REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok apteczny czy kulturowy?

20 marca 2018 12:35

Jakie są podstawowe różnice między pracą w aptece polskiej i irlandzkiej? Zacznijmy od tego, że ani farmaceuta, ani technik nie są pierwszymi osobami kontaktującymi się w aptece z pacjentem. Rolę tę bardzo często pełnią tzw. „Panie OTC”. Z kolei irlandzki technik farmaceutyczny zajmuje się w aptece, tym co w Polsce robi kierownik – papierologią.

irl3.png

Po trzech moich dotychczasowych wpisach, mówiących o tym jak znaleźć pracę w irlandzkiej aptece i poradzić sobie z niezbędnymi formalnościami, przyszedł czas na więcej konkretów. A do takich z pewnością należą podstawowe różnice między pracą w aptece polskiej i irlandzkiej? Zacznijmy zatem od początku…

Obecność personelu do obsługi OTC

Farmaceuta ani technik nie są pierwszymi osobami kontaktującymi się z pacjentem w aptece. Pracujemy w „dispensary” – w większości aptek odgraniczonej murkiem dość wysokim, by pacjent widział jedynie naszą głowę. Za kasą pracuje personel przeszkolony do sprzedaży odręcznej. Nie posiada on żadnego wykształcenia farmaceutycznego, chociaż sieci mogą wymagać zdania wewnętrznych testów, potwierdzających znajomość asortymentu.

REKLAMA

„Panie OTC” dobrze radzą sobie z polecaniem suplementów, sprzedażą podstawowych leków przeciwbólowych, preparatów na problemy gastryczne, opatrunków i środków odkażających etc. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku farmaceuta pracujący na zmianie odpowiada za porady udzielane przez personel OTC, więc dobrze słuchać „jednym uchem”, co dzieje się przy kasie. Jeśli „Panie OTC” mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania danego preparatu czy możliwych interakcji, zwracają się do farmaceuty. Warto wspomnieć, że to „Panie OTC” rozliczają kasę, co zdejmuje z nas ten nieprzyjemny obowiązek i stres związany z tym, czy utarg pod koniec dnia się zgadza (uff…). Robią również zamówienia z sekcji OTC.

REKLAMA

Moim zdaniem ich obecność czyni apteki bardziej ludzkie i ciepłe – farmaceuta jest zazwyczaj niedostępnym fachowcem przychodzącym do pacjenta z gotową receptą lub na prośbę pacjenta. Natomiast z „Panią OTC” można porozmawiać, zwłaszcza jeśli pracuje w aptece od lat, mieszka w sąsiedztwie i zna większość pacjentów z imienia.

Wyraźne rozgraniczenie w kompetencjach farmaceuty i technika

W Irlandii technik nie jest uprawniony do sprawdzania recept. W UK istnieje kurs Accuracy in Dispensing[/url], po którego ukończeniu i bezbłędnym sprawdzeniu tysiąca leków w przeciągu minimum trzech miesięcy, technik może samodzielnie sprawdzać recepty, jednak zgodnie z wiedzą moich kolegów nie jest on w tej chwili uznawany w Irlandii.

Do obowiązków technika należy robienie zamówień, wprowadzanie faktur (a właściwie walidacja ich poprawności, gdyż są wczytywane elektronicznie), dbanie o zwalidowanie i wysłanie na czas dokumentacji niezbędnej do refundacji… Robi więc to, co w polskich aptekach jest uważane za domenę kierownika – dba o papierologię. Oprócz tego wprowadza dane z recepty do komputera, drukuje etykiety na leki (w Irlandii każdy lek wydany pacjentowi ma naklejkę z nazwą leku, ilością tabletek, nazwiskiem pacjenta i zaleceniami dot. stosowania), zbiera leki z półek i tak gotową receptę sprawdza farmaceuta.

Oczywiście nie znaczy to, że farmaceuta nie wprowadza recept do systemu – pomagamy sobie nawzajem, np. technik przygotowuje receptę, na którą pacjent czeka w danym momencie, a farmaceuta może w tym czasie zadzwonić do doktora wyjaśnić wątpliwości z recepty (queries), przygotowywać recepty ‘na jutro’, zamówić leki, które potrzeba pod pacjenta, sprawdzać blister packi (A co to? Cierpliwości!), porozmawiać z pacjentami, wydać metadon regularnym pacjentom czy odbierać telefony np. ze szpitala z prośbą o podanie regularnych leków naszych stałych pacjentów lub po prostu od pacjentów z prośbą o zamówienie swoich stałych leków*.

REKLAMA

Moim zdaniem takie rozdzielenie kompetencji jest z korzyścią dla farmaceuty, bez którego lek nie trafi do pacjenta. Podnosi to po prostu prestiż zawodu. Oczywiście jako młody farmaceuta uczę się od starszych stażem kolegów techników w kwestiach refundacji czy zamówień, ale w kwestii leku to ja udzielam porad (z całą płynącą z tego odpowiedzialnością).

*W Irlandii z reguły pacjent ma jedną aptekę, do której przychodzi co miesiąc. Jeśli dostał receptę na trzy lub sześć miesięcy może ją trzymać w folderze w swojej aptece i co miesiąc zamawiać.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wielkopolscy farmaceuci wybrali delegatów Wielkopolscy farmaceuci wybrali delegatów

W ubiegłą sobotę odbyło się drugie rejonowe zebranie farmaceutów należących do Wielkopolskiej Okręgo...

Farmaceuta może się pomylić Farmaceuta może się pomylić

Farmaceutka źle odczytuje receptę, a pacjent dostaje lek czterokrotnie silniejszy niż powinien. Kobi...

Na wojnę z superbakteriami Na wojnę z superbakteriami

Pracując w aptece nie sposób nie stykać się z receptami na antybiotyki. W sezonie wiosenno-zimowym t...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz