Dlaczego ‚apteka dla aptekarza’ musi wrócić?

7 kwietnia 2017 07:23

Zgodnie z najnowszą opinią Biura Analiz Sejmowych poprawka usuwająca z poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zasadę, że właścicielem nowej apteki będzie mógł być tylko farmaceuta, sprawiła, że ustawa może być niezgodna z konstytucją.

Szyld Punktu Konsultacyjnego BAS

Podczas dyskusji na temat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, jego przeciwnicy i zwolennicy przerzucają się opiniami Biura Analiz Sejmowych. Każda ze stron sporu uważa, że BAS podziela jej argumentację. Czy to oznacza, że Biuro Analiz Sejmowych jest ‚za, a nawet przeciw’?

BAS wydał w sumie aż trzy opinie dotyczące projektu ustawy potocznie nazywanej ‚apteką dla aptekarza’.

Pierwsza opinia BAS – 12-12-2016

Pierwsza z nich powstała w trybie pilnym 12 grudnia 2016 rok – a więc zaledwie 5 dni po tym jak projekt wpłynął do Sejmu (7 grudnia 2016). Opinia została zaakceptowana przez wicedyrektora BAS, Jakuba Borawskiego. Licząca sobie siedem stron analiza pobieżnie oceniała zgodność proponowanych zmian z prawem Unii Europejskiej. BAS stwierdził w niej, że jedynie projektowany art. 99 ust 3b ustawy może być uznany za sprzeczny z art. 79 TfUE – mowa tutaj o ograniczeniach demograficznych i geograficznych przy wydawaniu nowych zezwoleń na prowadzenie apteki. „W pozostałym zakresie projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej” – czytamy w analizie BAS z 12 grudnia 2016.

Konkluzja: Ograniczenia demograficzne i geograficzne mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Apteka dla aptekarza zgodna z prawem unijnym.

Druga opinia BAS – 9-01-2017

Druga opinia Biura Analiz Sejmowych została opublikowana 9 stycznia 2017 i liczyła sobie 58 stron. Jej autorem był prof. dr hab. Marek Szydło – ekspert ds. legislacji w BAS. Dość jednoznacznie i obszernie ocenił on, że przepisy umożliwiające prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce osobowej z wyłącznym udziałem farmaceutów oraz zmniejszające stopień nasycenia aptekami w poszczególnych gminach, są zgodne z Konstytucją RP i przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług. Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę, że istnieje pilna potrzeba bardziej wyraźnego i jednoznacznego potwierdzenia, że zawarte w projekcie nowe przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek – w tym zwłaszcza przepisy antykoncentracyjne oraz zapobiegające nadmiernemu nasyceniu aptekami w poszczególnych gminach – będą stosowane jedynie do nowych zezwoleń udzielanych już po wejściu w życie projektu, natomiast nie będą stosowane do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie projektu.

Konkluzja: ‚Apteka dla aptekarza’ zgodna z konstytucją i prawem unijnym.

Trzecia opinia BAS – 23-03-2017

Trzecia opinia Biura Analiz Sejmowych została sporządzona po tym, jak podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, posłowie poparli poprawkę usuwającą z projektu zasadę dającą prawo do wydania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce farmaceutów. W wyniku tej poprawki prawo do prowadzenia apteki uzyskały wyłącznie osoby fizyczne lub spółki osobowe z wyłącznym udziałem osób fizycznych. To rozwiązanie, zdaniem Biura Analiz Sejmowych, wydaje się naruszać art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i pozostawać w sprzeczności z art. 22 Konstytucji RP. O ile ograniczenie prowadzenia nowych aptek wyłącznie przez farmaceutów można wytłumaczyć ważnym interesem publicznym (potwierdzanym przez wyroki Trybunału Europejskiego), o tyle ograniczenie do wyłącznie osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Konkluzja: Usunięcie z projektu ‚apteki dla aptekarza’ sprawia, że projekt jest sprzeczny z konstytucją

I to właśnie o tym poinformował w trakcie dyskusji w sejmie 5 kwietnia poseł wnioskodawca Waldemar Buda (PiS). W związku ze wspomnianą opinią Biura Analiz Sejmowych, iż ustawa w kształcie zawartym w sprawozdaniu komisji jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim, konieczne są poprawki.

– Jeżeli usuwamy zapis dot. farmaceuty, to nie ma żadnego uzasadnienia by ograniczać prowadzenie apteki dla podmiotów kapitałowych, spółek kapitałowych – wskazał Buda.

Z tego względu, jak stwierdził, konieczny jest powrót do pierwotnej wersji projektu. Poprawki dotyczą więc m.in. przywrócenia farmaceuty jako jedynego podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki i podtrzymania wyłączenia spółek kapitałowych.

Z drugiej strony niezrozumiałe są stwierdzenia posła Nowoczesnej, Jerzego Meysztowicza, który podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji 6 kwietnie, kilkukrotnie powtarzał, że BAS „rozjechał tę ustawę”. Żadna z trzech opinii Biura Analiz Sejmowych nie kwestionowała konstytucyjności ani niezgodności z prawem unijnym zasady ‚apteka dla aptekarza’. Ostatnia z opinii stwierdza wręcz, że usunięcie tej zasady z projektu nowelizacji, pozbawia ją sensu i uzasadnienia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Lepiej zapobiegać, niż leczyć Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Jestem zdania, że farmaceuta to ktoś więcej niż tylko aptekarz. Nawet jeśli w aptece pracuje. Dlacze...

AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

Decyzja o zmianie zezwolenia nie konstytuuje prawa do prowadzenia aptek ponad limit 1% Decyzja o zmianie zezwolenia nie konstytuuje prawa do prowadzenia aptek ponad limit 1%

W debacie nt. rynku aptecznego o jednym aspekcie nie mówiono w ogóle. O tym mianowicie, jak do tego ...