REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta – pacjent

17 czerwca 2015 13:55

Sytuacje gdy po obu stronach aptecznej lady staje dwóch farmaceutów należą do rzadkości. Na ogół korzystamy asortymentu aptek, w których sami pracujemy i unikamy wizyt u „konkurencji”. Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdy musimy skorzystać z usług kolegi lub koleżanki po fachu. Takie spotkania bywają ciekawe…

W kontaktach z pacjentem w aptece, to farmaceuta jest autorytetem. Posiada wiedzę i doświadczenie, które daje mu systemową i intelektualną przewagę. Nie może być inaczej. Farmaceuta nie jest sprzedawcą. Nie po to studiował ponad 5 lat, by bezradnie rozkładać ręce podczas rozmowy z pacjentem. Nawet jeśli nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, to przynajmniej powinien wiedzieć gdzie je znaleźć. Zresztą studia farmaceutyczne dostarczają wiedzy, która pozwala za pomocą logicznego łączenia faktów wybrnąć z niemal każdej fizjologicznej i patofizjologicznej zagadki. Do tego zostaliśmy powołani i musimy być swojej wiedzy i postawie absolutnie niewzruszeni.

Niestety niektórzy pacjenci próbują podważać nasz autorytet. Wykłócają się, demonstrują wiedzę zdobytą przez internet lub punktują nas „logiką laika”. Farmaceuci dzielnie bronią się przed tymi „atakami”. Nie ma takiego pacjenta i takiej wiedzy w internecie, która mogłaby nas zagiąć i zaskoczyć. Dyskusje z bardziej oczytanymi pacjentami to paradoksalnie czasami też przyjemność. To taka intelektualna szermierka, przy czym obaj oponenci fechtują innym rodzajem broni białej: topór przeciwko szabli, miecz przeciwko katanie, szpada przeciwko floretowi. W takich pojedynkach często nie chodzi o zwycięstwo, a samą przyjemność spotkania i wymiany… poglądów.

REKLAMA

Od czasu do czasu zdarza się jednak, że do apteki w roli pacjenta przychodzi… farmaceuta. Takie spotkania bywają jeszcze ciekawsze. Taki „pacjent” zna wszystkie nasze sztuczki i chwyty. Posiada wiedzę o procedurach i przepisach regulujących pracę w aptece. Wie który mur można zburzyć, a od którego niechybnie się odbije. Możemy z nim wygrać wyłącznie argumentem siły, nigdy siłą argumentów. Atmosfera takiego spotkania zależna jest od ludzkiego charakteru, ambicji i emocji. Zawsze przebiegają one jednak w poczuciu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Farmaceuta nie jest zwykłym pacjentem, z którym musimy prowadzić rozmowę na poziomie laika. Możemy bez owijania w bawełnę przejść do sedna sprawy.

REKLAMA

Dlatego osobiście bardzo lubię spotykać farmaceutów po drugiej stronie lady. Zawsze to okazja do wymienienia kilku zawodowych uwag. Najciekawsze są sytuacje podczas wakacyjnych wypadów. Nagle okazuje się, że w aptece w Międzyzdrojach pracuje farmaceutka z Wrocławia, którą kiedyś poznałem w Warszawie podczas konferencji naukowej.

Czy odmówi mi wydania Asmenolu dla dziecka, na który powinienem mieć receptę? Oczywiście, że nie. Może mnie obdarzyć kredytem zaufania daleko większym niż zwykłego pacjenta. W końcu jestem farmaceutą!

Przecież nie zaszkodzę własnemu dziecku! Tak samo, kiedy przychodzi do mnie emerytowana farmaceutka mieszkająca obok mojej apteki, uzyska ode mnie niezbędną pomoc. Oboje wiemy na ile możemy sobie pozwolić. Kiedy muszę odmówić, ona nie robi mi wyrzutów.

Nigdy nie przydarzyła mi się przykra czy kłopotliwa sytuacja związana z pojawieniem się farmaceuty po drugiej stronie lady (nie licząc inspektora farmaceutycznego, ale to temat na inny wpis). Można nazwać to pewnego rodzaju zawodową solidarnością – a może raczej „porozumieniem”. Bycie farmaceutą obliguje. Już sama przynależność do tej grupy zawodowej sprawia, że innych jego członków traktujemy na równi z sobą. O ile w kontaktach z pacjentami, musimy zachowywać autorytet i posiadać ostatnie słowo, o tyle z farmaceutą możemy porozmawiać bez zbędnej gry wstępnej… My farmaceuci, musimy sobie ufać.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak nas widzą, tak nas…traktują Jak nas widzą, tak nas…traktują

Uczciwy, przyjazny, pomocny, fachowy i godny zaufania – z pewnością w taki sposób chciałby być postr...

Brak mi słów Brak mi słów

Ostatnio czytałem książkę, w której próbowano uargumentować tezę, iż nasza planeta osiągnęła tak zwa...

Quantum satis Quantum satis

Obecnie preparaty „Max” lub „Forte” zapisały się w świadomości pacjentów jako terapia podstawowa – p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz