REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta nie jest sprzedawcą

29 grudnia 2015 11:27

Zawód farmaceuty funkcjonuje obecnie w izolacji od całego systemu świadczeń opieki zdrowotnej. Zmienić może to między innymi odpowiednia ustawa o zawodzie. Jak powinna wyglądać? O tym rozmawialiśmy z dr n. farm i mgr prawa Agnieszką Zimmermann – przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego PTFarm.

Po co farmaceutom jest potrzebna ustawa o ich zawodzie?

Ustawa o zawodzie jest niezbędna przede wszystkim po to, by rozszerzyć nasze kompetencje zawodowe. Obserwujemy rozwój zawodów pielęgniarki i położnej, które od stycznia 2016 r. uzyskają prawo wystawiania recept i to nie tylko będących kontynuacją terapii, ale stanowiących samodzielną ordynację. Tymczasem nasz zawód niestety staje się wykwalifikowanym ponad miarę sprzedawcą.

REKLAMA

Uważam, że nieodzowna jest ustawa o zawodzie, ale nie farmaceuty a aptekarza, czyli farmaceuty, który wykonuje swój zawód w bezpośredniej relacji z pacjentem. Istnieje potrzeba uregulowania sytuacji prawnej farmaceutów pracujących w aptece ogólnodostępnej i w punkcie aptecznym oraz w aptece szpitalnej i w dziale farmacji szpitalnej. Nie widzę za to potrzeby tworzenia ustawy dotyczącej wykonywania zawodu np. na uczelni, w strukturach Inspekcji Farmaceutycznej, NFZ, w firmach zajmujących się badaniami klinicznymi, w wytwórniach leków, etc.

REKLAMA

W obecnym stanie prawnym dość trudno jest jednak nazwać ją ustawą o zawodzie aptekarza gdyż tym pojęciem objęci są także farmaceuci pracujący w hurtowniach farmaceutycznych. Dodatkowo ustawodawca pomija aptekarzy z działów farmacji szpitalnej (art. 2a ust. 4 ustawy o izbach aptekarskich). Zatem pierwszym krokiem ku stworzeniu nowych regulacji powinna być modyfikacja pojęcia „aptekarz”.

Jakie uprawnienia powinien w wyniku takiej ustawy posiąść farmaceuta?

Aktualne zapisy ustawy o izbach aptekarskich i ustawy Prawo farmaceutyczne nie dają aptekarzom możliwości pełnego korzystania ze swojej wiedzy i umiejętności. Prawo nadaje nam tylko uprawnienia związane z rolą dystrybucyjną, zatem kładzie nacisk na właściwą realizację recepty, wydanie leku odpowiedniej jakości. Nawet udzielanie informacji o leku traktowane jest przez ustawodawcę w sposób marginalny. Główny nacisk położono (w ustawie refundacyjnej) na udzielenie informacji o tańszym odpowiedniku leku. Tymczasem informacji o tym jak działa lek mamy udzielić tylko w razie potrzeby. Uważam, że brak obowiązku udzielenia pełnej informacji o leku w aptece nie może być tolerowany. Niezbędne są zatem zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w tym zakresie. Pacjent powinien mieć zagwarantowany dostęp do konsultacji farmaceutycznej, która obejmowałaby nie tylko udzielenie informacji o leku, ale i poradę.

Niezbędne jest podkreślenie roli farmaceuty w profilaktyce zachowań ryzykownych. Farmaceuta ma możliwość skorzystania z klauzuli zdrowia, czyli odmowy wydania leku w sytuacji, gdy jego wydanie zagrażałoby zdrowiu lub życiu pacjenta. Myślę, że potrzebne jest jeszcze wyraźniejsze uzupełnienie tego zapisu o możliwość odmowy wydania leku w sytuacji podejrzenia jego niemedycznego stosowania, a także w celu przeciwdziałania jego nadużywania.

Katalog usług farmaceutycznych jest bardzo wąski i nie obejmuje np. promocji zdrowia. Tymczasem i apteka i zawód farmaceuty są definiowane przez pryzmat ochrony zdrowia publicznego, zatem promocja zdrowia powinna być w aptece świadczona na co dzień. W aptece powinniśmy mieć także przewidzianą prawem możliwość mierzenia ciśnienia i wykonywania prostych testów diagnostycznych.

REKLAMA

Jak już Pani wspomniała od 2016 roku pielęgniarki będą mogły wystawiać recepty. Farmaceuci mają możliwość wystawiania recept farmaceutycznych, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Czy ten obszar naszych uprawnień nie powinien być rozszerzony?

Aptekarz działa dzisiaj w izolacji od całego systemu świadczeń opieki zdrowotnej. Formalnie nie ma prawa wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta w celu sprawowania opieki farmaceutycznej, nie ma też prawnej możliwości uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta w zakresie niezbędnym do prowadzenia konsultacji farmaceutycznej i przeglądów lekowych. Moim zdaniem niezbędne jest wprowadzenie regulacji zmieniających obecną sytuację.

Recepta farmaceutyczna jest narzędziem, które możemy stosować w praktyce aptecznej tylko w wyjątkowych, nagłych przypadkach. Uważam, że istnieje potrzeba rozszerzenia zakresu przedmiotowego wystawienia recepty farmaceutycznej także w innych sytuacjach, np. jako kontynuacji terapii czy uzupełnienia leku niezbędnego do dokończenia leczenia (np. utraconym antybiotykiem).

Coraz więcej aptek należy do osób niebędących farmaceutami, a tym samym niemuszących respektować Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Farmaceuci często są zmuszani przez nich do postępowania wbrew Kodeksowi. Czy ustawa o zawodzie to zmieni?

Faktycznie wszyscy wiemy o wielu niedopuszczalnych praktykach np. podczas substytucji. Istnieje zatem paląca potrzeba wprowadzenia instrumentów prawnych niezależności zawodowej tak, by nieskrępowanie wykonywać zawód. Musimy mieć zagwarantowaną możliwość świadczenia usługi farmaceutycznej na podstawie specjalistycznej wiedzy, według kryteriów gwarantujących niezależność intelektualną i bez ingerowania w metody działania stosowane w obrębie zawodu. Dzisiaj nie ma podstaw prawnych nieulegania naciskom (np. przez polecenia służbowe) rekomendowania określonych przez właściciela apteki preparatów (leków, suplementów diety, kosmetyków).

Czy farmaceuci w innych krajach Unii Europejskiej mają ustawy o swoim zawodzie?

Oczywiście w różnych krajach są różne rozwiązania. Bardzo dobrze rozwinięta praktyka apteczna jest w krajach Europy Zachodniej, w Australii, Kanadzie i w USA. Trzeba podkreślić, że poza regulacjami prawnymi funkcjonują także standardy praktyki aptecznej (w postaci np. guidelines), których w naszym kraju w ogóle nie ma.

Chciałabym podkreślić, że typowo dystrybucyjna rola farmaceuty, charakterystyczna dla Polski, funkcjonuje tylko w nielicznych państwach, np. na kontynencie afrykańskim. W krajach rozwiniętych farmaceuta jest profesjonalistą odgrywającym ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Dokonuje przeglądów lekowych, wystawia recepty, wykonuje testy diagnostyczne, szczepienia i oczywiście prowadzi opiekę farmaceutyczną. Apteka na przykład w Anglii jest częścią systemu podstawowej opieki zdrowotnej.

W przeszłości było już kilka prób uchwalenia takiej ustawy. W latach 2002 i 2007 Ministerstwo Zdrowia prezentowało nawet ich projekty. Co się stało, że nic z nich wtedy nie wynikło?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie – powinno ono zostać skierowane do tych, którzy powinni nasz zawód skutecznie reprezentować przed Ministrem Zdrowia, czyli do władz samorządu aptekarskiego.

Jak wyglądają Pani prace nad ustawą? Czy jej tekst pisany jest od podstaw czy może bazą są dotychczasowe projekty?

Jestem przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Działamy od dwóch i pół roku, ale jako priorytetowy cel postawiliśmy sobie opracowanie założeń do projektu ustawy poświęconej sprawom zawodu. W lipcu ubiegłego roku stworzyliśmy dwa obszerne dokumenty zawierające wydaje się najważniejsze założenia zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej aptekarza wobec pacjenta. Zostały one przedstawione m.in. Dziekanom Wydziałów Farmaceutycznych. Część naszej nieukończonej pracy, dodam bez naszej wiedzy i zgody – dotycząca aspektów aptek szpitalnych – została wysłana przez Prezesa NRA do Ministra Zdrowia jako postulaty samorządu aptekarskiego.

W 2012 roku Krajowy Zjazd Aptekarzy zobligował obecne władze Naczelnej Rady Aptekarskiej do wznowienia prac nad ustawą. Czy prace Pani zespołu są tego efektem?

Sekcja Prawa Farmaceutycznego jest strukturą Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Do chwili obecnej nie otrzymałam informacji by jakikolwiek projekt ustawy o zawodzie oficjalnie wpłynął do zaopiniowania, nie wiadomo mi także nic o zaproszeniu do wspólnej pracy. Słyszałam, że prace trwają na razie w obrębie samorządu, okręgowe rady aptekarskie otrzymały projekt do opiniowania. Rok temu rozmawiając z Prezesem NRA nie zostałam „zachęcona” do prowadzenia prac nad takim przedsięwzięciem. Usłyszałam, że są inne ważne sprawy. Oczywiście nie zrażają mnie takie opinie.

Obecnie planowana jest nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich, która przez wielu nazywana jest „protezą” ustawy o zawodzie farmaceuty. Jej projekt przygotował zespół pod kierownictwem dr Marka Jędrzejczaka. Czy taka nowelizacja ma sens w obliczu oczekiwań środowiska na ustawę o zawodzie?

Dzięki kolegom uzyskałam dostęp do tego projektu. W moim przekonaniu stworzona „proteza” w ogóle nie pasuje do chorej sytuacji zawodu. Myślę, że skonstruowano ją jako przedwyborczy gest. Analizowałam ten projekt i uważam, że zmiany dotyczące zawodu powinny uwzględnić aktualne potrzeby zwiększenia uprawnień zawodowych aptekarza, a takich w ogóle nie przewidziano. Za to uwzględniono bardzo opresyjne rozwiązania. Dla przykładu możliwość kontroli aptekarza w aptece przez przedstawicieli samorządu. Wizytacja jest dopuszczalna, gdy przedstawiciel wolnego zawodu samodzielnie prowadzi własną praktykę (np. gabinet). Wizytowanie kogoś w pomieszczeniach podmiotu gospodarczego w państwie prawa jest możliwe jedynie przez organy o charakterze inspekcyjnym. Dodatkowo jak uczynić zadość tajemnicy przedsiębiorstwa w sytuacji gdy, jak zakłada projekt, istniałby obowiązek udostępniania zażądanych np. przez kogoś z konkurencji dokumentów? W tytule proponuje się zmianę ustawy z „o izbach aptekarskich” na: „ustawa o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich” podczas gdy projekt dotyczy tylko zawodu aptekarza i to wyłącznie w ograniczonym do represji zakresie.

Zaufania publicznego nie buduje się przez kontrolowanie członków korporacji zawodowej, ale przez rozwijanie zawodu dla dobra pacjenta. W moim przekonaniu jedyną drogą jaką trzeba obrać przy tworzeniu ustawy o zawodzie jest dbałość o rozszerzenie jego uprawnień, tak jak ma to miejsce w środowisku pielęgniarek i położnych.

Kiedy możemy spodziewać się uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty?

To zależy tylko od nas samych. Nie możemy oczekiwać, że „ktoś” lub „coś” wykona za nas tę ważną i trudną zarówno intelektualnie jak i organizacyjnie pracę. Do tego musimy wykazać wolę współpracy w jednym celu. By być skutecznym powinniśmy działać z autorytetami. Zaś to, jaki model zawodowy będziemy reprezentować wynikać będzie m. in. z tego czy drogowskazem naszej pracy będzie droga służenia zawodowi czy droga własnych interesów lub własnych ambicji.

Od redakcji: Tekst ten pojawił się w pierwszym numerze magazynu MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

O tym jak izby aptekarskie pomagają sieciom aptecznym przejmować rynek O tym jak izby aptekarskie pomagają sieciom aptecznym przejmować rynek

Jeśli uważacie, że powyższy tytuł jest celowo przesadzony tylko po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić...

AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

Gra w kotka i kodeinę Gra w kotka i kodeinę

Każda apteka ma swój wianuszek pacjentów, którym codzienne wrażenia nie wystarczają. W poszukiwaniu ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz