod...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz