REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta to piąte koło u wozu

21 lutego 2017 09:46

Coraz częściej odnoszę wrażenie, że my farmaceuci jesteśmy traktowani, jak przysłowiowe „piąte koło u wozu” – generalnie nieprzydatne i przeważnie przeszkadzające. Gdyby tylko się dało, to przemysł farmaceutyczny i rynek apteczny wykluczyłyby nas z produkcji i dystrybucji leków.

Farmaceuta to piąte koło u wozu

Farmaceuci ze swoją etyką stanowią największą przeszkodę w zbijaniu jeszcze większych farmaceutycznych fortun. Przekonałem się o tym pracując w swojej karierze w kilku aptekach – sieciowych i tzw. indywidualnych. Nie ma się co oszukiwać. Gdyby tylko prawo na to pozwalało, to właściciele aptek nie zatrudnialiby farmaceutów wcale. W końcu technicy farmaceutyczni są tańsi i robią to samo. Dla właściciela apteki nie ma znaczenia czy pudełko Polopiryny sprzedaje farmaceuta czy technik. Liczy się to, kto do tej Polopiryny poleci nie tylko Polprazol, ale jeszcze kompres chłodzący na głowę i witaminę C z promocji. A jak myślicie – kto zrobi to chętniej? Farmaceuta czy technik?

To było pytanie retoryczne. Farmaceuci zdecydowanie częściej stawiają się właścicielowi apteki, który jak każdy uczciwy przedsiębiorca chce prowadzić swój biznes najefektywniej. Tanio kupić, drogo sprzedać. I to sprzedać dużo. Farmaceuci z tą swoją etyką, samorządem i wyższym wykształceniem ciągle tylko coś wymyślają. Bełkoczą o jakichś interakcjach, opiece farmaceutycznej i rękojmi. I do tego każą sobie jeszcze płacić kilka tysięcy więcej niż najlepszy technik farmaceutyczny, który bez słowa wypełnia polecenia właściciela. Jaki więc jest biznesowy sens farmaceuty w aptece?

REKLAMA

Śledzę trochę to co się ostatnio dzieje w mediach w związku z projektem ‘apteki dla aptekarza’. Jego przeciwnicy na każdym kroku podkreślają, że to wolny rynek powinien decydować o wysokości cen leków i rozmieszczeniu aptek. Powtarzają, że apteki to przedsiębiorstwa, które powinny między sobą konkurować, bo korzysta na tym pacjent. Ich zdaniem farmaceuci nie powinni się zajmować prowadzeniem aptek, tylko swoją pracą i pomaganiem pacjentom. Cóż za hipokryzja…

REKLAMA

Większość tych właścicieli sieci aptecznych, którzy powołują się na profesjonalizm kierowników w swoich aptekach, najchętniej pozamieniałaby ich na techników. Kierownik apteki, to dla nich pierwszy pracownik, który musi znać swoje miejsce w szeregu. Jego zadaniem jest siedzenie cicho, śledzenie konkurencji i urabianie okolicznych lekarzy (na to są wręcz dowody). Farmaceuta na stanowisku kierownika apteki to dla sieci aptecznych przykra formalność. Dlatego faktyczną kontrolę nad aptekami powierza się tzw. koordynatorom czy też kierownikom regionalnym. To marketingowcy, którzy dbają o to by słupki sprzedaży się zgadzały. Kierownik apteki to ich podwładny, który ma wypełniać obowiązki, jakie ma zawarte w umowę o pracę, a nie to co ma zapisane w ustawie.

Pracowałem w kilku sieciach aptecznych – dużych i małych. Wszędzie wygląda to tak samo. Kierownik apteki teoretycznie odpowiada za jej funkcjonowanie, ale praktycznie ma niewiele do powiedzenia. Większość godzi się na takie warunki zatrudnienia, bo pensja kierownika to przyzwoity kawał grosza. Niestety coraz częściej stanowi ona wynagrodzenie za milczenie, a nie rzetelne wypełnianie swoich ustawowych obowiązków. Rekompensata za stłamszoną ambicję i sprowadzenie się do roli popychadła.

Skoro już ten jeden farmaceuta musi być w aptece zatrudniony, a jego ambicja i przerośnięte ego nie pozwala mu wciskanie przykasówki, to niech przynajmniej nie przeszkadza – oto co naprawdę myślą o nas właściciele aptek, bez wykształcenia farmaceutycznego. W głowie im się nie mieści, że mogłyby wejść w życie przepisy umożliwiające otwieranie nowych aptek tylko farmaceutom. Taki scenariusz wykracza poza ich pojmowanie rzeczywistości. Dlatego chciałbym zobaczyć ich miny, kiedy takie zmiany w końcu wejdą. Chciałbym zobaczyć to ich przerażenie, bezradność i zdumienie w ich oczach, gdy przekonają się, że tak naprawdę to oni są piątym kołem u wozu.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu ziół w ciąży? Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu ziół w ciąży?

W 2009 roku norwescy badacze opublikowali dane, z których wynikało, iż w trakcie trwania ciąży aż 57...

Tak nas koszą sieciówki Tak nas koszą sieciówki

Minister Zdrowia w jednym z wywiadów przyznał niedawno, że w Polsce jest za dużo aptek. Jego zdaniem...

Pomocna dłoń, zadbana dłoń… Pomocna dłoń, zadbana dłoń…

Zadbane dłonie powinny być wizytówką każdego farmaceuty. W tej pracy gładka skóra i paznokcie stanow...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz