REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta też człowiek

11 sierpnia 2016 11:25

Archetyp Pani Magister zakłada, że jest trzecia po Bogu (zaraz za Panem Doktorem), wita wszystkich uśmiechem wyważonym, grzecznym, zapraszającym, wzbudzającym zaufanie i dającym poczucie bezpieczeństwa, z daleka promienieje nie tylko oświeconym umysłem, lecz przede wszystkim idealnie białym fartuchem, który niczym zbroja wojownika świadczy o wykonywanej profesji. Pani Magister nie tylko wydaje w aptece leki – ona sprawia, że codzienność staje się znośniejsza, że ból głowy mija, ale też z nią codzienne troski odchodzą w niepamięć, bo Pani Magister nie tylko zna się na lekach, ona zna się na ludziach. Ona to wszystko potrafi niczym superbohater! Co jednak, jeśli Pani Magister zagubiła gdzieś swoją supermoc?

Odnoszę wrażenie, że farmaceuta w aptece jest po trosze lekarzem pierwszego kontaktu, który diagnozuje i od razu leczy, po trosze psychologiem, który wysłucha o codziennych troskach i problemach, po trosze lokalną bazą danych, którą należy informować w kolejce co w trawie piszczy, po trosze przyjacielem, który pocieszy, że choroba szybko minie, a ceny na pewno zmaleją. Skąd jednak ma czerpać na to wszystko siłę?

System pracy w aptece nie należy do łatwych – zmianowość, brak stałego grafiku, ruchome dni wolne, często praca pod presją, nierzadko trudne rozmowy z pacjentami. Przyzwyczajeni jesteśmy słyszeć, że obciążenie psychofizyczne towarzyszy kontraktowym pracownikom wielkich korporacji, lecz czy my nie jesteśmy narażeni na wielokierunkowe czynniki mające negatywny wpływ na nasze samopoczucie? Jak z tym wszystkim wciąż stać na wysokości zadania i fachowy wypełniać obowiązki farmaceuty?

Nie zapominajmy, że nie samą pracą żyje człowiek – zdecydowana większość z nas nie umie w stu procentach rozdzielić emocji związanych z życiem zawodowym od tych, dotyczących życia prywatnego i przenosi emocje z jednej płaszczyzny na drugą. Skutkować to może pogorszeniem relacji w domu, więzi z bliskimi, niezrozumieniem ze strony ukochanej osoby, która niewspółmiernie słabiej może angażować się w przeżywany przez nas problem. Z drugiej strony niezamknięte sprawy w związku czy problemy z wychowaniem dzieci mogą w prosty sposób rzutować na naszą wydajność w pracy. Jak więc z tym sobie radzić?

Przede wszystkim należy dać sobie prawo do gorszego dnia. Albo nie – tak naprawdę do powiedzenia sobie wprost, że nie mamy nad wszystkim kontroli – i nie próbujmy mieć! To raczej mało prawdopodobne, by zarwać noc z powodu choroby dziecka, pracować jak przodownik pracy przez osiem godzin, po czym wrócić do domu i uwodzić partnera niczym najlepszy kochanek – a to wszystko na pełnych obrotach. Każdego z nas dopada bycie tylko człowiekiem, bez supermocy, których często się od nas oczekuje. Farmaceuta nie powinien się mylić, nie powinien chorować, powinien zawsze wiedzieć, co pacjentowi dolega, doradzić najtańszy i najskuteczniejszy lek i z niesłabnącym uśmiechem witać kolejnych zainteresowanych „dzień dobry” od progu. Nie zawsze mamy jednak ochotę powiedzieć, że ów dzień do tych dobrych należy. Wtedy warto po prostu nie próbować tego udźwignąć.

Każdy ma prawo być tylko i aż człowiekiem. Poprośmy więc pacjenta o dodatkowe parę minut na wyszukanie zagubionego leku, porozmawiajmy z kierownikiem o odłożeniu zaplanowanego zadania na jutro, a po powrocie do domu nie próbujmy na siłę zrobić e-szkolenia, tylko weźmy do ręki dobrą książkę albo spędźmy cały wieczór na kanapie przerzucając leniwie kanały. Czasem poczucie, że nie można „tyyyyyle” jest przytłaczające. Lecz zaraz powinno się pojawić przekonanie, że moje dzisiejsze „tyle” jest i tak tyyyyyle większe od tego, co na co dzień robią inni. I znów możemy czuć się jak superbohater 🙂

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Obiektywne dobro pacjenta Obiektywne dobro pacjenta

Czy klauzula sumienia dla farmaceutów jest zgodna czy sprzeczna z etyką zawodową aptekarzy? Jak te k...

6 niecharakterystycznych objawów odwodnienia 6 niecharakterystycznych objawów odwodnienia

Astronomiczne lato trwa do 22 września, więc jeszcze mogą pojawić się upalne dni. W takie dni często...

Warfaryna post scriptum Warfaryna post scriptum

Jakiś czas temu opublikowałem przegląd lekowy dotyczący warfaryny. Od pewnego czasu chodziła mi głow...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz