REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta to tylko aptekarz

30 czerwca 2016 09:22

Ostatnio rozpisywałem się i zachwycałem wszechstronnością mobilnych farmaceutów, ich pasją, konsekwencją i innymi przymiotami, dzięki którym ustawiłem ich na piedestale i zrównałem niemal z herosami. Dziś jednak zaryzykuje stwierdzenie, że my, obecni farmaceuci nadajemy się tylko do pracy w aptece.

Po części to nasza wina, bo nie próbujemy tego zmienić, w dużej mierze to według mnie kwestia farmaceutycznego wychowania – nikt od początków edukacji zawodowej nie dał nam szansy, by szersze horyzonty jawiły się w naszych głowach jako kusząca alternatywa. Skoro więc czegoś nie znamy, nie możemy się tego domagać.

Zacznę od tego, że przytoczę dwa zdania o specyfice studiów farmaceutycznych: „Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, lekami biologicznymi, jak i pochodzenia naturalnego, oraz składnikami kosmetyków oraz żywności. Absolwent studiów na kierunku farmacja posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych”. Nie wiem, kto miał ile szczęścia, ale ja o lekach biologicznych mam nikłe pojęcie, nie mogę się pochwalić porażającą wiedzą z zakresu składników kosmetyków, a co do żywności, świta mi tylko kilka tematów przerobionych na bromatologii. Natomiast piętą achillesową po tych studiach jest wiedza z zakresu nauk społecznych. Skoro całe zawodowe życie mamy spędzić z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi, to chyba powinniśmy odrobinę większy nacisk kłaść na fakt zrozumienia i poznania podstawowych mechanizmów, które regulują porządek społeczny!

Powinniśmy mieć ogromny żal do naszych uczelni, jak również do kształcenia ustawicznego farmaceutów, że nie kładzie się nacisku na tematy, które odróżniają nas od pielęgniarek, lekarzy czy innych przedstawicieli branży medycznej. To w rękach farmaceuty powinien się znaleźć cały wachlarz wiedzy, możliwości i umiejętności, począwszy od medycyny naturalnej, przez leczenie tradycyjne, a skończywszy na terapiach przeciwciałami monoklonalnymi czy białkami fuzyjnymi. Nie mamy o tym pojęcia, więc nie bijemy się, by przyznano nam prymat w tej dziedzinie. Jeśli nie zaczniemy się bić, to, co teraz staje się nowe na rynku stanie się czyjąś domeną, więc pozostaniemy w swoich aptekach, podając to co zwykle.

Zdaję sobie sprawę, że lekarz po specjalizacji z kardiologii nie przeprowadziłby operacji neurologicznej, tak samo i farmaceuta specjalizujący się w farmacji aptecznej choćby poprzez staż pracy nie zrobi z miejsca leku cytotoksycznego. Ale jak inaczej farmaceuta ma zacząć stanowić znaczące ogniwo w procesie leczenia pacjenta, jak ma się stać ważnym elementem łańcucha, jak ma wejść w skład podstawowych zespołów na każdym oddziale szpitalnym, skoro jego stan wiedzy na temat farmakologii i farmakoterapii ogranicza się w głównej mierze do asortymentu aptecznego? Lekarze mają swoje specjalizacje, farmaceuci też, lecz kardiolog coś o mózgu powie, a czy farmaceuta apteczny wykaże się podstawową wiedzą z zakresu analityki farmaceutycznej, farmacji przemysłowej czy biotechnologii farmaceutycznej?

Kiedy czytam ustęp ustawy o izbach aptekarskich dotyczący udzielanych przez farmaceutów usług farmaceutycznych, robi mi się ciepło na sercu. Gdy do tego rzucę okiem na wymienione w ustawie Prawo farmaceutyczne usługi farmaceutyczne (odnośnie głównie czynności aptek szpitalnych) mam wrażenie, że jesteśmy herosami medycyny! Tyle możemy! A raczej tyle powinniśmy umieć… Nie nadrobimy już braków, które podarowały nam studia, skupione jedynie na wyszkoleniu szeregowych aptekarzy, ale spróbujmy chociaż odkryć kawałek większej farmacji. Kto wie, może za parę lat w farmaceutycznym CV, pojawi się rubryka: „Nie mam doświadczenia w kwestii X, ale się tym interesuje”? W księgarniach na plakietkach pracownicy mają zaznaczone, jakim językiem się posługują. Może w farmacji na plakietkach pojawi się kiedyś symbol kanapki u pasjonata bromatologii, krzyżyka dla miłośnika farmacji szpitalnej i kół zębatych dla entuzjasty farmacji przemysłowej? Zastanówcie się, o które z tych „odznaczeń” chcielibyście powalczyć 🙂

Cogaiseoir

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Formuła ANTI-GLUE – czyli o tym jak celowo wprowadzić pacjenta w błąd Formuła ANTI-GLUE – czyli o tym jak celowo wprowadzić pacjenta w błąd

Od czasu do czasu zdarza się, że pomysł na reklamę odbiera mi mowę. Dziś krótko o koncepcie budowani...

Polak mądry po jodzie Polak mądry po jodzie

Ludzie powariowali. Wystarczy, że w internecie pojawi się plotka na temat awarii którejś z elektrown...

10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie 10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie

W tradycyjnej medycynie, surowce roślinne odgrywały niebagatelną rolę. Mieszanki takie były często p...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz