REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta na tropie glutenu

18 marca 2016 09:54

Nasi prehistoryczni przodkowie nie mieli częstej styczności z pożywieniem zawierającym gluten. Prawdziwa rewolucja żywieniowa dokonała się w neolicie, kiedy to człowiek rozumny porzucił zbieractwo i z wędrowca, szukającego pod ziemią korzonków, przekształcił się w rolnika, dla którego głównym pożywieniem stało się zboże. I tak, wielkie cywilizacje, rozwijające się w żyznych dolinach Nilu czy Eufratu, oprócz podwalin handlu, rzemiosła i sztuki, do historii ludzkości dołożyli kolejną cegiełkę – gluten.

Kilka słów o celiakii

Celiakia, o której po raz pierwszy traktują źródła już z pierwszego wieku n.e., to choroba o złożonej patogenezie, której wystąpienie i przebieg warunkują różne czynniki genetyczne, środowiskowe czy metaboliczne. Za wystąpienie objawów celiakii odpowiada niewłaściwa reakcja immunologiczna organizmu na gliadynę, sekalinę i hordeinę (białko pszenicy, jęczmienia i żyta). Choroba najczęściej manifestuje się objawami ze strony przewodu pokarmowego: wzdęć, bólów brzucha, wodnistych i tłuszczowych biegunek. Niewłaściwie strawiony gluten działa toksycznie na komórki jelita i uruchamia tworzenie nacieków limfatycznych i niszczenie kosmków.

REKLAMA

Zagrożenie dla zdrowia czy zwykła fanaberia?

REKLAMA

Pacjent bezwarunkowo żądający leku bez glutenu zdarza się coraz częściej. Niestety, nie jesteśmy w stanie się przekonać, czy jego zachowanie (czasami wręcz uciążliwe) jest rzeczywiście podyktowane troską o zdrowie, czy jedynie bezglutenową modą lub nowościami wziętymi z kolorowej prasy.

Kluczową informacją do oceny, czy tak skrupulatne unikanie glutenu ma rzeczywiście sens, jest odpowiedź na pytanie: jaka najmniejsza ilość glutenu może wywołać u pacjenta objawy choroby. Jednoznaczne określenie takiej dawki jest trudne, ponieważ pacjenci charakteryzują się zróżnicowaną wrażliwością na gluten oraz czasem, w którym manifestują się szkodliwe skutki przyjmowania tego białka.

W jednym z badań klinicznych wyznaczono, iż ilość glutenu na poziomie 1-5 g wywołuje zauważalne skutki kliniczne, histologiczne i laboratoryjne u badanych. Z drugiej strony, w innym eksperymencie ustalono, że codzienne przyjmowanie 2,4-4,8 g glutenu nawet przez 6 tygodni nie powoduje zmian w obrazie nabłonka jelita. Z kolei w prospektywnym badaniu z podwójnie ślepą próbą, stwierdzono, że zaledwie 50 mg glutenu dziennie przyjmowanego przez okres 3 miesięcy wystarcza, aby zaobserwować znaczące uszkodzenie śluzówki jelita. Rzecz jasna, wszystkie próby przeprowadzano z udziałem chorych na celiakię.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematem glutenu w lekach, amerykańska FDA zleciła testy, mające zweryfikować jego zawartość w produktach leczniczych, najczęściej zgłaszanych przez pacjentów jako wywołujące objawy celiakii. Metodą ELISA przebadano 39 leków o statusie Rx oraz dostępnych bez recepty. Tylko (lub aż) trzy z nich rzeczywiście zawierało białka pszenicy. W tabletkach z sertraliną oznaczono zawartość glutenu na około 60 ppm, pomimo, iż producent deklarował swój lek jako pozbawiony glutenu. Jak się okazało, deklaracje dostawców substancji pomocniczych były nieważne, w związku z czym jedna z partii mogła zawierać na przykład zanieczyszczoną glutenem bądź pochodzącą z „zakazanych” zbóż skrobię.

REKLAMA

Jednym z preparatów o nieznacznie przekroczonej zawartości glutenu (w porównaniu z produktem bezglutenowym) był omeprazol. Jak podkreślili eksperymentatorzy, działania niepożądane omeprazolu, związane z układem pokarmowym, mogły być przez pacjentów mylnie brane za objawy celiakii.

W publikacji zwrócono uwagę na tzw. „czerwone flagi”, czyli składniki pomocnicze leków, mogące zawierać gluten ze względu na sposób otrzymywania. Należy zwrócić uwagę na: skrobię, także przetworzoną (modyfikowaną, hydrolizowaną, żelowaną), dekstrany i dekstryny, maltozę czy używany do barwienia karmel, który może być otrzymywany ze słodu jęczmiennego. Jeżeli w składzie nie zaznaczono, jakiego pochodzenia są te substancje (np. skrobia kukurydziana), zawsze istnieje ryzyko, że zostały wyizolowane z pszenicy czy jęczmienia.

Konkludując, należy uznać, że leki, zawierające nawet niewielkie ilości glutenu, dla osób zmagających się ze schorzeniami związanymi z nietolerancją tego składnika pokarmowego, mogą stanowić element wyzwalający objawy chorobowe. Dlatego też, należy przeanalizować skład preparatów, i wraz z pacjentem wybrać ten, który będzie dla niego jak najbardziej bezpieczny przy współistniejącym problemie.

Wykorzystane źródła:

Grzymisławski M. et al.: Celiakia — standardy diagnostyczne i terapeutyczne 2010 roku, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010, 1 (1), 12–21;
Wieser H. et al.: Celiac Disease and Gluten, Elsevier 2014, 2; 43-44;
Jay L. et al.: Gluten in Medication: Qualifying the extent of exposure to people with celiac disease and identifying a hidden and preventable cause of an adverse drug event, 24 września 2014

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Warfaryna post scriptum Warfaryna post scriptum

Jakiś czas temu opublikowałem przegląd lekowy dotyczący warfaryny. Od pewnego czasu chodziła mi głow...

Reklama dźwignią handlu – Część II: Wyjątkowe właściwości zwyczajnych produktów Reklama dźwignią handlu – Część II: Wyjątkowe właściwości zwyczajnych produktów

Poszukiwania nowych leków pochłaniają morze pieniędzy. Co roku poznajemy nowe cząsteczki o ulepszo...

Coś drgnęło Coś drgnęło

Doszły mnie ostatnio słuchy, że za sprawą działań Naczelnej Izby Aptekarskiej, wkrótce będzie możliw...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz