REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmacja dla mózgu

13 marca 2018 11:55

Światowy Tydzień Mózgu to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone jest w dniach 12-16 marca, a zapoczątkowane zostało w roku 1996 przez Dana Alliance for Brain Initiatives w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zagościło na dobre trzy lata później, tak więc w tym roku obchodzić będziemy jego dwudziestą krajową edycję.

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. W tym ostatnim aspekcie farmacja ma dużo do powiedzenia. Jednak czy zawsze to, co chcą usłyszeć pacjenci?

Na początku tego roku Pfizer, największa firma farmaceutyczna na świcie ogłosiła, że wstrzymuje prace badawcze nad lekami na chorobę Alzheimera oraz Parkinsona. Pomimo tego, że Pfizer zainwestował bardzo wiele w badania nad lekami na Alzheimera i Parkinsona, brak pozytywnych wyników badań przyczynił się do zawieszenia dalszych prac. Dotychczas prowadzone badania kliniczne nie przynosiły zamierzonych efektów.

REKLAMA

W 2012 r. Pfizer zawiesił badania nad lekiem bapineuzumab po drugiej rundzie badań klinicznych, po tym, jak nie pomógł on pacjentom z łagodną i umiarkowaną chorobą Alzheimera. Rzecznik Pfizer powiedział, że zakończenie badań w tej dziedzinie nauki to próba relokacji wydatków. Fundusze przeznaczone na prace nad tymi lekami neurologicznymi zostaną przesunięte na obszary, w których wiedza oraz szansa na osiągnięcie sukcesu i opracowanie skutecznego leku są największe. Porzucenie badań nad lekami przez amerykańskiego giganta będzie skutkować zwolnieniami. Redukcja nie oznacza jednak zamknięcia wszystkich działów i laboratoriów zajmujących się neurologią oraz chorobami rzadkimi. Tutaj prace będą kontynuowane.

REKLAMA

Decyzja Pfizer spotkała się z ogromną krytyką ze strony środowisk zrzeszających osoby chore na Alzheimera i Parkinsona.

Szansa na znalezienie leku na Alzheimera i Parkinsona wciąż jest duża. Badania nad lekami na choroby neurodegeneracyjne prowadzą także inne firmy farmaceutyczne – AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline. Postęp badań oaz coraz większa wiedza na temat przyczyny powstawania tych chorób sprawiają, że obierane kierunki opracowania leku są coraz bardziej precyzyjne, co zwiększa szansę na sukces. Badania nad opracowaniem leków na Alzheimera promuje także sam Bil Gates. Wspiera on finansowo Dementia Discovery Fund, organizację wspierającą młode firmy w poszukiwaniu leków na te choroby.

Szacuje się, że 46,8 mln ludzi na świecie choruje na chorobę Alzheimera a liczba ta wzrośnie do ponad 75 mln w 2030 r. i ponad 135 mln w 2050 r. Brak markerów fazy przedklinicznej, a co za tym idzie zbyt późna diagnoza choroby Alzheimera powoduje, że obecnie stosowane jest jedynie leczenie objawowe. W leczeniu objawów otępienia powszechnie stosowane są związki będące inhibitorami acetylocholinesterazy, memantyna, witaminy E, C oraz leki psychotropowe. Obecnie wiadomo już, że utrata neuronów jest dość późnym wydarzeniem w procesie neurodegeneracji i jest poprzedzona innymi zdarzeniami komórkowymi, takimi jak powstawaniem złogów beta-amyloidu czy odkładaniem białka tau.

Poszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek.

W połowie 2013 roku odkryto, że przyczyną choroby może być powstawanie oligomerów beta-amyloidu, a nie jego blaszek, jak dotychczas podejrzewano. Oligomery te mogą pojawiać się w mózgu wiele lat przed powstaniem blaszek, powodując zaburzenia przewodnictwa synaptycznego. Różnica z pozoru wydaje się znikoma, jednak naukowcy postanowili dokładnie przebadać budowę molekularną oligomerów beta-amyloidowych. Odkryli oni, że struktura beta-amyloidu wchodzącego w skład oligomerów, znacząco różni się od tej obserwowanej w blaszkach. Odkrycie to może być znaczącym krokiem w poszukiwaniu leku skutecznie działającego na chorobę Alzheimera.

Ciekawym badaniem klinicznym było opracowanie nitromemantyny. Podjednostki wchodzące w skład nowej cząsteczki aktywnej, czyli nitrogliceryna i memantyna są powszechnie stosowane w leczeniu. Mimo tendencji poszukiwania leków działających na wczesnych etapach schorzenia, wynikającej z odkrycia oligomerów beta-amyloidu, nitromemantyna oddziałuje na blaszki beta-amyloidowe, czyli działa na późne etapy choroby Alzheimera. Memantyna stanowi obiekt zainteresowania tej grupy badaczy już od wielu lat. Wcześniej odkryli, że blokuje ona receptor NMDA, hamując niektóre efekty choroby Alzheimera. Niestety badania dowiodły, że substancja nie działa tak dobrze, jak się spodziewali. Okazało się, że efekt ten wynika z oddziaływań elektrostatycznych – dodatnio naładowane cząsteczki leku były odpychane przez neurony posiadające taki sam ładunek, przez co działanie memantyny było ograniczone. Postanowiono więc połączyć badaną cząsteczkę z fragmentem nitrogliceryny, który może przyłączać się do receptora NMDA w nieco innym miejscu niwelując zjawisko odpychania, a tym samym poprawiając skuteczność działania leku. I rzeczywiście – badania na zwierzętach z modelem choroby Alzheimera wykazały, że nitromemantyna przywraca liczbę połączeń nerwowych do praktycznie normalnego stanu w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia terapii.

REKLAMA

Z memantyną wiąże się jeszcze jedno interesujące badanie, w połączeniu ze wspomnianą wcześniej witaminą E. Naukowcy z USA prowadzili badania, których celem było stwierdzenie czy witamina E i memantyna , podawane osobno bądź razem, mają wpływ na spowolnienie rozwoju choroby u pacjentów przyjmujących inhibitory aceltylocholinesterazy. Eksperyment trwał 5 lat i obejmował 613 pacjentów, głównie mężczyzn ze stwierdzoną chorobą, którzy przyjmowali wcześniej inhibitory aceltylocholinesterazy i kontynuowali leczenie nimi w czasie trwanie badania. Losowo zostali podzieleni na cztery grupy, które dodatkowo przyjmowały: 2 000 j.m. witaminy E, 20 mg memantyny, kompleks witaminy i memantyny oraz placebo. W grupie przyjmującej witaminę E, obserwowano o około 6,5 miesiąca dłużej, większą aktywność oraz lepsze radzenie sobie pacjentów z codziennymi obowiązkami, w porównaniu do grupy przyjmującej placebo, co oznacza, że o 19% spowolniono postęp choroby. Stwierdzono także, że potrzebowali oni o 2 godziny krótszej opieki każdego dnia. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych stosowania witaminy E, w przeciwieństwie do stosowania memantyny. U pacjentów, którzy przyjmowali ten lek obserwowano wzrost częstości infekcji.

Jak widać na powyższych przykładach, w dziedzinie chorób mózgu jest jeszcze sporo do zrobienia. Koncerny farmaceutyczne, choć działające dla zysku, nieraz zapominają o pokładanej w nich nadziei. Nie zanotowaliśmy znaczących odkryć w kontekście innowacyjnych substancji leczniczych, a jedynie próbujemy na nowo nadać drugie życie znanym już molekułom. W tym tempie prac, przy wciąż starzejącym się społeczeństwie możemy nie zdążyć wygrać z plagą, jaką jest i dopiero będzie choroba Alzheimera, jako jedna z fundamentalnych jednostek chorobowych z zakresu chorób mózgu. Miejmy nadzieję, że świat wielkiej farmacji nie zapomni o milionach pacjentów z tymi chorobami, niczym sami chorzy w ostatnich latach swojego zmagania z chorobą…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Non-adherence w aptece Non-adherence w aptece

Wczoraj miałem ciekawą sytuację w aptece. Otóż starsza pani przyszła zrealizować receptę na swoje le...

Quo Vadis samorządzie? – część 1 Quo Vadis samorządzie? – część 1

Nie budzi mojego zdziwienia idea stworzenia organizacji typu powstałego ostatnio Związku Aptekarzy P...

Za plecami farmaceutów Za plecami farmaceutów

Czy farmaceuci obsługujący pacjentów mają jakikolwiek wpływ na to co znajduje się w magazynie apteki...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz