REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta może się pomylić

16 listopada 2017 12:32

Farmaceutka źle odczytuje receptę, a pacjent dostaje lek czterokrotnie silniejszy niż powinien. Kobieta o pomyłce orientuje się dopiero po jakimś czasie. Wie, że musi odnaleźć pacjenta i naprawić błąd. Problem w tym, że dane na recepcie nijak mają się do jego faktycznego miejsca zamieszkania i pobytu. I to niestety nie jest wyjątek…

Problem rozwiązałby obowiązek umieszczania numeru telefonu pacjenta na recepcie. (fot. Shutterstock)

Jak każdy człowiek, również farmaceuta popełnia błędy. Zdarza się nam źle odczytać receptę i naliczyć niewłaściwą odpłatność czy wydać złą dawkę leku. Takie pomyłki zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. I mimo, że liczba takich błędów stanowi zaledwie promil wszystkich realizowanych recept i wydawanych w aptekach leków, to za każdym razem ich konsekwencje mogą być monstrualne. Niewłaściwy lek może nie tylko zagrozić zdrowiu pacjenta, ale i jego życiu. Na tym właśnie polega ciężar odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

Każdy farmaceuta doskonale wie co musi zrobić w przypadku pomyłki i to nawet bez znajomości Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który w art. 8 mówi: „Każda pomyłka merytoryczna popełniona podczas czynności zawodowych Aptekarza musi być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej skutkom”. Każdy taki błąd trzeba naprawić. Zatem pierwsze co robi farmaceuta, to sprawdza adres pacjenta, który jest wpisany na recepcie. Jeśli pacjent mieszka niedaleko (częsta sytuacja w przypadku aptek osiedlowych) wystarczy przejść kilka kroków i załatwić sprawę „od ręki”.

REKLAMA

Gorzej, kiedy aptekę od adresu na recepcie dzieli kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Wtedy w ruch idzie książka telefoniczna (tak, tak – coś takiego nadal istnieje) i zaczynają się poszukiwania kontaktu do pacjenta. Niestety w dobie telefonów komórkowych (szczególnie tych na kartę) jest z tym coraz trudniej. Nawet jeśli nazwisko pacjenta (na ogół starszego) uda się odnaleźć w książce telefonicznej, to na ogół po wykręceniu numeru okazuje się, że linia została dawno odcięta. Co w takiej sytuacji? Ostatnią deską ratunku jest telefon do przychodni lub szpitala, w którym recepta została wystawiona i nadzieja, że w kartotece pacjenta jest jego numer telefonu. Lekarze i pielęgniarki odbierające takie telefony wykazują na ogół zrozumienie i dostrzegają powagę sytuacji. Niestety zdarza się, że i ten sposób na zdobycie numeru telefonu pacjenta kończy się niepowodzeniem…

REKLAMA

W takich sytuacjach nie pozostaje nic innego, jak wsiąść w samochód (jeśli ktoś posiada) i jechać pod adres wskazany na recepcie. Niestety i to czasami nie gwarantuje sukcesu. Dochodzimy bowiem do największego problemu, z jakim może spotkać się odpowiedzialny i chcący naprawić swój błąd farmaceuta – adresy na receptach czasami nie mają nic wspólnego z faktycznym miejscem zamieszkania czy pobytu pacjenta. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Adresy pacjentów, które lekarze wpisują na receptach, bardzo rzadko są weryfikowane lub uaktualniane. Raz wpisany często pozostaje w kartotece niezmieniony przez kilkanaście lat. A w tym czasie pacjent sprzedaje dom, przeprowadza się lub trafia do domu opieki.

Sam wielokrotnie spotykałem się z takimi sytuacjami. Pewnego razu zapukałem do drzwi mieszkania pacjenta, tym czasem spotkałem w nim jego żonę, z którą rozwiódł się 10 lat wcześniej. Ona oczywiście nie znała jego aktualnego miejsca pobytu i nie wykazywała zbytniej ochoty do współpracy: „Dostał za silny lek? To może w końcu zdechnie skur#@#%”… Innym razem w poszukiwaniu pacjenta trafiłem na grupę studentów, którym wynajmował swoje mieszkanie. Oczywiście nie wiedzieli gdzie mieszka, ale przynajmniej dysponowali jego numerem telefonu.

Takich sytuacji i historii można by mnożyć, a ich wspólnym mianownikiem jest lekceważące podejście lekarzy i przychodni, do weryfikacji faktycznego adresu zamieszkania pacjenta. A to dlatego, że nie jest im to do niczego potrzebne. Aby dostać pieniądze za kolejnego pacjenta na liście, wystarczy im jego PESEL. A adres zamieszkania często zastępowany jest adresem zameldowania, pod którym pacjent już dawno nie mieszka. Kto wie – może właśnie sytuacja miała miejsce w opisywanym niedawno przez media przypadku (czytaj więcej: Pracownica apteki pomyliła leki. Musiała interweniować Policja).

Problem rozwiązałby obowiązek umieszczania numeru telefonu pacjenta na recepcie. Te zmieniają się przecież znacznie rzadziej niż adresy zamieszkania. Nawet przechodząc do innego operatora, możliwe jest jego przeniesienie. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiłoby kontakt farmaceuty

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

6 mitów o pokrzywce 6 mitów o pokrzywce

Nagłe pojawienie się na skórze swędzących zmian zazwyczaj budzi u pacjentów niepokój. Zmiany, mimo i...

Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzi...

Przedstawicielskie pierdołki Przedstawicielskie pierdołki

Długopisy, notesy, kalendarze, kubki, fartuchy, smycze, pendrajwy, maskotki, zabawki, cukiernice… mn...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz