REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dzień Farmaceuty

15 maja 2017 10:00

Wiele grup zawodowych rokrocznie celebruje swój dzień, pokazując jak ważnym elementem okazuje się każdego dnia dla prawidłowego działania codziennego życia mieszkańców. Również społeczeństwo ma wykute w pamięci takie daty jak Święto Wojska Polskiego czy Dzień strażaka. Niestety, nie można tego powiedzieć o farmaceutach.

Farmaceuci

Nie ma się co temu dziwić, skoro sami o sobie nie pamiętamy. 14 maja przejrzałem główne portale farmaceutyczne, strony okręgowych izb aptekarskich jak i witrynę NIA. Niestety, nie natknąłem się na żadną wzmiankę o tym dniu. Jak więc mamy na co dzień mieć wysokie mniemanie o wykonywanym zawodzie?

W badań opinii publicznej wynika, że 94% mieszkańców naszego kraju jako miejsce zatrudnienia farmaceuty potrafi wskazać jedynie aptekę. Trudno się nie zgodzić z faktem, że większość po ukończonych studiach trafia do placówek ogólnodostępnych, gdzie stanowi niejako wizytówkę naszej grupy społecznej, jednak trzeba podkreślić jasno, że farmaceuta to nie tylko aptekarz, a Międzynarodowy Dzień Farmaceuty nie jest świętem aptekarzy, ale całej naszej farmaceutycznej rodziny.

REKLAMA

Część z nas już po studiach odeszła od zawodu, lecz farmaceutów spotkać można na uczelniach (jak niedoceniani są w Polsce farmaceuci na etatach akademickich!), w szpitalach (i nie mam tu na myśli jedynie aptek szpitalnych – ale o tym niedługo), w koncernach farmaceutycznych (o nich też niedługo więcej opowiem), w firmach medycznych, w placówkach zajmujących się badaniami klinicznymi (monitorzy badań klinicznych są ostatnio bardzo popularną i chwytliwą profesją). Czy przez tą mnogość tracimy jedność i spójność, nie umiejąc się jak widać identyfikować jako jedna grupa?

REKLAMA

Wracając do badań społecznych – w innym sondażu wyczytałem, że dwóch na pięciu studentów kierunku farmacja uważa, zawód farmaceuty jest profesją skrajnie niedocenianą w naszym kraju. Upadła jakoś wartość tego zawodu, farmaceuta to aptekarz, a aptekarz to sprzedawca. Po studiach wyższych, ale wciąż to szeregowy podawacz z aptecznych półek. Toczące się spory wokół ostatnich zmian legislacyjnych jedynie dzielą społeczeństwo. Tracą oni zaufanie do światka farmaceutycznego, bo kojarzą go z chaosem. Apteka dla aptekarza czy zamieszanie wokół antykoncepcji awaryjnej sprawiło, że ludzie są zwyczajnie zmęczeni i zamiast spróbować zrozumieć, wolą negować. W mojej ocenie toczące się ostatnio debaty dot. techników farmaceutycznych również nie przysporzą nam jako aptecznej rodzinie uznania w oczach społeczeństwa. Co więc zrobić, byśmy mimo podziałów odzyskali społeczne zaufanie?

Ostatnimi czasy zaczęto zwracać uwagę na kwestię umiejętności miękkich i zaplecza psychologicznego jako elementarnego czynnika w kontakcie z pacjentem. Rzadko kiedy farmaceutom zza pierwszego stołu zarzuca się brak fachowej wiedzy, jednak ogromnym problemem jest brać chęci/umiejętności jej przekazywania. W związku z czym aptekarz albo się zwyczajnie „wymądrza”, albo też nie mówi nic, uznając jednocześnie, że pacjentowi fachowa wiedza potrzebna nie jest. Otóż uważam, że nie tędy droga.

Pacjent lubi czuć się zauważony. Jako człowiek, jako konsument, jako odbiorca naszej usługi – a bądź co bądź opieka farmaceutyczna, o którą tak walczmy czy obecnie stosowana fachowa porada farmaceutyczna jest niczym innym jak usługą. Jeśli pokażemy mu, że jest wart zrozumienia, dlaczego wybijamy mu z głowy jeden preparat a proponujemy drugi, nie uzna nas za naciągaczy, nabijających jedynie przymusowe przykasówki. Jeśli wytłumaczymy mu, dlaczego oferujemy tym razem tańszy czy droższy specyfik, nie stwierdzi, że postrzegamy go jako kogoś niewartego produktu z górnej półki / skorego do wydania dowolnej sumy pieniędzy bez wyraźnej przyczyny. Kluczem jest pokazanie, że ten konkretny pacjent powinienem otrzymać ten konkretny preparat i jest to wynikiem analizy jego jako człowieka, pacjenta w połączeniu ze zgromadzoną przez nas wiedzą fachową. Gdy pacjent wyjdzie z apteki zadowolony, apteka i farmaceuci pozostawią w nim pozytywne wspomnienie czegoś, co warto celebrować w Dzień Farmaceuty 🙂

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nasi kandydaci Nasi kandydaci

Kilka dni temu opublikowano listę farmaceutów kandydujących w najbliższych wyborach do Sejmu. W końc...

Twórcy fobii Twórcy fobii

Przemysł farmaceutyczny osiągnął mistrzostwo w manipulowaniu informacjami ze świata nauki i wykorzys...

ROZDWOJENIE JAŹNI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO? – wywiad z drem n. farm. Kazimierzem Jakubcem ROZDWOJENIE JAŹNI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO? – wywiad z drem n. farm. Kazimierzem Jakubcem

Czy GIF mógł ocenić pracę Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jednocześnie negatywnie i pozyty...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz