REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta musi nosić identyfikator

2 listopada 2017 12:56

Ilekroć wchodzę do apteki i widzę jej pracownika bez jakiegokolwiek identyfikatora to wiem, że nie jest on farmaceutą. Bo wszyscy farmaceuci w Polsce muszą nosić przypięty na piersi identyfikator. W rezultacie to co się dzieje w polskich aptekach napawa niepokojem, bo albo farmaceuci nie znają obowiązujących ich przepisów, albo z pacjentami pracują wyłącznie technicy farmaceutyczni, pomoce apteczne i stażyści…

Dziennikarze po raz kolejny nie widzą różnicy między farmaceutą a technikiem farmaceutycznym. (fot. Shutterstock)

W 2012 roku podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy podjęto uchwałę w sprawie obowiązku noszenia przez farmaceutów identyfikatorów w miejscu pracy (Nr VI/28/2012). Wygląd takich identyfikatorów został ustalony w 2013 roku przez Naczelną Radę Aptekarską, która podjęła uchwałę (nr VI/40/2013) w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy. Innymi słowy – każdy polski farmaceuta ma obowiązek w miejscu pracy mieć przypięty identyfikator, na którym będzie podane jego imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz logo izby aptekarskiej, do której należy. Pojawia się więc pytanie – dlaczego wchodząc do większości polskich aptek, nie widzimy u ich pracowników identyfikatorów? Na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Żaden z nich nie napawa optymizmem:

W aptekach pracują głównie technicy farmaceutyczni

Przyjmuje się, że na statystyczną polską aptekę przypada obecnie mniej niż dwóch farmaceutów – z czego jeden z nich jest kierownikiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba ta wynosi niemal dokładnie 2, natomiast samorząd aptekarski twierdzi, że jest zdecydowanie mniejsza (czytaj więcej: Czy GUS zawyża liczbę farmaceutów pracujących w aptekach?). Niezaprzeczalnym faktem jest jednak, że obecnie w Polskich aptekach jest zatrudnionych więcej techników farmaceutycznych niż farmaceutów. I to właśnie oni są na ogół oddelegowani do pracy z pacjentem przy „pierwszym stole”, podczas gdy magister farmacji oddaje się wykonywaniu obowiązków kierowniczych (ogarnianiem dokumentów, zamówień, faktur…). Jednocześnie uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy i Naczelnej Rady Aptekarskiej nie dotyczą techników farmaceutycznych. To grupa pracowników aptek, którzy nie podlegają „jurysdykcji” samorządu aptekarskiego, dlatego nie muszą przestrzegać jego wewnętrznych ustaleń. Nie mają też obowiązku noszenia identyfikatorów… i tego nie robią.

REKLAMA
Farmaceuci nie wiedzą o obowiązku noszenia identyfikatorów

Uchwały samorządu aptekarskiego zdecydowanie nie należą do dokumentów, które dla właścicieli aptek miałyby kluczowe znaczenie w ich funkcjonowaniu – a przynajmniej tych właścicieli, którzy nie są farmaceutami. Nie są one istotne dla sposobu realizacji recept i nie wpływają na przebieg kontroli NFZ czy WIF. Zasadniczo nie są nawet źródłem prawa. W rezultacie farmaceuci w większości przypadków nie zawracają sobie nimi głowy. Po prostu ich nie znają – no może z wyjątkiem tych, które określają aktualną wysokość składki na rzecz samorządu. O istnieniu innych praktycznie nie wiedzą (co po części jest też winą samorządu, którzy rzadko udostępnia je na swoich stronach internetowych) a w rezultacie się do nich nie stosują. Bo co grozi za nieprzestrzeganie uchwał ORA? W przypadku niepłacenia składek – komornik. Nieprzestrzeganie innych uchwał mógłby penalizować rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub sąd aptekarski, w oparciu o zapisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

REKLAMA
Pracodawca nie wymaga identyfikatorów

Niektórzy pracodawcy nie tylko nie wymagają noszenia przez pracowników apteki identyfikatorów, co ich zabraniają. Powodów jest wiele. Jedni uważają, że mogliby naruszyć w ten sposób przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (co nie jest prawdą, bo GIODO dopuszcza noszenie identyfikatorów na polecenie pracodawcy). Inni obawiają się spadku obrotów, gdy okaże się, że większość pracowników w ich aptece to technicy farmaceutyczni. Po co więc kusić los i podważać autorytet białego fartucha, skoro można udawać, że ma się w aptece samych farmaceutów, podczas gdy za pierwszym stołem stają nawet osoby bez wykształcenia farmaceutycznego (właściciel, pomoc apteczna) czy stażyści? (czytaj więcej: Apteki przyjmują stażystów, bo brakuje im pracowników).

Dla przeciętnego pacjenta każdy pracownik apteki ubrany w biały fartuch i udzielający porad dotyczących zdrowia czy leków, to farmaceuta. W rezultacie każdy błąd, niewłaściwa rekomendacja czy nieprawidłowe zachowanie, przypisywane jest też farmaceutom – i to całej grupie zawodowej. Nierzadko okazuje się więc, że dostajemy „cięgi” za nie swoje grzechy. Doskonałym przykładem takiej sytuacji, jest ta opisana niedawno w materiale „Lekarze o farmaceutkach: idiotki, pańcie ekspedientki, ubezpłodnić”. Dostaje nam się również za poważne przestępstwa, takie jak udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji czy podrabianie recept (czytaj więcej: Policja pomyliła technika farmaceutycznego z farmaceutą).

Dlaczego każdy farmaceuta ma obowiązek nosić identyfikator? Ktoś mógłby powiedzieć, że to kolejny objaw represji wobec techników farmaceutycznych, ale odpowiedź jest dużo prostsza. Każdy farmaceuta wykonuje zawód zaufania publicznego i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko co robi. W przypadku jakiegokolwiek błędu czy uwag do jego pracy, pacjent powinien mieć możliwość wskazania z imienia i nazwiska osoby, wobec której ma zastrzeżenia. Powinien wiedzieć też, do której izby aptekarskiej złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, gdy za „wyskoki” jednej osoby, konsekwencje ponosi cała grupa zawodowa. Dlatego też pacjent musi wiedzieć, że jeśli stojąca naprzeciwko niego osoba nie ma identyfikatora, to na pewno nie jest farmaceutą.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dzielenie się jest normalne Dzielenie się jest normalne

Takie hasła jak „etyka” i „pomoc” z pewnością nie są obce farmaceutom. Historia Rafała Hechmanna udo...

Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich! Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich!

1 sierpnia 1944 to niezwykle ważna data w historii Polski i wyjątkowo szczególna dla każdego warszaw...

Piłeczki w palcach żonglerów Piłeczki w palcach żonglerów

"Piłeczki w palcach żonglerów" - pod takim tytułem wydano książkę Artura Zygmuntowicza opowiadającą ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz