REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Druga twarz depresji

30 stycznia 2018 12:11

Gdy myślimy o fitoterapii zaburzeń depresyjnych, w pierwszym rzucie przywołujemy preparaty dziurawca, ze względu na zawartość hiperycyny, inhibitora MAO, co skutkuje wzrostem stężenia serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszeniem dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub depresją. Warto jednak zwrócić uwagę na inny surowiec roślinny o potencjale przeciwdepresyjnym. Okazuje się nim być szafran…

Dowiedziono, że szafran może cofnąć negatywne efekty wywołane przez przyjmowanie antydepresantów. (fot. Shutterstock)

O depresji mówi się coraz więcej – nie tylko w kontekście jej powszechności, ale również nowych odkryć, które mogą mieć wpływ na lepsze zrozumienie problemu i znalezienie skuteczniejszych form terapii. Jednak nie wszystkie fakty są znane w światku medycznym w takim samym stopniu – jedne wynikają z innowacyjności dokonywanych obserwacji, inne zaś odbiegają od stereotypowego myślenia o tej jednostce chorobowej. Obecnie szacuje się, że u 1 na 10 osób choroba została zdiagnozowana, jednak skala problemu może być znacznie większa. W takim tempie do 2020 roku depresja może stać się drugą na świecie przyczyną niepełnosprawności. Warto więc wiedzieć nieco więcej, skoro pacjentów wciąż przybywa.

Pierwszym wartym nadmienienia faktem jest dokonanie polskich badaczy w poznaniu zupełnie nowej ścieżki w mechanizmie depresji. Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie we współpracy z University College of London, German Center for Neurodegenerative Diseases i Hannover Medical School po raz pierwszy opisali całą nową ścieżkę sygnałową związaną z 5-HT7R – jednym z receptorów występujących na kolcach dendrytycznych w obrębie synaps. gdy neuroprzekaźnik aktywuje receptor 5-HT7R, dochodzi do przemodelowania macierzy zewnątrzkomórkowej. Po raz pierwszy wykazano, że receptor 5-HT7R tworzy w mózgu kompleksy z białkiem CD44, i że CD44 może być cięte przez enzym wydzielany przez pobudzony receptor: metaloproteazę MMP9. Teraz, gdy znamy już ścieżkę sygnałową związaną z aktywnością receptora 5-HT7R, będzie nam łatwiej wybierać molekularne cele dla nowych, potencjalnie efektywniejszych terapii antydepresyjnych. Możemy próbować blokować aktywność enzymu MMP9, redukować cięcie białka CD44 albo specyficznie oddziaływać na inny fragment ścieżki.

REKLAMA

Kolejna kwestia to podejście do samej istoty powstawania zachowań depresyjnych. Liczne badania nad przyczynami depresji doprowadzają do rozwijania nowych i badania już znanych hipotez depresji. Należy tutaj wymienić między innymi: monoaminergiczną teorię depresji, u której podłoża leży niedobór amin biogennych — noradrenaliny, serotoniny, a po modyfikacji także dopaminy, dalej hipotezę zaburzeń plastyczności neuronalnej, a także hipotezę depresji jako syndromu niskiego stężenia melatoniny. Na bazie wspomnianych teorii powstały kolejne generacje leków przeciwdepresyjnych, stosowanych z powodzeniem u dużej rzeszy pacjentów.

REKLAMA

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna, od dawna postulowana teoria, o której często nie wspomina się w akademickich podręcznikach. Wśród wielu procesów mających znaczenie dla rozwoju i przebiegu depresji istotną, szeroko badaną jest rola procesu zapalnego i aktywacja układu immunologicznego. Pierwsze informacje dotyczące znaczenia zapalenia dla rozwoju depresji zostały zaprezentowane przez Roberta Smitha w 1991 roku, kiedy to zaproponował on, jako jedną z teorii depresji cytokinową lub inaczej makrofagową teorię depresji. Jednym z mechanizmów prowadzących do neurochemicznych zmian pod wpływem cytokin prozapalnych jest wpływ na system neurotransmiterów. Cytokiny posiadają zdolność do modulowania syntezy, uwalniania i obrotu neurotransmiterów, szczególnie monoamin, które są kluczowe w regulacji nastroju. Potwierdzeniem znaczenia zmian zapalnych w depresji jest skuteczność terapeutyczna niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak i zaznaczające się oddziaływanie na mechanizmy zapalenia niektórych leków przeciwdepresyjnych. Badania wykazały m.in. osiągnięcie lepszego efektu klinicznego w krótszym czasie po zastosowaniu jednocześnie fluoksetyny i kwasu acetylosalicylowgo w porównaniu z zastosowaniem jedynie fluoksetyny. Innym potwierdzeniem skuteczności leków przeciwzapalnych jest skuteczność celekoksybu w leczeniu depresji czy obniżania ryzyka rozwoju depresji w terapii statynami o potencjale przeciwzapalnym.

Ostatnim faktem, którym chciałbym przytoczyć, jest alternatywna suplementacja preparatami roślinnymi. Gdy myślimy o fitoterapii zaburzeń depresyjnych, w pierwszym rzucie przywołujemy preparaty dziurawca, ze względu na zawartość hiperycyny, inhibitora MAO, co skutkuje wzrostem stężenia serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszeniem dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub depresją. Warto jednak zwrócić uwagę na inny surowiec roślinny o potencjale przeciwdepresyjnym. Okazuje się nim być szafran, który za pośrednictwem zawartych w nim substancji (krocyny, krocetyny, safranalu) hamuje wychwyt zwrotny neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym tj. noradrenaliny, dopaminy i serotoniny (w sposób analogiczny do mechanizmu działania niektórych leków przeciwdepresyjnych), przez co może mieć działanie lecznicze w przypadkach łagodnej depresji. Badania na ludziach wykazały, że szafran może działać zarówno na depresję, jak i zaburzenia lękowe.

W jednym z badań przestudiowano przypadki osób z depresją o różnym stopniu nasilenia. Podzielono ich na dwie grupy – jedna przyjmowała szafran (15 mg, 2 x dziennie), druga fluoksetynę. Po dwóch miesiącach przyjmowania szafran działał równie efektywnie jak fluoksetyna, tyle że bez skutków ubocznych. W innym badaniu jedna grupa przyjmowała 30mg szafranu dziennie, druga natomiast dostawała placebo. Po sześciu tygodniach w grupie, która przyjmowała szafran, zauważono znaczne zmniejszenie objawów depresji. Dodatkowo dowiedziono, że szafran może cofnąć negatywne efekty wywołane przez przyjmowanie antydepresantów. Są to chociażby zaniki pamięci, brak potencji i obniżone libido, bezsenność, napady lęku i niepokoju, a także spadek lub wzrost wagi.

Depresja jest i będzie problemem, który coraz częściej będzie zawitać do aptek. Choć o wdrożeniu danej terapii lekowej decyduje lekarz specjalista, to farmaceuta powinien być osobą, która wykazuje się szeroką i wykwalifikowaną wiedzą z zakresu farmakoterapii i nowych rozwiązań terapeutycznych. W temacie zaburzeń depresyjnych jest jeszcze wiele do powiedzenia, dlatego zachęcam farmaceutów, by systematycznie odświeżali swoją wiedzę w tej dziedzinie.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Między literaturą a medycyną Między literaturą a medycyną

„Między literaturą i medycyną” to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto śledzi wątki medyczne w sztuc...

Farmaceuta nie może mieć związanych rąk Farmaceuta nie może mieć związanych rąk

Franczyzy na rynku aptecznym funkcjonują od bardzo dawna i wielu farmaceutów, którzy zdecydowali się...

Wzrost zachorowań na raka wśród młodych ludzi Wzrost zachorowań na raka wśród młodych ludzi

O ile zaobserwowano spadek zachorowalności na raka szyjki macicy w USA oraz w Kanadzie, zanotowano j...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz