REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dziurawiec (Hypericum perforatum L.) – zapomniane zioło?

28 maja 2016 05:53

Zainteresowanie lekami przeciwdepresyjnymi zaczęło się w latach 50-tych ubiegłego wieku. Przez przypadek odkryto psychostymulujące właściwości iproniazydu, imipraminy, by przez następne lata w pocie czoła syntetyzować nowe, lepsze antydepresanty. Tymczasem, substancje o identycznym działaniu były od zawsze na wyciągnięcie ręki – ktoś wymyślił je już bardzo dawno i umieścił w jednym z ziół…

Nazwa rodzajowa Hypericum wywodzi się z greckich słów hyper („nad”) oraz eikon („obraz”), gdyż niegdyś kwitnącymi gałązkami dziurawca przyozdabiano od święta religijne obrazy. Polska nazwa dziurawca nawiązuje z kolei do jego budowy morfologicznej: gdy popatrzymy pod światło na jego listek, zauważymy małe dziurki, będące w rzeczywistości zbiornikami wypełnionymi pachnącym olejkiem.

W polskiej medycynie ludowej dziurawiec był wykorzystywany już od dawna, a sama roślina wywodzi się właśnie z terenów Europy. Surowcem zielarskim są szczyty pędów, które zbiera się w początkowej fazie kwitnienia (dziurawiec zakwita zawsze przed dniem świętego Jana!) i suszy w przewiewnym , zacienionym miejscu. Zioło tradycyjnie stosuje się wewnętrznie w zaburzeniach nastroju, depresji, wyczerpaniu nerwowym i przy przemęczeniu. Odwary z dziurawca mogą być pomocne przy chorobach przewodu pokarmowego, ze względu na działanie rozkurczające, żółciopędne i ściągające (dzięki zawartości garbników). Z dziurawca można sporządzić także olej, który aplikuje się na skórę przy łojotoku, trądziku czy dermatozach. W tradycji ludowej, oprócz wielu właściwości leczniczych, dziurawiec posiadał także silne moce magiczne – jego ziele miało odstraszać złe duchy i odpędzać uroki.

REKLAMA

Jak działa dziurawiec?

REKLAMA

Do najważniejszych składników czynnych zioła należą naftodiantrony – hiperycyna i pseudohiperycyna oraz hiperforyna, a także flawonoidy. Związki te są inhibitorami wychwytu zwrotnego neurotransmiterów: serotoniny, noradrenaliny i dopaminy, zaś hiperycyna może działać jako inhibitor monoaminooksydaz i modulator receptorów GABA-ergicznych (ma ona także zdolność przenikania bariery krew-mózg). Regularne stosowanie dziurawca prowadzi do zmian w gęstości i wrażliwości receptorów dla przekaźników (down i up-regulation), wpływając na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Należy jednak pamiętać, że działanie antydepresyjne posiadają jedynie wyciągi z dziurawca (polarne) – sok z dziurawca zawiera związki o innym profilu aktywności (tradycyjne rem. stomachicum).

Skuteczność H. perforatum udowodniono w badaniach klinicznych, z których część, oprócz kontroli względem placebo, uwzględniała także klasyczne antydepresanty. Według dostępnych danych wyciąg z dziurawca może działać z porównywalną siłą jak paroksetyna (przy czym jest znaczniej lepiej tolerowany). W porównaniu z innym SSRI – fluoksetyną – stwierdzono, że produkt roślinny działa nawet skuteczniej. Podobne wnioski wysunięto, porównując wyciągi z dziurawca z innymi syntetycznymi antydepresantami, między innymi imipraminą. W niektórych krajach, jak na przykład Niemcy czy Stany Zjednoczone, produkty lecznicze na bazie dziurawca są wykorzystywane w leczeniu depresji na równi z lekami syntetycznymi.

Bezpieczeństwo

Dla przypomnienia – dziurawiec jest silnym aktywatorem cytochromu P450, szczególnie izoformy CYP3A oraz białka transportującego lek na zewnątrz komórki, czyli P-glikoproteiny. O ile jednorazowe zastosowanie tego zioła nie wpływa znacząco na parametry farmakokinetyczne równolegle stosowanych lekarstw, to przy regularnym podawaniu zmiany w AUC ksenobiotyków są znaczące. Szczególną uwagę należy zwrócić przy jednoczesnym przyjmowaniu: środków antykoncepcyjnych, leków antyretrowirusowych, cyklosporyny, takrolimusu czy leków przeciwdepresyjnych. Zmniejszenie AUC może dotyczyć także feksofenadyny, digoksyny, finasterydu czy simwastatyny.
Warto również wspomnieć, że ziele dziurawca posiada właściwości fotouczulające (co próbuje się wykorzystać między innymi w terapii łuszczycy), dlatego też pacjenci go zażywający powinni unikać nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Ogólnie rzecz biorąc, H. perforatum dość rzadko powoduje wystąpienie reakcji niepożądanych – najczęstszymi z nich są nudności i alergiczne odczyny skórne, występujące z częstotliwością nie większą niż kilka procent.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Z brzuszkiem w aptece Z brzuszkiem w aptece

Osoby pracujące w aptece, farmaceuci, technicy, to mieszanka charakterów, opinii i zainteresowań, al...

Czy można przedawkować witaminę D? Czy można przedawkować witaminę D?

Witamina D to bezsprzeczny hit ostatnich lat. Polecana dla każdego: dla najmłodszych i najstarszych,...

Recepta na problem z receptą: Powracające wątpliwości Recepta na problem z receptą: Powracające wątpliwości

Mimo że od momentu wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich minęło ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz