REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: stali pacjenci

10 maja 2018 15:42

Pacjent irlandzki wykupujący leki Rx jest pacjentem stałym dla danej apteki trochę z wygody, trochę dla większego bezpieczeństwa, a trochę z konieczności. Nie spotkałam się też przez ponad pół roku pracy z sytuacją, kiedy pacjent wyszedł, bo jest za drogo. Może w miejscu, gdzie pracuję mamy konkurencyjne ceny, a może pacjent wraca też po wartość dodaną w postaci znanego mu personelu?

Pacjent przychodzi porozmawiać, opowiedzieć, co u niego, zapytać, co u Pani stojącej za kasą, która jest jego sąsiadką. (fot. Shutterstock)

Jeśli pacjent nie jest uprawniony do zniżek na leki, nie ma większej różnicy dla HSE (Health Service Executive), w której aptece zrealizuje receptę. Oczywiście z punktu widzenia interakcji lekowych czy to między lekami Rx czy to Rx-OTC, wciąż bezpieczniej jest dla pacjenta zaopatrywać się w jednej aptece. Jednak, jeśli miesięcznie pacjent (lub jego partner lub dzieci na utrzymaniu) wydadzą więcej niż 134 euro na leki, jest on lub rodzina automatycznie przypisany do tzw. Drug Payment Scheme. W praktyce oznacza to, że nikt w Irlandii nie płaci powyżej 134 euro miesięcznie za leki, nieważne jak drogie, pod warunkiem, że są zatwierdzone do stosowania w Irlandii (licensed).

Jeśli lekarz zdecyduje się zapisać lek, który nie jest zatwierdzony (unlicensed), pacjent dopłaca za ten lek (zapłata za lek nie liczy się do sumy 134 euro miesięcznie). Gdy widzimy, że pacjent miałby zapłacić powyżej 134 euro, natychmiastowo (emergency registration) rejestrujemy pacjenta do schematu DPS. Pacjent zostawia nam swoje dane (adres, telefon, karta PPS), a my wysyłamy faksem i pocztą aplikację o przyznanie karty DPS dla pacjenta do HSE. Oznacza to, że tylko w naszej aptece pacjentowi będzie naliczane 134 euro. Jeśli pójdzie do innej apteki, również leki otrzyma, ale pełnopłatnie. Nie ma możliwości sprawdzić centralnie, ile pacjent zapłacił w danym miesiącu w innych aptekach. Oczywiście jeśli pacjent będzie zmuszony udać się do innej apteki, bo np. wyjechał, może się ubiegać o zwrot nadpłaconych pieniędzy od HSE.

REKLAMA

Podobnie wygląda sprawa pacjentów na lekach nowoczesnych (hi-tech) – oni również mogą dostać swoje leki tylko w jednej nominowanej podczas rejestracji aptece. Zresztą te recepty mają specjalny wygląd i są zazwyczaj sześciomiesięczne, więc z reguły pacjent zostawia receptę w aptece i co miesiąc na kilka dni przed terminem, na kiedy potrzebuje lek, dzwoni do apteki, żebyśmy mogli go zamówić. Leki nowoczesne są drogie (sięgają kilku tysięcy euro), często zamawiane specjalnie od producenta i nie jesteśmy w stanie trzymać zapasu wszystkich tych leków dla pacjentów. Ponadto często są to zastrzyki lodówkowe, więc jesteśmy ograniczeni wielkością przestrzeni do ich przechowywania.

REKLAMA

Tak samo pacjenci będący na terapii roztworem metadonu mogą go dostać tylko w jednej nominowanej aptece. Zrozumiałe jest, że wymagana jest tu duża ostrożność, bo mówimy o opioidzie w zindywidualizowanej nie tylko dawce, ale i schemacie dawkowania (od przyjęcia jednej dawki w aptece i dawki na wynos na sześć dni po codzienną nadzorowaną dawkę w aptece).

O roli pań pracujących w sekcji OTC wspomniałam we wpisie pt. „Farmaceuta w Irlandii: Szok apteczny czy kulturowy?” i to widać na każdym kroku w aptece osiedlowej. Pacjent przychodzi porozmawiać, opowiedzieć, co u niego, zapytać, co u Pani stojącej za kasą, która jest jego sąsiadką. W sytuacji, kiedy recepty nie realizuje się pod nosem pacjenta i pacjent jest poinformowany, że recepta będzie gotowa za 10-15 minut, przyjazna pogawędka powoduje, że pacjent czuje się doceniony. Nie jest obcym – przyszedł do swojej apteki, po swoje leki od swojego farmaceuty. Może jest to również kwestia nieco innej mentalności i zwyczaju zwracania się do każdego po imieniu, ale ja też czuję, że robię dobrą robotę, kiedy pacjent prosi panie OTC o rozmowę z Anną, a nie z bezimiennym farmaceutą.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Opadający kurz bitewny Opadający kurz bitewny

Dzień 9 marca 2017 r. przejdzie do historii polskiej farmacji. Sejm RP na swym posiedzeniu plenarnym...

Czy ja to muszę robić sam? Czy ja to muszę robić sam?

Jestem farmaceutą. Nie jestem prawnikiem. A mimo to wymaga się ode mnie śledzenia zmian w prawie, kt...

Jeden błąd może doprowadzić człowieka do ostateczności… Jeden błąd może doprowadzić człowieka do ostateczności…

Kuba to świeżo upieczony magister farmacji, który odbywa półroczny staż w aptece. Praca nie jest łat...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz