REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ewolucja Żubra

23 maja 2016 08:50

Jako farmaceuci, a więc ludzie nauki, nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że żubr europejski (Bison bonasus), podobnie jak wszystkie żyjące współcześnie organizmy (w tym człowiek) jest dzieckiem procesu ewolucji.

Badanie genetyczne wskazują, że wymarłym już przodkiem naszego bohatera był Bison schoetensacki. Odnalezienie tej informacji zajęło mi około 5 sekund. W dobie internetu wyszukiwanie interesujących nas danych może być aż tak szybkie. Teraz więc Mariusz Politowicz już wie.

Ewoluuje wszystko, życie, gwiazdy, galaktyki. Ewolucja dotyczy naszego wszechświata. ”Multiświat” Hugh Everetta (co to był za umysł) ewoluuje nawet na tablicach matematycznych za pomocą dobrze nam znanego doboru naturalnego (wszechświatów) – fantastyczna hipoteza (!) Lee Smolina, kandyjskiego fizyka, który przy wielu okazjach wspomina inspirujący wpływ na jego badania prac polskich matematyków.

REKLAMANie ma więc siły, by ten proces zatrzymać, choć może to niepokoić konserwatystów, którzy z definicji uważają, że kiedyś było lepiej. Aptekarstwo zatem musi także ewoluować, choć wbrew obawom Wojtka Olendra nie jest skazane na wymarcie. Wręcz przeciwnie. Wojtek bardzo słusznie zauważa, że w erze Sieci dostęp do informacji jest niemal nieograniczony, co ma wskazywać na konieczność redukcji roli farmaceuty w procesie leczenia czy podejmowania decyzji terapeutycznych. Mój szanowny kolega zapomina jednak o tym, że aby zadać pytanie także potrzebna jest wiedza albo jak wolą socjolodzy tzw. potencjał kulturowy. Bez tej umiejętności Internet jest zwykłym śmietniskiem służącym co najwyżej rozrywce. Dalej, aby uzyskać właściwą czy wartościową odpowiedź niezbędna jest umiejętność weryfikacji wagi i jakości źródła informacji. Nie znam szczegółowych wyników badań na ten temat, ale z moich obserwacji wynika, że w zakresie leku i leczenia 95% informacji dostępnych w sieci jest bezwartościowa, czy wręcz szkodliwa. 


REKLAMA

Nie możemy także zapominać, że społeczeństwo nie jest jednorodną strukturą. W Polsce 70% ludzi nie potrafi ze zrozumieniem przeczytać instrukcji do odkurzacza. Ci ludzie potrzebują i zawsze będą potrzebować osób kompetentnych do podjęcia właściwych dla siebie i swoich bliskich decyzji. Tak więc rola farmaceuty w tym zakresie będzie się zmieniać. Z roli źródła informacji o leku staniemy się (to już się dzieje) filtrem informacji o leku. Mamy ogromny problem z reklamą leków i parafarmaceutyków, które u pacjentów wywołały pozorne poczucie kompetencji w zakresie ich stosowania, ale ten proces w czasie będzie zanikał. Pacjenci zrozumieją w końcu, że reklama leku nie jest informacją lecz manipulacją. Nie możemy także zapominać o tym, że relacja farmaceuta – pacjent nie jest tylko związkiem technicznym. To nie jest ‚tylko’ informacja o leku i leczeniu, to nie są tylko ostrzeżenia, przeciwwskazania, zalecenia. To jest przede wszystkim relacja człowiek – człowiek, w której to empatia, współczucie, zrozumienie odgrywają niebagatelną rolę. Nawet Inteligenta Sieć, która nadejdzie prędzej czy później, nie zastąpi tej relacji, bo w najlepszym wypadku przypominać będzie relację człowiek – społeczeństwo, a to za mało. Często tego nie doceniamy, ale innej komunikacji wymaga pacjent z depresją, z chorobą nowotworową, zupełnie inną (nieznaną dla tych, którzy jej nie doświadczyli) człowiek w stanie terminalnym. Sieć tego nie zrozumie, podobnie jak nie rozumie tego społeczeństwo (czyli też sieć).

Aby przewidywać w jakim kierunku będzie zmierzała polska farmacja nie potrzebujemy jednak obracać się w obszarze fantastyki popularno-naukowej. Polska i polskie społeczeństwo będzie mierzyło się z dokładnie takimi samymi problemami jak społeczeństwa zachodnie, a to z Zachodu płynęły do nas i (na szczęście!) ciągle płyną wzorce aptekarstwa. Podstawowy problem z jakim będziemy musieli się zmierzyć (przy coraz większej niechęci i obaw związanych z migracjami i emigracją) będzie demografia. We wszystkich nowoczesnych społeczeństwach systemy ochrony zdrowia są przeciążone. Liczba klientów tych systemów już jest bardzo wysoka (coraz dłuższa oczekiwana długość życia) i będzie jeszcze większa. Jednocześnie temu procesowi towarzyszy niewydolność państw oraz zmniejszające się zainteresowanie edukacją medyczną (konia z rzędem temu lub tej, który lub która zna osobę studiującą pielęgniarstwo!). Tak więc rola farmaceuty będzie rosła. Będziemy wykonywać coraz więcej czynności zarezerwowanych dla lekarzy. Sądzę, że w czasie nasza rola będzie zmierzać ku podobnej lekarzom pierwszego kontaktu. 20 lat temu ibuprofen był na receptę, dziś ordynuję meloksikam, dexketoprofen. 20 lat temu leki przeciwalergiczne były relatywnie niebezpieczne, dziś w mojej aptece na półce bez recepty mam do wyboru kilka nowoczesnych i skutecznych leków. W zasadzie granicą, którą musimy przekroczyć, a przekroczymy czy nam się to podoba czy nie, jest diagnostyka. Już dziś zgłaszają się do mnie pacjencji z prośbą o analizę wyników badań laboratoryjnych. Ich wykonywanie w aptece pozostaje tylko kwestią dostępu do technologii i… uprawnień. A tych będziemy mieć coraz więcej. Nie dlatego, że system nas bardzo pokocha. Tylko dlatego, że bez nas system się zadławi.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta to nie dietetyk Farmaceuta to nie dietetyk

Zadajmy sobie proste pytanie – czy farmaceuta powinien edukować pacjenta na temat prawidłowego sposo...

Druga twarz depresji Druga twarz depresji

Gdy myślimy o fitoterapii zaburzeń depresyjnych, w pierwszym rzucie przywołujemy preparaty dziurawca...

Akt miłosierdzia Akt miłosierdzia

Ostatnimi czasu głośno jest o zmianach prawnych, mających znaleźć bezpośrednie odbicie na przyszłość...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz