REKLAMA
Magazyn mgr.farm

DHMO na językach farmaceutów…

13 marca 2019 12:32

Rząd amerykański odmówił wprowadzenia zakazu produkcji, rozprowadzania i stosowania tej niebezpiecznej substancji chemicznej powołując się na jej „ważność dla stanu gospodarki narodowej”. Faktycznie, marynarka i inne organizacje wojskowe przeprowadza eksperymenty z DHMO i projektują kosztujące miliardy dolarów urządzenia do kontrolowania i wykorzystania DHMO podczas wojen. Dlaczego? Spójrzmy chociażby na objawy spożycia DHMO: mogą obejmować nadmierne pocenie się, zwiększenie ilości oddawanego moczu, a nawet zaburzenia samopoczucia, nudności, wymioty i zaburzenia równowagi elektrolitycznej organizmu. Czy więc nie bulwersuje fakt, że farmaceuci nie robią nic z faktem, że wielkie farmaceutyczne kolosy przemycają DHMO do leków?!

DHMO, najgroźniejsza z substancji chemicznych, która wciąż, mimo wielu zastrzeżeń, jest używana na szeroką skalę to jak mam nadzieję wszyscy wiemy monotlenek diwodoru  (od ang. DihHdrogen MonOxide) nomenklaturowo poprawna, ale rzadko stosowana nazwa chemiczna wody, głównie wykorzystywana do mistyfikacji, które mają pokazać skutki ignorancji naukowej i ośmieszać zjawisko publicznego lęku.

Dlaczego wybrałem na dzisiejszy felieton wodę? Bo mam wrażenie, że środowisko farmaceutyczne kocha ją lać. Weźmy dziesięć tekstów na portalach farmaceutycznych i zaobserwujemy niezwykłą zależność – albo ich trzon czyli sama treść jest przysłowiowym laniem wody jak ten artykuł w pierwszym akapicie, albo na odwrót: kontent mający w założeniu wartość merytoryczną tonie w morzu nic nie wnoszących komentarzy, niepopartych żadnymi doświadczeniami opinii i przekazywanymi z pokolenia na pokolenia na pokolenie utartymi sloganami, za którymi nic nie stoi. Jednak wspomniany DHMO ma za zadanie obnażać zjawisko publicznego lęku – czy więc i z tym mamy do czynienia w farmaceutycznym światku?

REKLAMA

Szczypta psychologii

Jestem głęboko przekonany, że niejeden oczytany farmaceuta słyszał w swym zawodowym życiu o efekcie Dunninga-Krugera – wszak, jak mawiała moja mentorka, farmaceuta to człowiek renesansu. Wracając do wspomnianego efektu, to nic innego jak zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności.

REKLAMA

Przenosząc to z odrobiną nonszalancji na farmaceutyczne podwórko, mógłbym przyrównać to do wypowiadania się szpitalników i farmaceutów klinicznych o marketingu aptecznym i markach parasolowych, a farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych o receptariuszach szpitalnych, problemach związanych z gospodarką odpadami cytotoksycznymi i kwestią stosowania preparatów wielodawkowych na oddziałach w świetle Rezolucji Rady Europy CM/Res(2016)2.

Boimy się nieznanego

Światły farmaceuta z pewnością nie unikał lekcji biologii w licealnych ławach, stąd też żywię nadzieję, że nie zabrakło go na lekcjach dotyczących wykształcania się odruchów. Gdy omawiamy zjawisko warunkowania instrumentalnego, nie sposób nie wspomnieć o efektach tego mechanizmu ewolucyjnego: ucieczce lub aktywnym unikaniu. Świat wykształcił w nas potrzebę wybierania tego, co znane i co przynosi pozytywne efekty.

Jeśli czegoś nie znamy, boimy się tego – jest to lęk uzasadniony w momencie spotkania z niedźwiedziem polarnym podczas zimowego spaceru po stolicy Spitzbergenu, jednak czy w domowym zaciszu podczas lektury farmaceutycznego artykułu naprawdę musimy aktywować nasze ciało migdałowate w tak dobitny sposób? Po co od razu szykować się do walki i włączać biologiczne mechanizmy obronne? Nie zapominajmy, że od aktywacji układu limbicznego już tylko krok do produkcji czynnika uwalniającego kortykotropinę – hormonu pobudzającego nadnercza do wytwarzania kortyzolu, substancji dużo bardziej opłakanej w skutkach niż DHMO…

Burza w szklance wody

Odnoszę wrażenie, że dobrze napisany artykuł to nie taki, który wnosi merytoryczny powiew świeżości albo przedstawia jeden z możliwych punktów widzenia, ale tekst, który absolutnie nie krytykuje żadnej z grup w obrębie nas, farmaceutów, nie wymaga tym bardziej żadnej zmiany ani wysiłku, narzeka na niskie płace, pokazuje ogrom morderczej pracy bez słowa podziękowania i wpisuje się w nurt narodowego umiłowania do epatowania bólem istnienia. Opowiedzenie się w danym konflikcie za którąś ze stron jest brane za rodzaj zdrady, zniewagi dla przedstawicieli przeciwnego stanowiska, podszyte dużą dozą braku doświadczenia i wypowiadania się z perspektywy osoby, której łatwo przychodzi wyrażanie opinii, a której konsekwencje wyboru jednej z opcji na pewno nie dosięgną.

REKLAMA

Gdyby siły pokładane w ocenianie innych i pochopne wydawanie osądów wobec swoich kolegów po fachu przekuć w coś bardziej twórczego, mielibyśmy rzeszę noblistów i odkrywców. A zatem moja dobra rada, (w opinii niektórych/większości – niepotrzebne skreślić) niedoświadczonego życiem, oderwanego od rzeczywistości i niezdającego sobie sprawy z beznadziejności opisywanych sytuacji kolegi farmaceuty – uczmy się od siebie, ale tego, co dobre. Otwórzmy się na czyjeś spojrzenie – nikt nie każe nam nim zastąpić swojego. A jak już chcemy wchodzić w polemikę, to róbmy to z klasą i na przyzwoitym poziomie – wszak nawet dżentelmenom w ubiegłych wiekach zdarzyło toczyć się pasjonujące i konstruktywne kłótnie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Komunikat w sprawie ZSMOPL Komunikat w sprawie ZSMOPL

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produkta...

PharmaExpert: rynek w pierwszych dniach listopada 2015 PharmaExpert: rynek w pierwszych dniach listopada 2015

Rynek farmaceutyczny w listopadzie zanotował sprzedaż na poziomie 2 450 mln PLN. Wartość sprzedaży r...

BCC: potrzebny okrągły stół ws. wywozu leków BCC: potrzebny okrągły stół ws. wywozu leków

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club domagają się m.in. powołania okrągłego...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz