REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmacja – analiza upadku – 25 lat patologii

29 lipca 2016 11:24

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że czytamy portal o farmacji dla farmaceutów i dlatego, mając pełną świadomość, że patologie na innych frontach służby zdrowia równie skutecznie drenują budżet NFZ, umyślnie je pomijam.

Czy farmaceuci to złodzieje?

Czy to system jest zły, czy my?

Ostatnie ćwierćwiecze farmacji aptecznej możemy podzielić na 3 etapy. Podział ten jest podziałem autorskim, który oparty został o rodzaj patologii, jaka w trakcie jego trwania dominowała na rynku.

Pierwszy etap, od prywatyzacji do milenium, to czas darmowych recept – zielonych i tych dla służby zdrowia, na które pisano również Biovital. Można powiedzieć, że to lekarze. W porządku, pieniędzy jednak w ówczesnym NFZ nie starczało dla wszystkich, a niektórzy realizowali dużo i dostawali refundację w terminie. Teoria spiskowa? Być może, ale jak pisał Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Etap ten był etapem, w którym dochodowość, a tym samym przewagę konkurencyjną nad resztą miały osoby otrzymujące terminową refundację i byli to wybrani magistrowie farmacji.

REKLAMA

Wraz z zakręceniem źródełka w postaci darmowych recept, nowy wiek przyniósł nam maksymalną cenę urzędową i rozpoczął się etap drugi nowożytnej farmacji, który trwał do 31 grudnia 2011 roku, po którym wprowadzono sztywne ceny urzędowe. Ten etap środkowy jest kluczowym etapem dla farmacji aptecznej. To właśnie w tym okresie, w konsekwencji niewprowadzenia obostrzeń przy otwieraniu aptek, na rynek weszli managerowie i sprowadzili apteki do poziomu sklepu. Chciałem przypomnieć, że w początkowych wersjach Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 2001 roku były zapisy o aptece dla farmaceuty, które jakimś dziwnym trafem nie dotrwały do finalnego dokumentu. Ta złota dekada, w trakcie której wprowadzono osławione grosze, złotówki, wręczano bony, czekolady, cukier czy nawet żywą gotówkę pacjentowi za przyniesienie odpowiedniej recepty, wykorzystywała wspomniany mechanizm sztywnego limitu i ruchomej ceny maksymalnej oraz bonifikaty.

REKLAMA

Mechanizm generowania zysków z refundacji był prosty, skuteczny i stał się fundamentem rozwoju sieci aptecznych.

Oba wspomniane etapy obfitowały w szereg patologii związanych głównie z drenowaniem budżetu NFZ, jakkolwiek on się na różnych etapach nazywał. Nastał jednak rok 2012, kiedy to 1 stycznia obowiązywać zaczęła tak zwana Ustawa Refundacyjna – etap trzeci. Można się ze mną nie zgodzić, ale w moim przekonaniu jest to jedyna udana ustawa koalicji PO-PSL. Ustawa, która pewnie nigdy by się nie pojawiła, gdyby nie galopujący deficyt budżetowy i pilne szukanie oszczędności. Ustawa, która spowodowała, że rok 2012 był jednym z najspokojniejszych lat w branży odkąd aktywnie w niej uczestniczę. Sieci apteczne pozbawione zostały głównej formy dochodu, cały pomysł do końca grudnia 2011 roku polegał bowiem na tym, że z punktu widzenia pacjenta ma być tanio, ba, niemal za darmo, a interes kręcił się dzięki olbrzymiej marży refundowanej z NFZ.

Nawet początkowo zachwyceni ustawą farmaceuci izbowi w pewnym momencie zauważyli, że nowa tabelka marżowa powoduje znaczną utratę dochodów na lekach refundowanych. Pocztówki protestacyjne wysyłane do Ministra szczęśliwie nic nie zmieniły w tej materii i tak zakręcone źródełko stało się po raz kolejny problemem zarówno dla aptek indywidualnych jak i sieciowych. Nawet obsypane medalami za zasługi izbowe apteki, nie nauczyły się jak pracować, aby nie opierać dochodów tylko na mechanizmie ceny maksymalnej. Stąd, pojawiające się w ostatnich latach patologie, gdy upadające, zadłużone apteki indywidualne, sieci oraz zwabieni łatwym zyskiem biznesmeni w poszukiwaniu dodatkowych dochodów, wykorzystując również prawników, zboczyły na drogę łamania niedoskonałego, acz zawsze jednak Prawa Farmaceutycznego.

Obecna sytuacja na rynku farmaceutycznym jest skrajnie patologiczna. Przede wszystkim niezdrowa konkurencja, zasilana dodatkowym paliwem z innych źródeł, również z innych procederów z pogranicza prawa jak zwroty VAT-u, już spowodowała, iż rynek detaliczny doszedł do marż na granicy opłacalności.

Wykorzystywanie mechanizmów odwróconego łańcucha dystrybucji, który często jest jedynie obiegiem fakturowym w procederach reeksportu leków oraz oscylacji towaru w celu ukradzenia rabatu, tworzenie przychodni widmo do wywozu leków jest rakiem toczącym już i tak zmaltretowaną tkankę farmacji aptecznej, o czym przekonał się każdy, kto marnuje codziennie rano 2 godziny na zamawianie deficytów lub w styczniu dostał lek z datą o rok krótszą niż kupował w grudniu. Jest to jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

Postępująca konsolidacja rynku detalicznego, omijająca w dziecinnie łatwy sposób ustawowy zapis antykartelowy o 1% aptek w rękach jednego właściciela, tworzy podwaliny pod wejście do Polski dużych zagranicznych podmiotów, które przejmą znaczną wartość rynku z dnia na dzień. Ostatnio zaobserwowano zagraniczne fundusze inwestycyjne, które wykorzystują niespotykany na skalę europejską bałagan w prawodawstwie i dokapitalizowują istniejące sieci aptek dając im przewagę konkurencyjną, a przede wszystkim skupiają się na rozbudowie własnej siatki aptek.

REKLAMA

Eliminacja podmiotów niezależnych poprzez zagęszczenie siatki sprzedaży oraz obniżenie marży grozi dalszą pauperyzacją zawodu farmaceuty. Zagraniczni właściciele, mając dużo tanich farmaceutów, nie będą zainteresowani zwiększeniem roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej, z prostej przyczyny – farmaceuta posiadający więcej uprawnień to droższy pracownik.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

75+. Na pewno plus? 75+. Na pewno plus?

Za około sto dni do naszych aptek wejdzie jeden ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości: ...

5 kamieni milowych farmakoterapii 5 kamieni milowych farmakoterapii

Które z leków, okazały się największym przełomem w farmakoterapii na całym świecie? Ile ludzkich ist...

List cyfrowego do lampowych – część 2 List cyfrowego do lampowych – część 2

Skoro wspomniano amatorszczyznę, pora powrócić do [na szczęście] ostatniego Felietonu Prezesa. W zas...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz