REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Eteryczny antybiotyk – olejek z drzewa herbacianego

6 maja 2016 09:25

Drzewo herbaciane (Melaleuca alternifolia) to endemit – naturalnie występuje tylko na kontynencie australijskim. Osiąga ono wysokość kilku metrów, posiada bujną koronę i pień obrośnięty korą, przypominającą kartki papieru. Wąskie, zielone liście ułożone są naprzemianlegle , do czego nawiązuje nazwa gatunkowa rośliny („alternifolia”). Z nich, przez destylację z parą wodną, otrzymuje się olejek eteryczny o przezroczystej bądź lekko żółtawej barwie i charakterystycznym zapachu. Z kilograma świeżego surowca otrzymuje się około 10-20 g czystego olejku.

W jego skład wchodzi około 100 związków, wśród których przeważa frakcja terpenów (głównie mono- i seskwiterpenów). Dominującym związkiem jest terpinen-4-ol, którego wg norm jakościowych ISO powinno być między 30 a 48% wagowych. W dużej ilości występuje także γ-terpinen (wg norm od 10 do 28%)i α-terpinen (5-10%). Inny terpen, 1,8-cyneol nie powinien stanowić więcej niż 15% – podejrzewa się, że może on być składnikiem odpowiedzialnym za działanie alergizujące i drażniące.

Właściwości lecznicze

REKLAMA

Najważniejszą cechą leczniczą olejku drzewa herbacianego jest jego silna aktywność przeciwbakteryjna, a ściślej mówiąc, bakteriobójcza. Na działanie olejku wrażliwych jest wiele gatunków bakterii, między innymi: E.coli, K. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa czy Staphylococcus areus. Uwagę naukowców przykuwa szczególnie działanie olejku na szczepy oporne, takie jak MRSA. Wartości MIC i MBC (minimalnego stężenia bakteriostatycznego i bakteriobójczego) dla tego drobnoustroju wynoszą odpowiednio 0,04-0,35 i 0,5 % v/v i nie różnią się znacznie od wartości uzyskiwanych dla „przeciętnych” bakterii chorobotwórczych, wrażliwych na antybiotyki (proponowano nawet rozpylanie olejku herbacianego w salach szpitalnych w celu prewencji zakażeń drobnoustrojami wieloopornymi).

REKLAMA

Mechanizm działania bakteriobójczego olejku nie został jeszcze dokładnie przebadany. Wiadomo, że składniki terpenowe wpływają na integralność błon komórkowych oraz wewnątrzkomórkowych systemów lizosomalnych. W komórce bakteryjnej, poddanej działaniu olejku herbacianego, dochodzi do ucieczki jonów (zwłaszcza potasowych) na zewnątrz oraz upośledzenia oddychania komórkowego, co prowadzi do śmierci komórki, nie zawsze jednak do jej lizy.

Właściwości przeciwzapalne i przeciwgrzybicze

Olejek drzewa herbacianego wykazuje także działanie przeciwzapalne, związane z hamowaniem uwalniania mediatorów prozapalnych, takich jak TNF-α, IL-8 i IL-10 oraz niektórych prostaglandyn. Połączenie działania przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego olejku czyni z niego skuteczny środek w walce z trądzikiem. Na grupie 126 ochotników porównywano skuteczność przeciwtrądzikową 5% żelu z nadtlenkiem benzoilu i 5% żelu z olejkiem drzewa herbacianego. Zaobserwowano znaczące zmniejszenie zmian zapalnych i niezapalnych w obydwu grupach, przy czym w grupie stosującej olejek zmiany cofały się wolniej.

Składniki olejku działają także przeciwgrzybiczo wobec gatunków takich jak Candida, Alternaria, Fusarium czy Trichophyton. Z tego względu zwraca się uwagę na jego wykorzystanie w jednostkach związanych z obecnością grzybów chorobotwórczych: łupieżu, kandydozy jamy ustnej, pochwy oraz grzybicy stóp. W jednym z badań udowodniono, że skuteczność olejku drzewa herbacianego w leczeniu grzybicy paznokci porównywalna jest z syntetyczną substancją – terbinafiną. W celach leczniczych na zmienioną chorobowo płytkę należy dwa razy dziennie nakładać nierozcieńczony olejek. Terapię można stosować przez okres kilku miesięcy.

REKLAMA

Potwierdzono także lecznicze działanie szamponów z olejkiem w leczeniu łupieżu oraz płukanek do ust stosowanych w grzybicy jamy ustnej (taki preparat powinien mieć stężenie około 2,5%). W leczeniu infekcji intymnych można stosować tampony nasączone 20% roztworem olejku, które należy zakładać na 24 godziny.

Olejek drzewa herbacianego wykazuje również właściwości przeciwwirusowe, które można wykorzystać między innymi w leczeniu opryszczki. W jednym z badań odnotowano skrócenie czasu trwania opryszczki o 4,5 dnia przy stosowaniu 6% żelu z olejkiem w porównaniu z placebo.

Bezpieczeństwo

Jak każdy olejek eteryczny, olejek drzewa herbacianego nie powinien być stosowany doustnie. Ze względu na pewne właściwości drażniące i alergizujące, po podaniu na skórę może wywołać reakcje miejscowe – należy wtedy niezwłocznie przerwać stosowanie. Nie powinno się także nakładać dużej ilości skoncentrowanego olejku na większe partie ciała – z doświadczeń na zwierzętach wynika, iż istnieje ryzyko wystąpienia reakcji uogólnionej, której towarzyszy hipotermia, splątanie oraz drżenia mięśniowe.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aj dont spik inglisz! Aj dont spik inglisz!

Spokojnie – wbrew tytułowi znam angielski, mimo że pracując w małej aptece na uboczu nigdy w swojej ...

Sieci małe, sieci duże… Sieci małe, sieci duże…

Podobno w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 300 sieci aptecznych. Większość z nich to małe przedsiębi...

Jak do człowieka Jak do człowieka

Wielokrotnie zadawałem sobie już to pytanie, na ile farmaceuta przy pierwszym stole powinien być pro...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz