REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: rola PSI, IIOP oraz IPU w kształceniu ciągłym

30 kwietnia 2018 07:50

W Irlandii, podobnie jak w Polsce istnieje obowiązek kształcenia ciągłego. Dokumentowanie tego odbywa się to na platformie IIOP – Irish Institute of Pharmacy, która jest dostosowana do tworzenia tzw. cykli CPD (Continuing Professional Development cycles).

Tajemnicą poliszynela jest, że przepytują ostro, co jest wystarczającą motywacją, żeby wybrać się na te cztery kursy w roku czy chociażby ukończyć je online. (fot. Shutterstock)

W takim cyklu (ilustracja wyżej) opisujemy naszą wiedzę przed ukończeniem danego kursu/webinaru/uczestnictwem w konferencji, po jego ukończeniu oraz jak wykorzystaliśmy nabytą wiedzę w codziennej praktyce. PSI (Pharmaceutical Society of Ireland) co roku losowo wybiera kilka procent farmaceutów, których cykle (tworzące e-portfolio) zostaną skontrolowane, a niektórych z nich zaprasza do swojej siedziby, żeby omówić ich rozwój w danym roku (4 cykle w danego roku i jeden z roku wstecz). Tajemnicą poliszynela jest, że przepytują ostro, co jest wystarczającą motywacją, żeby wybrać się na te cztery kursy w roku czy chociażby ukończyć je online.

I tak na przykład, kiedy ukończyłam szkolenie dot. szczepień na grypę stworzyłam jeden cykl CPD i załączyłam otrzymany certyfikat. IIOP nie tylko ‘obsługuje’ dodawanie cykli, ale również organizuje szkolenia on-line, jak i na żywo. Jest ich naprawdę sporo (większość za darmo) i to daje dużą swobodę – dokształcam się w tej dziedzinie, w której nie czuję się pewnie.

REKLAMA

IPU – Irish Pharmacy Union to organizacja zrzeszająca farmaceutów pracujących w aptekach otwartych i reprezentująca ich interesy, jak również dbająca o ich edukację, jak i o edukację społeczeństwa (np. Akcje edukacyjne np. ‘Ask your pharmacist first’ w telewizji, radio i social mediach). Dla nowo zarejestrowanych farmaceutów pierwszy rok członkostwa jest za darmo, a kolejny (dane dla farmaceuty niebędącego kierownikiem) to ‘jedyne’ 307.50 euro rocznie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dużo pieniędzy. Jednak kiedy wyliczyłam wszystkie benefity, które wynikają z członkostwa, to naprawdę warto się zastanowić. Korzyści z bycia członkiem IPU są bowiem następujące:

REKLAMA

 • kalendarz na dany rok w formie książki,
 • comiesięczna gazetka ‘IPU Review’ przysyłana do domu lub do apteki,
 • cotygodniowy wysyłany na e-mail newsletter ‘IPU News’,
 • karta zniżkowa Countdown uprawniająca do rabatów na wiele usług od gastronomii i hoteli po ubezpieczenia i rachunki za energię
 • zniżki na kursy i konferencje organizowane przez IPU (głównie o tematyce marketingowo-prawnej) https://ipu.ie/home/training-and-events/courses-available/
 • i najważniejsze – w większości bezpłatny udział w IPU Academy.

IPU Academy organizuje spotkania, jak i webinary o tematyce ważnej dla praktyki w aptece otwartej. I tak np. wiosną 2018 na podstawie feedbacku od uczestników z sesji zimowej wybrano dyslipidemię, migotanie przedsionków, najnowsze informacje o PPI, zaburzenia tarczycy i mukowiscydozę. Oczywiście można też zapisać się na akademię nie będąc członkiem (za 150euro – dane na rok 2018). Po ukończeniu kursu dostajemy certyfikat, co, jak wspomniałam wyżej, przydaje się bardzo do udokumentowania cykli CPD.

Podsumowując, kształcenie ciągłe w Irlandii jest bardziej merytoryczne (farmakologiczne) i mniej skoncentrowane na produkcie niż w Polsce. Jest zupełnie niezależne od firm farmaceutycznych i skupia się na podniesieniu kompetencji farmaceuty. Jest przygotowywane przez farmaceutów i lekarzy dla farmaceutów. Skutkiem tego, jest też bardziej profesjonalne. Co prawda jako młody magister nie uczestniczyłam w wielu konferencjach w Polsce, ale zazwyczaj miałam poczucie pewnego ‘zbrukania’, kiedy z grzeczności potakujemy głową często niewykształconemu farmaceutycznie przedstawicielowi w zamian za torbę darmowych produktów i obiad.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Stulecie trucicieli Stulecie trucicieli

Linda Stratmann to brytyjska pisarka, specjalizująca się w biografiach i kryminałach, opartych na fa...

Felieton delegata na KZA – część 2 Felieton delegata na KZA – część 2

Sporo gorzkich słów zostało ostatnio wypowiedzianych i napisanych na mój temat, w kontekście pierwsz...

Druga młodość wankomycyny Druga młodość wankomycyny

O tym, że antybiotyki tracą swoje lecznicze moce, nie trzeba dziś już chyba nikomu przypominać. Tymc...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz