Magazyn mgr.farm

Dyżury aptek za 700 zł za noc – część 2

17 sierpnia 2017 07:24

Jako farmaceuci stale popełniamy ten sam błąd. Zakładamy, że nasi rozmówcy, tu: radni i starostowie, zrozumieją i zaakceptują racjonalne argumenty. Nic z tych rzeczy! Ich cel jest inny. Jest nim, jak na całym świecie w polityce różnego szczebla, zdobyć władzę i ją utrzymać. Obiecać wyborcom darmowe dyżury, a jeszcze przykładnie pogrozić krwiopijcom-aptekarzom – mmmmmmm, gawiedź to lubi.

System miałby zacząć obowiązywać już od początku przyszłego roku. (fot. Shutterstock)

Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Z powyższych słów oraz innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego (powiatu) wynika obowiązek Rady Powiatu do zajęcia się godzinami pracy aptek. Zwracam uwagę, że w przepisach nie istnieje pojęcie „dyżuru”.

Procedura wygląda następująco.

Punkt 1.

Rada Powiatu (RP) pyta wszystkie apteki z terytorium powiatu, w jakich dniach i godzinach są czynne. To jest pierwszy kluczowy moment dla aptekarzy. W tym momencie powinni się z sobą spotkać, by wspólnie uzgodnić stanowisko. Zawsze musi być ten jeden, który wykona telefon do reszty i swych codziennych konkurentów zaprosi na spotkanie. Dobrym i zacisznym miejscem bez obcych uszu jest własna apteka. Raczej nie można liczyć, że pojawią się wszyscy. Trudno; szczerze mówiąc, wystarczy jedna osoba, a dwie stanowią siłę. Później dołączą następni, zwłaszcza gdy zobaczą punkt drugi.

Punkt 2.

Istnieją tylko dwa pytania, na które aptekarze muszą sobie odpowiedzieć. Pierwsze, czy nadal dadzą sobą pomiatać i za darmo będą dyżurować? Drugie (jeśli na pierwsze odparli NIE), czy zamiast wreszcie żyć jak ludzie i każdą nockę oraz dzień wolny w całości chcą spędzać w wybrany przez siebie sposób, czy raczej wolą – także za darmo – pracować krócej, np. do 22:00, a w niedziele i święta np. 9-13 lub 10-12 i 20-22?
Jeśli na pierwsze pytanie ich odpowiedź brzmi TAK, reszty mego felietonu nie muszą czytać. Szanuję ich wybór, choć go nie akceptuję.

Załóżmy jednak drugą możliwość…

Przyjmijmy, że w powiatowym mieście X jest apteka czynna w dni robocze do godz. 22:00 i dotychczas wszyscy naprzemiennie pełnili dyżury nocne w godz. 22-8. Inne apteki są czynne do 18:00, 19:00 lub 20:00. Wiemy, że statystycznie przypada 1,57 magistra na aptekę. Dane GUS, że jest ponad 2 proponuję włożyć między bajki. Wg ich metodologii w przyszłym roku mogą wykazać, że jest więcej aptek, niż magistrów.

Czyli ktoś zamykał aptekę o 20:00 i ponownie ją otwierał o 22:00 oraz dyżurował… 10 godzin. Zostały złamane przynajmniej dwa poważne przepisy oraz zdrowy rozsądek. Tego samego dnia dwukrotnie rozpoczęto tzw. dobę pracowniczą oraz pracowano ponad 8 godzin. Ktoś może powiedzieć, że przecież o 22:00 pracę rozpoczął ktoś inny, ale przy najczęstszym w Polsce tygodniowym cyklu dyżurów, drugi magister musiałby pracować 8-20 czyli 5-7 razy po 12 godzin. Za dużo.

Częstym zachowawczym pomysłem aptekarzy chcących rezygnacji z nocek jest ich propozycja („dla dobra pacjenta”), by aptekę dyżurną (przypominam założenie, że do tej pory dyżurowali 20-8) zamykać po 2 godzinach dyżuru czyli o 22:00. Pytam, a po co, skoro istnieje ta, która stale pracuje do 22:00? Chcecie konkurować? Sami pracujcie także do 22, ale swą decyzją nie zmuszajcie innych, by funkcjonowali wg tego pomysłu. Nikt nie broni (w istocie powinien zabraniać) wydłużania godzin czynności. „To skróćmy pracę do 21:00”. Po co ponownie przychodzić do apteki? Przecież i tak mieszkańcy wiedzą, że ta druga apteka jest czynna do 22:00. „Aha… Czyli możemy pracować tylko do 20:00?” Tak! Jaki sens miałby krótki dyżur 20-22, skoro praca dwóch aptek by się dublowała?

Tak na marginesie: wejście na rynek nowej apteki dublującej pracę dyżurantów (20-22) jest działaniem wolnorynkowym, ale wysoce nieprzyjaznym wobec innych aptekarzy i wywołującym skutki dla pozostałych oraz pacjentów. Pokazuje jednak kilka aspektów. Uchwała Rady Powiatu jest martwym prawem miejscowym, bo nowa apteka jej nie przestrzega, a nie ma sankcji za jakiekolwiek łamanie prawa miejscowego dot. dyżurów (czytaj więcej: Brak kar za unikanie dyżurowania przez apteki). Uchwała RP powinna (ale nie może) nie zezwalać na dublowanie. Wskazywanie radnym tej dwoistości wywołuje odpowiedź: „ależ takie są prawa wolnego rynku.” Chwila! Nakaz pracy w niechcianych przez aptekę godzinach jest rzekomym obowiązkiem, ale zabieranie sensu tej pracy przez dublera, z jednoczesnym łamaniem prawa miejscowego, jest wolnością gospodarczą. Moja inteligencja nie pozwala na zrozumienie takiej ekwilibrystyki umysłowej.

Punkt 3.

Już skonsolidowani i zdeterminowani (do tego jeszcze powrócę) aptekarze powinni napisać krótsze lub dłuższe wspólne pismo do swej OIA. Dlaczego wspólne? Z informacji z całego kraju wiem, że apelowanie o indywidualne wysyłanie nie przynosi efektów. Jesteśmy mało solidarni w wielu aspektach, więc i w tej sytuacji jeden wyśle szablon, a drugi nie. Potem za plecami się cieszy, że Izba lub później „groźny pan starosta” nie zobaczy jego nazwiska w gronie niepokornych aptekarzy, „którym się robić nie chce”.

Wśród nas, farmaceutów, pokutuje błędne przekonanie, że przysięgając pomagać pacjentom, dobrowolnie godzimy się na darmową pracę ponad siły. Nic bardziej mylnego. Popatrzmy na lekarzy, żołnierzy, policjantów lub strażaków. Przysięgali? Tak. Mają płacone za gotowość oraz pracę? Tak. Kiwną palcem za darmo? Nie. Wszystko na ten temat…

W treści listu wypadałoby uzasadnić, dlaczego dyżury w istocie nie mają sensu. Brak personelu, asortyment sprzedaży, godziny ekspedycji wraz z podkreśleniem braku wydawania produktów leczniczych, za to częstych kubków na mocz, prezerwatyw lub testów ciążowych. Na końcu musi pojawić się prośba, aby OIA negatywnie zaopiniowała projekt dyżurowej Uchwały Rady Powiatu. OIA doskonale rozumie przyczyny problemów, więc nawet krótki wniosek farmaceutów będzie zrozumiany. Nie przypuszczam, by OIA podjęła swą uchwałę inaczej, niż zawnioskują farmaceuci.

Pismo musi napisać „prowodyr” czyli przeważnie organizator spotkania. Zostanie nim już na wieki, a pozostali, czy on tego chce czy nie, do niego stale będą się zwracać o podjęcie działań. Gdy coś pójdzie nie tak, koleżanki i koledzy również do niego będą zgłaszać pretensje.

W każdym razie niech on pierwszy przystawi pieczątkę swej apteki i poprosi o to drugiego najbardziej zdeterminowanego farmaceutę z innej apteki. Z dwiema pieczątkami firmowymi na liście kolejnym osobom łatwiej będzie podjąć decyzję. Dokładnie ten schemat będzie musiał być stosowany nie jeden raz, o czym jeszcze napiszę.

Punkt 4

Apteki powinny odpisać na zapytanie starostwa. Znakomitym rozwiązaniem byłby szablon odpowiedzi (każda apteka ma inne godziny pracy), a więc kolejna praca dla „prowodyra”. Chodzi o to, by starostwo zauważyło skoordynowane i zgodne (szablon!) działanie aptekarzy, nawet jeśli nie wszyscy się przyłączą. Grupa stanowi poważną siłę, a klucze i zezwolenia na apteki mamy my, nie radni lub starostowie.

W odpowiedzi (do wiadomości OIA – wystarczy mail) niezbędne jest dodatkowe zdanie, które warto wyeksponować. „W żadnych innych dniach i godzinach, niż podane powyżej, moja apteka nie będzie czynna.” Od tej chwili nikt w starostwie nie będzie mógł twierdzić, że nic nie wiedział.

Można dopisać, że: „bez gwarancji ze strony starostwa stałego i stosownego finansowania, apteka nie będzie rozważać zatrudnienia dodatkowego personelu fachowego lub wydłużenia godzin pracy.”

W uzupełnieniu powyższego dodam, że – co mało prawdopodobne – może się zdarzyć sytuacja, iż starostwo zagwarantuje jakąś (nie liczyłbym na krocie) kwotę na statystyczny dyżur, ale np. tylko do końca danego roku kalendarzowego lub aktualnej kadencji Rady Powiatu. Kogo ściągniemy do pracy oferując etat tylko na kilka lub kilkanaście miesięcy?

Kopie korespondencji zachowujemy w aktach. Kopie zwłaszcza listów zbiorowych należy zeskanować i elektronicznie rozesłać wśród sygnatariuszy. Przydadzą się także podczas nieuniknionych kontaktów z lokalnymi mediami. Kluczowa uwaga: zachowujemy edytowalne pliki z tekstami korespondencji! Będą potężną bronią w późniejszych poczynaniach.

Punkt 5

Po otrzymaniu listów od aptekarzy, w niektórych starostwach zacznie się gorączkowy ruch. Urzędnicy mniej zepsuci władzą („władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie”) przypuszczalnie wpadną na pomysł dogadania się z aptekarzami. Dogadanie w tym wypadku raczej oznacza dążenie starostwa do zmiany pierwotnego stanowiska. Nieliczne są przypadki, gdy starostwo uznaje racje lokalnej społeczności farmaceutycznej, a w ślad za tym tworzy prawo miejscowe zgodnie z propozycjami aptekarzy.

Starostwa np. wyślą zaproszenia na spotkanie. Sami wyznaczą termin w… godzinach pracy apteki. Co to oznacza dla apteki z jednym magistrem, chyba nie muszę tłumaczyć. W takiej sytuacji „prowodyr” pisze odpowiednie pismo odmowne, a koleżeństwo ponownie je podstemplowuje, podpisuje, skanuje, rozsyła, itd.

W piśmie powinno być podniesione, że nie możemy skorzystać z zaproszenia, gdyż termin koliduje z godzinami pracy naszych aptek. Musielibyśmy je zamknąć na czas spotkania. Tym samym pacjenci nie mogliby się zaopatrzyć w leki tylko dlatego, że radni z naszych ust ponownie musieliby usłyszeć to, co napisaliśmy w odpowiedzi na zapytanie o dni i godziny pracy naszych aptek.

Proszę pamiętać o potwierdzeniu odbioru pisma. Można je wysłać drogą elektroniczną i w taki sam sposób zażądać potwierdzenia odbioru.

Tryb postępowania administracyjnego jest powolny. W związku z tym ww. pismo proponowałbym wysłać w ostatnim dopuszczalnym terminie. Proszę stale mieć na uwadze, że za organizację ochrony zdrowia na terenie powiatu odpowiada powiat, a nie aptekarze, właściciele lub pracownicy. Radni i starostowie m.in. za to biorą odpowiedzialność i niemałe pieniądze. My nie.

Gdyby jednak, czego nie zalecam, aptekarze zechcieli się spotkać z radnymi, proszę pisemnie zawnioskować (my nie prosimy, Koleżanki i Koledzy, tylko wnioskujemy…) o uzgadnianie z farmaceutami terminu spotkania. Z jednej strony mało prawdopodobne jest znalezienie terminu, który by wszystkim pasował. Z drugiej, farmaceuci nie są podlegli radnym lub starostom, żeby im wyznaczać terminy. Szanujmy się. Oni nas mogą prosić o spotkanie, ale my nie musimy się zgodzić. Dlaczego? Już tłumaczę.

Dwa lata temu w moim mieście zaproponowaliśmy radnym spotkanie choćby o 6 rano (apteki są otwierane przeważnie o 8:00), gdyż wtedy jeszcze do 22:00 zawsze jedna apteka dyżurowała, a więc farmaceuta z niej nie mógłby uczestniczyć w spotkaniu. Po początkowym zdziwieniu, radni przyjęli naszą propozycję i spotkanie się rozpoczęło w pewien letni poniedziałek o 6:30.

Powiem krótko: straciliśmy czas i nerwy. Radni okazali się wyjątkowo odporni na wiedzę. Próbowali różnych metod, zresztą przewidzianych przez nas. Zaprosiliśmy tu was, farmaceutów, nie po to, aby wam cokolwiek narzucać. Chcielibyśmy osiągnąć kompromis. A więc podajcie nam, od kiedy zaczniecie dyżury nocne.

Albo kolejna wypowiedź niefarmaceutycznego radnego prowadzącego spotkanie: ja przez cały weekend studiowałem prawo farmaceutyczne i… – i więcej radny nie zdołał powiedzieć, bo zagłuszył go gremialny śmiech zgromadzonych doświadczonych kierowników aptek.

Jako farmaceuci stale popełniamy ten sam błąd. Zakładamy, że nasi rozmówcy, tu: radni i starostowie, zrozumieją i zaakceptują racjonalne argumenty. Nic z tych rzeczy! Ich cel jest inny. Jest nim, jak na całym świecie w polityce różnego szczebla, zdobyć władzę i ją utrzymać. Obiecać wyborcom darmowe dyżury, a jeszcze przykładnie pogrozić krwiopijcom-aptekarzom – mmmmmmm, gawiedź to lubi. Panem et circenses.

Długo mógłbym przytaczać podobne przykłady, jak z mego miasta. Mam bogate archiwum. Powodem, dla którego nie powinno być spotkania aptekarze – radni jest… Sąd Administracyjny. Wybiegając do części trzeciej niniejszego felietonu napiszę krótko. Gdy już dochodzi do rozpatrywania przez Sąd skargi aptekarzy na dyżurową uchwałę Rady Powiatu, Sąd zawsze stwierdza, że opisane powyżej spotkania niewątpliwie były konsultacjami z aptekarzami, a więc organ administracji nie podjął Uchwały bez dogłębnego zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym.

Właśnie dlatego, Koleżanki i Koledzy, choć wyją z bólu nasze dobre maniery, nie powinniśmy spotykać się z dyletantami, by dyskutować o naszej pracy i aptekach, bo Temida jest ślepa i wykorzystuje to przeciwko nam!

Nie zapomniałem o niewartych uwagi 700 PLN za dyżur nocny. 😉 Zapraszam do części trzeciej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Kup Pan lek Kup Pan lek

  Przedstawiciele farmaceutyczni imają się różnych sztuczek, próbując namówić farmaceutów na zakup ich...

  Przecież z prażubrów wyewoluowały żubry! Przecież z prażubrów wyewoluowały żubry!

  Gdy ostatnio przeczytałem tekst mego znakomitego kolegi Wojciecha Olendra, że nas dwóch i jeszcze ni...

  Divide et impera! Divide et impera!

  „Divide et impera!” – Dziel i rządź! Ta znana już od starożytności zasada wydaje się być z powodzeni...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz