REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta u farmaceuty

23 lutego 2017 14:00

Niejednokrotnie słyszałem opinie, że farmacja ma nieco do czynienia z magią. Bądź co bądź pierwsi farmaceuci wywodzili się od alchemików, receptura kojarzy się nie-aptekarzom z lekcją eliksirów u profesora Snape’a rodem z murów Hogwartu, a Nanade wszystko nadnaturalną zdolnością dla większości śmiertelników wydaje się sztuka odczytywania recept…

Farmaceuta u farmaceuty

Zwykły Kowalski jest pod wrażaniem, gdy jego Pani Magister odczyta lekarskie bazgroły, ale nie zdaje sobie sprawy, że magia polega na czymś innym. Parafrazując pewne powiedzenie, farmaceuta mógłby rzec: „Pokaż mi swoją receptę, a powiem Ci, kim jesteś” (lub na co chorujesz – jak kto woli). Czasem bywa to uczuciem doprawdy dziwnym, gdy patrzysz na pacjenta i nie do końca rozumiesz dlaczego taki jest, ale recepta wyjaśnia pewne kwestie. Co jednak, jeśli to kolega po fachu, kolega zza pierwszego stołu podchodzi z ową receptą?

Nie ma co ukrywać, że w aptece nie zawsze jest możliwa do zachowania dyskrecja. Pacjent stoi za pacjentem, nieraz widać, że jeden czy drugi chce się nas czegoś poradzić tajemnicy, zapytać lub poprosić o specyfik na wstydliwą dolegliwość. W przypadku realizacji recepty kolegi czy koleżanki z apteki mamy jednak do czynienia z innym rodzajem niedyskrecji. Stajemy twarzą w twarz z czymś prywatnym, intymnym, czymś, co nie jest tematem codziennych rozmów podczas przerwy śniadaniowej. Nagle patrząc na zestaw leków stajemy się świadomi, co dolega jej czy jemu. Czasem – zachowując profesjonalizm – po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Jeśli nasze relacje są poprawne i chcemy wykazać się koleżeńskością, zadamy sobie trudu wyszukania preparatu w tańszej hurtowni czy odpowiednika. Co jednak, jeśli zapisane na wręczonej nam recepcie pozycje wskazują, że problem nie jest tak błahy?

Podczas studiów miałem przyjemność współpracować z pewną panią doktor, która zajmowała się diagnozowaniem chorób neurodegeneracyjnych. Często trudno było uzbierać grupę badawczą, stąd też różne próby były wykonywane na pracownikach kliniki. Podczas jednego z badań wyniki ujrzały światło dzienne, co nie pozostało bez echa. Część osób jedynie otrzymała informacje, że ryzyko zapadalności w ich przypadku jest wyższe niż statystycznie, jednak relacje w zespole się diametralnie zmieniły. Dopóki ktoś nie wiedział o ich „słabości” wszystko było ok., jednak kiedy ktoś zaczyna patrzeć na innych z litością a nie współczuciem, takie warunki nie sprzyjają pracy w zespole. Czy więc w przypadku omawianego przypadku „farmaceuta przychodzi do farmaceuty” nie ma ryzyka, że zaistnieje podobna zależność? Czy umielibyśmy zachować pełen profesjonalizm i wyzbyć się ludzkich, często ckliwych emocji, próbując kogoś pocieszyć w chorobie, odciążyć go emocjonalnie próbując nakłonić do mówienia, oferując swoje wsparcie?

Czym innym jest przeczytanie recepty w ciszy i uświadomienie sobie powagi tego, co się czyta, a czym innym jest dzielenie się tym z kimś, kto z nami pracuje. Czy pomogłoby gdyby taką receptę otrzymał do realizacji nieznajomy farmaceuta w zupełnie przypadkowej aptece? A może tak naprawdę czasem taka szczerość między kolegami po fachu pomaga? Bądź co bądź pewnych rzeczy nie trzeba nazywać, pewne rzeczy mówią same za siebie i podzielić się swoim trudem jest łatwiej, nie musząc wypowiadać na głos najtrudniejszych słów. Nikt podobno tak nie rozumie jak ktoś, kto robi w życiu dokładnie to samo.

Zawsze jest możliwość wyboru tej jednej konkretnej osoby, której zaufamy i która pozna nasz sekret poprzez wręczoną receptę. Każdy psycholog ma swojego psychologa, by po skończonych sesjach udać się na swoją. Każdy ksiądz ma swojego spowiednika, który pomaga mu w uporaniu się ze swoimi bolączkami. Może więc każdy farmaceuta powinien mieć „swojego farmaceutę”, na wypadek, gdyby zaistniała konieczność zrealizowania niewygodnej recepty…?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

To nie mamuty ani żubry – jeno dinozaury To nie mamuty ani żubry – jeno dinozaury

Z zainteresowaniem śledzę niezwykle kulturalną i merytoryczną przepychankę między kilkoma kolegami f...

Farmaceuta w Irlandii: tabletka ‘dzień po’ Farmaceuta w Irlandii: tabletka ‘dzień po’

EHC, czyli Emergency Hormonal Contraception jest wydawana w irlandzkich aptekach przez farmaceutę po...

Kto dyżurował w aptekach w Święta? Kto dyżurował w aptekach w Święta?

Spędziłem święta u rodziny na drugim końcu Polski. Oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa przy m...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz