REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Domowa chemia okiem farmaceuty

24 stycznia 2017 07:50

Idealny farmaceuta to prawdziwy człowiek renesansu. W opinii pacjentów wie niemal wszystko, a przynajmniej wszystko o co zapytają powinien wiedzieć… To wielka odpowiedzialność.

chemik.png

W trakcie pracy i prywatnie wiele razy zadawano mi pytania, na które nie znałam odpowiedzi. Albo coś pamiętałam, ale niedokładnie, nie do końca, nie byłam pewna. To niezaprzeczalny impuls do rozwoju zawodowego i osobistego, ale i dowód na to jak nasza pamięć jest zawodna. Kiedyś bardzo dociekliwy pacjent w trakcie spokojnej zmiany zaczął ze mną dyskutować o tym ile chemii jest w naszym otoczeniu, ile zanieczyszczeń w przedmiotach codziennego użytku. Dyskusja stała się wkrótce monologiem pacjenta, nieco przesadnie podkreślającego nawet niewielkie zagrożenia. Cóż mogłam mu odpowiedzieć gdy wokół mnie, w szufladach i na półkach, pełno było substancji potencjalnie trujących. W końcu to dawka czyni truciznę.

„Stosować odzież ochronną, szczelne okulary i rękawice w miejscu gdzie możliwe są wycieki lub rozpryskanie substancji.” To cytat z karty charakterystyki 3% wody utlenionej. Przesada w którymkolwiek kierunku nikomu nie służy. Zimowy smog w miastach zawiera głównie dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla. Narażenie organizmu przy ich codziennym wdychaniu jest bardziej ryzykowne niż stosowanie większości środków chemicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Czy w związku z tym ma sens próba ograniczenia ilości chemii w naszym otoczeniu?

REKLAMA

Najwięcej kontrowersyjnych substancji można znaleźć w preparatach czyszczących i odświeżających powietrze. Zawierają lotne związki organiczne, które poprzez drogi oddechowe i błony śluzowe łatwo dostają się do organizmu. Producenci środków czystości nie mają obowiązku szczegółowego informowania o zawartości produktu – skład to najczęściej konserwant, zapach i enigmatyczne kationowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. Niektóre z nich mogą uczulać, innych nie wolno łączyć z konkretnymi związkami ponieważ reagują z wydzieleniem substancji drażniących. Niebezpieczny przy nieodpowiednim stosowaniu jest również chlor. Rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas solny oraz podchlorawy. Ten ostatni w pęcherzykach płucnych uwalnia aktywny tlen. W tkankach reaguje i łączy się z licznymi enzymami zaburzając ich pracę. Na szczęście chlor w wodzie rozpuszcza się słabo, dlatego działa drażniąco głównie na drogi oddechowe i narażone na bezpośredni kontakt błony śluzowe. Warto jednak wiedzieć, że w czasie I wojny światowej stosowany był jako gaz bojowy – w dużym stężeniu snuł się nad tuż ziemią powodując silne podrażnienie układu oddechowego i wymioty.

REKLAMA

Na dość duże stężenie substancji potencjalnie groźnych narażeni są użytkownicy nowych domów oraz świeżo wyremontowanych i umeblowanych mieszkań. Z materiałów budowlanych i mebli ulatnia się formaldehyd. Został zaklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy, a u dzieci przewlekle narażonych zaobserwowano wzrost zachorowań na astmę i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Dichlorometan jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik i oraz składnik środków czyszczących i pielęgnujących drewniane podłogi. Jest bardzo lotny, działa drażniąco na skórę i oczy, wchłania się przez drogi oddechowe i jest metabolizowany do tlenku węgla. Wpływa na powstawanie nowotworów płuc, wątroby i sutka. Polibromowane bifenyle i difenyloetery to tzw. uniepalniacze. Dawniej stosowane nawet w wózkach dziecięcych, dziś ich używanie jest zakazane przy produkcji tkanin mających kontakt ze skórą człowieka. Pomimo to nadal można je znaleźć w środkach do impregnacji drewna, przy produkcji pianek wypełniających fotele, kanapy i poduszki. Zalicza się je do substancji zaburzających pracę układu hormonalnego, obniżają płodność i zakłócają przekazywanie impulsów nerwowych. Wiele napisano również o szkodliwości ftalanów. Stosowane są do produkcji klejów, farb, odświeżaczy powietrza, kosmetyków, detergentów i materiałów budowlanych. Stwierdzono powszechne narażenie na ich kumulację w organizmie – znajdowano je we wszystkich niemal tkankach, od płynu owodniowego do tkanki tłuszczowej. Są toksyczne, zaburzają produkcję testosteronu, mogą powodować wady wrodzone u dzieci, alergie, uszkodzenia wątroby i nerek.

To tylko kilka substancji toksycznych, na których działanie nieświadomie codziennie jesteśmy narażeni. Ich stężenie w powietrzu oraz stosowanie regulują odpowiednie przepisy prawne, tak aby nie stanowiły zagrożenia. Czy jednak suma całej otaczającej nas sztucznej chemii ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie? W końcu to dawka czyni truciznę….

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Piechocki do Radziewicza-Winnickiego: „jestem przerażony i zaskoczony” Piechocki do Radziewicza-Winnickiego: „jestem przerażony i zaskoczony”

Dr n. farm. Stefan Piechocki, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej dla Wielkopolski...

Multi-kulti Multi-kulti

Dwudziesty pierwszy wiek to otwarcie się na nowe możliwości. Gdy znikają granice, gdy to, co jeszcze...

Czy apteka może poprawić lub uzupełnić nieprawidłowy tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę? Czy apteka może poprawić lub uzupełnić nieprawidłowy tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę?

W ostatnich dniach media obiegła informacja o tym, że apteki odmawiają pacjentom realizacji zniżkowo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz