REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Fakty i mity o grypie

10 listopada 2017 09:36

Gorączka, bóle mięśni, kaszel, katar… w okresie jesienno-zimowym z takim objawami do apteki zgłasza się coraz więcej pacjentów. Pojawiają się u nich wątpliwości – czy to grypa czy tylko przeziębienie? Wokół samej grypy oraz szczepień ochronnych przeciwko niej powstało także wiele mitów oraz niedomówień.

Grypa może być niebezpieczna dla każdego człowieka, bez względu na wiek. (fot. mgr.farm)

Dla części pacjentów każda infekcja przebiegająca z podwyższona temperaturą ciała to grypa. Utwierdzają ich w tym przekonaniu reklamy oraz nazwy preparatów zawierających w nazwie czystkę „grip”.

Grypa to choroba wielokrotnie siejąca w dziejach ludzkości spustoszenie, zabijając ogromne rzesze ludzi, przynosząc przy tym straty społeczne oraz materialne [1]. Charakteryzuje się bardzo dużą zakaźnością. Wydzielina dróg oddechowych wydalona podczas kichania lub kaszlu może zostać przeniesiona na odległość 2-3 metrów z prędkością około 150 km/h. Grypa może być niebezpieczna dla każdego człowieka, bez względu na wiek. Jednym z czynników, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusów jest wzrastająca ilość osób podróżujących droga lotniczą, co umożliwia przemieszczanie się ich pomiędzy kontynentami w okresie krótszym niż okres wylęgania grypy [2].

REKLAMA
FAKT
To co uważamy za grypę, często jest tylko przeziębieniem

Grypa jest chorobą wirusową przenoszoną drogą kropelkową, wywoływaną przez wirus z rodziny Orthomyxoviridae. Często jest mylona ze zwykłym przeziębieniem i z tego względu bagatelizowana, a jej niewłaściwe leczenie może prowadzić do ciężkich powikłań [1].

REKLAMA

W przebiegu grypy najczęściej pojawiają się nagle objawy takie jak: gorączka powyżej 38ºC, kaszel, ból mięśni i/lub ból głowy [2]. Mogą im towarzyszyć objawy ogólne takie jak dreszcze, osłabienie, uczucie ogólnego rozbicia, brak apetytu, a także bóle kostno-stawowe. U niemowląt i małych dzieci niejednokrotnie występuje senność (50% przypadków u dzieci poniżej 4 roku życia), apatia, niechęć do jedzenia, objawy żoładkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka), zaburzenia oddychania związane z niedrożnością nosa [2]. Jednak powyższe objawy nie dają pewności, iż mamy do czynienia z zakażeniem wywołanym przez wirusa grypy. Choroby przebiegające z podobnymi symptomami, lecz wywołane przez inne typy wirusów są określane mianem grypopodobnych. W okresach endemicznych objawami pozwalającymi z największym prawdopodobieństwem rozpoznać grypę są współistniejący kaszel oraz gorączka (dodatnia wartość predykcyjna 79%). U pacjentów z temperaturą <38ºC oraz bez kaszlu rozpoznanie grypy jest mało prawdopodobne. Wyjątkiem są osoby starsze, u których gorączka może nie występować [2]. [center][size=30][b][color=#FF0000]MIT[/color][/b][/size] [b]Osoba, u której nie występują objawy grypy, nie może być źródłem zakażenia [/b][/center] Okres inkubacji grypy wynosi od 1 do 4 dni, natomiast okres zakaźności zależy od wielu czynników. U osób dorosłych wydalanie wirusa rozpoczyna się zwykle 1 dzień przed wystąpieniem objawów klinicznych i trwa około 5 dni. U dzieci zakaźność może trwać do 10 dni, a wirusy mogą wydalać nawet 6 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych [2]. W przypadku osób z niedoborami odporności okres zakaźności może ulec wydłużeniu do kilku tygodni [4]. [center][size=30][b][color=#008AD1]FAKT[/color][/b][/size] [b] Objawy ogólnoustrojowe podczas infekcji grypowej to reakcja obronna naszego organizm [/b][/center] Objawy miejscowe ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, ból gardła są związane z postępującą replikacją wirusa oraz obumieraniem komórek nabłonka dróg oddechowych. Z kolei objawy ogólnoustrojowe są wyrazem odpowiedzi immunologicznej, przede wszystkim sekrecji cytokinin oraz chemokinin. Większość objawów u osób bez chorób współistniejących, szczególnie ze strony układu oddechowego i krązenia, ustępuje po 3-5 dniach, lecz kaszel i złe samopoczucie, które jest potocznie określane jako osłabienie, utrzymywać się mogą nawet ponad 2 tygodnie. [3]. [center][size=30][b][color=#008AD1]FAKT[/color][/b][/size] [b] Szczepionka przeciw grypie może wywołać jej objawy[/b][/center] Najlepszym sposobem uniknięcia zakażenia wirusem grypy jest zastosowanie szczepionki przeciwgrypowej. Szczepionka nie może wywołać grypy, gdyż nie zawiera żywego wirusa. W Polsce stosowane są wyłącznie szczepionki inaktywowane – typu [i]split[/i], które zawierają rozszczepiony wirion oraz typu [i]sub-unit [/i]zawierające podjednostki powierzchniowe (hemaglutyninę i neuraminidazę) [2]. Szczepienie przeciw grypie, tak jak każde inne szczepienie, może jednak powodować wystąpienie skutków ubocznych i nieżądanych odczynów poszczepiennych [2]. Zwykle są to lokalne objawy w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, tkliwość), ale mogą też wystąpić łagodne objawy ogólnoustrojowe takie jak bóle głowy, mięśni, stawów, senność, nudności, dreszcze, utrata apetytu, znużenie [5].

MIT
Jedna dawka szczepionki przeciw grypie jest zawsze wystarczająca

Dzieciom (poniżej 9 r.ż.) po raz pierwszy szczepionym przeciwko grypie w celu uzyskania odpowiedniego stopnia immunizacji podaje się 2 dawki szczepionki w odstępach 4-tygodniowych [2]. Osobom od 9 roku życia wystarcza podanie 1 dawki szczepionki [5].

FAKT
Zaszczepienie kobiety w ciąży przeciw grypie może uchronić nowo narodzone dziecko przed infekcją

Powikłania pogrypowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla kobiet w ciąży i z tego względu szczepienia są zalecane wszystkim kobietom będącym w tym stanie bądź planujących ciążę [2]. Szczepienie podczas ciąży zapewnia ochronę przeciw grypie nie tylko matce, ale też jej nowo narodzonemu dziecku potencjalnie przez okres 6 miesięcy. Dzieje się tak dzięki przezłożyskowemu transferowi przeciwciał. Dodatkowo mleko matki szczepionej podczas 3 trymestru zawiera wyższe stężenia swoistej dla grypy immmunoglobuliny A [5].

MIT
Osoby powyżej 65 r.ż. powinny się szczepić przeciw grypie ze względu na większe prawdopodobieństwo zachorowania

Do osób, który być powinny szczepione ze względów medycznych należą pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi, a także osoby, które ze względu na wiek lub inne względy medyczne są narażone na zwiększone ryzyko powikłań pogrypowych lub ciężkiego przebiegu grypy [2]. Wiek powyżej 65 roku życia, a także okres wczesnodziecięcy nie zwiększają prawdopodobieństwa zachorowania, lecz w tych grupach ryzyko powikłań pogrypowych jest największe [2].

REKLAMA
MIT
Zaszczepić przeciwko grypie można się jedynie przed sezonem zachorowań

Szczepionka przeciw grypie może być podawana przez cały sezon występowania tej choroby, jednak u osób należących do grup zwiększonego ryzyka powikłań pogrypowych, tj. takich, u których istnieją medyczne wskazania do uodpornienia przeciw grypie, szczepionkę powinno się przyjąć w okresie od września do połowy listopada. Dzieci do 9 roku życia, u których konieczne jest podanie dwóch dawek, także powinny rozpocząć szczepienie na początku września [2].

FAKT
Częste mycie rąk może zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę

Podstawowe zabiegi higieniczne mogą mieć ochronne działanie u osób zdrowych i w pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania. Należy do nich częste mycie rąk wodą z mydłem, a najlepiej środkiem na bazie alkoholu, po powrocie do domu, po każdym korzystaniu z toalety, przed jedzeniem albo dotykaniem ust i nosa, po zasłanianiu ust podczas kichania i kaszlu, toalecie nosa. Przestrzeganie tych zasad przez osobę chorą zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby z otoczenia (np. w wyniku skażenia klamek oraz innych przedmiotów zanieczyszczonych rękami) [2, 6]. Zabezpieczeniem dodatkowym może być stosowanie maseczek ochronnych na nos i usta, a także dezynfekowanie klamek, poręczy, jednak brak jest dowodów, które jednoznacznie potwierdzają skuteczność tych działań [2].

MIT
Standardem w leczeniu grypy jest stosowanie leków przeciwwirusowych

W przypadku grypy przebiegającej w niepowikłany sposób wystarczające jest postępowanie objawowe. Należy pamiętać o konieczności wypoczynku, a także pozostaniu w domu, nie tylko ze względy na ryzyko przenoszenia i rozprzestrzeniania się wirusa, lecz także dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań. Podczas infekcji grypy zaleca się stosowanie typowych preparatów przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa (jeśli tylko nie ma indywidualnych przeciwwskazań do ich przyjmowania) oraz środków przeciwkaszlowych, w przypadku występowania suchego, męczącego kaszlu [2]. Wskazane jest także obfite doustne nawadnianie, które nie tylko zapobiega odwodnieniu, lecz także ułatwia oddychanie poprzez nawilżanie błon śluzowych nosa i gardła oraz powoduje rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych [2].

Leki przeciwwirusowe, aktywne wobec wirusów grypy A i B, są wskazane w sytuacjach szczególnych, do stosowania w przebiegu grypy u osób chorujących na choroby przewlekłe, starszych oraz z osłabioną odpornością. Warunkiem powodzenia leczenia (zmniejszenie nasilenia, a także czasu utrzymywania objawów) jest wdrożenie terapii najpóźniej w ciągu 48h od pojawienia się pierwszych symptomów choroby [2]. Do leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu grypy nalezą adamantany (amantadyna, rimantydyna) oraz inhibitory neuraminidazy (oseltamiwir, zanamiwir) [4].

MIT
Powikłania grypy dotyczą tylko układu oddechowego

Przebieg infekcji grypowej jest zależny od czynników związanych zarówno z samym wirusem, jak i z organizmem zakażonym. Wirus grypy wykazuje głównie powinowactwo do nabłonka dróg oddechowych, jednak może także odpowiadać za reakcje cytotoksyczne zachodzące w komórkach mięśniowych, śródbłonka naczyń czy neuronach powodujące zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych albo mózgu, zapalenia mięśnia sercowego i innych narządów [2]. W przebiegu grypy może także dojść do wtórnych zakażeń bakteryjnych (np. meningokokowe zapalenie płuc i oskrzelików), nasilenia objawów choroby Parkinsona czy ataków padaczki [7].

Sezon grypowy przed nami. Warto przypominać pacjentom o działaniach profilaktycznych, a w razie wystąpienia infekcji uczulać ich, że w większości przypadków wystarczające jest leczenie objawowe oraz pozostanie przez kilka dni w domu. Antybiotyk, którego oczekiwaliby od lekarza, w tych przypadkach mogą przynieść więcej szkody niż korzyści.

Literatura:


 • Żurek A., Dźwierzyńska M., Frant M. Epidemiologia wirusa grypy i główne pandemie grypy w XX i XXI wieku
 • Profilaktyka i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • Przybytowski T. Powikłania grypy
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016
 • Jackowska T. Zalecenia dotyczące zapobiegania grypie u dzieci w sezonie 2016-2017
 • Mrukowicz J., Sawiec P., Dubiel B., Mejza F. Czy szczepienia to jedyna metoda zapobiegania zachorowaniom na grypę?
 • Stanisz B. Terapia grypy

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pierwszy lek na atrofię mięśni kręgosłupa! Pierwszy lek na atrofię mięśni kręgosłupa!

Atrofia mięśni kręgosłupa jest rzadką i często śmiertelną chorobą genetyczną powodującą stopniowe os...

XXXVI dni farmacji szpitalnej XXXVI dni farmacji szpitalnej

W dniach 21-23.05.2018r. miałem przyjemność uczestniczyć w organizowanych przez Polskie Towarzystwo ...

Odlot z apteki Odlot z apteki

Młodzież odurzająca się lekami dostępnymi w aptekach bez recepty to narastający problem, którego far...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz