REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Felieton delegata na KZA – część 1

24 grudnia 2015 09:33

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Mowa oczywiście o wyborach do organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, które odbędą się podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy pod koniec stycznia 2016. Większość farmaceutów zapewne nie ma o niej pojęcia. Jako delegat na KZA czuję się zatem w obowiązku, aby napisać na jej temat kilka słów… I nie będę one miłe.

Kampania wyborcza przed KZA jest dość specyficzna. Jej adresatami nie są bowiem wszyscy farmaceuci pracujący w Polskich aptekach, ale przede wszystkim delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy. To kilkuset farmaceutów wybranych podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Izb Aptekarskich, które odbywały się w ostatnich tygodniach. To właśnie oni zjadą się pod koniec stycznia do Jachranki, gdzie przez trzy dni będą wybierali nowe władze Naczelnej Izby Aptekarskiej i debatowali o przyszłości naszego zawodu. Po raz pierwszy mam zaszczyt być jednym z nich. Dlatego baczniej przyglądam się i przysłuchuję wszelkim doniesieniom dotyczącym nadchodzących wyborów. W rezultacie dostrzegam działania i wypowiedzi członków samorządu, które dla pozostałych farmaceutów są niezauważalne lub nie mają żadnego znaczenia. Dla delegata na KZA są one jednak kluczowe.

Jak już wspomniałem – adresatami kampanii wyborczej przed KZA nie są wszyscy farmaceuci tylko delegaci na KZA wybierani podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Izb Aptekarskich. Wszelkie doniesienia medialne, wywiady w prasie, listy do Ministra Zdrowia czy „Felietony prezesa NRA” stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa kampania wyborcza rozgrywała się podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Rad Aptekarskich, a teraz również na posiedzeniach Okręgowych Izb Aptekarskich. O kuluarowych rozmowach, targach i porozumieniach nie będę już nawet wspominał.

REKLAMA

Muszę za to wspomnieć o intensywnych wizytach prezesa Grzegorza Kucharewicza i wiceprezesa Marka Jędrzejczaka (oficjalnie potwierdzającego i rozgłaszającego swój start w wyborach na prezesa NRA) na wyborach do izb, podczas których wygłaszali arcyciekawe przemówienia. A o czym mówili? Jak na wytrawnych polityków przystało, mówili jednym głosem o swoich sukcesach, rozpoczętych inicjatywach i niesprawiedliwej krytyce, która ich spotyka. Miałem okazję wysłuchać kilku takich wystąpień – w tym jednego siedząc w pierwszym rzędzie na Zjeździe WOIA.

REKLAMA

Tym oto sposobem dowiedziałem się między innymi, że obaj prezesi raczej za mną nie przepadają, a moją redakcję nazywają „tabloidem”. Podczas jednego z wystąpień prezes Kucharewicz skarżył się też jakobym dwa lata temu nielegalnie nagrał jego publiczne wystąpienie podczas Zjazdu WOIA i udostępnił je w internecie. Przyznam, że dziwny to zarzut ze strony osoby publicznej, która bardzo często staje przy mównicy i wypowiada się do sali pełnej farmaceutów. Dlaczego farmaceuci nieobecni podczas tego konkretnego spotkania nie mieliby poznać tego wystąpienia? Czyżby prezes do delegatów i członków samorządu miał coś innego do powiedzenia niż do pozostałych farmaceutów?

Jako farmaceuta i dziennikarz bacznie przyglądałem się mijającej właśnie kadencji NIA. To sprawia, że moja ocena wystąpień obu prezesów może się różnić od oceny „przeciętnego” farmaceuty, którego źródłem wiedzy o działalności samorządu są skąpe komunikaty prasowe i „Felietony prezesa NRA”. Swoimi spostrzeżeniami dzielę się w swoich felietonach. Częstokroć kierowałem też pisma do członków Naczelnej Rady Aptekarskiej (między innymi kwestionujące próby uchwalenia podwyżek i premii dla dra Kucharewicza). Mam też całkiem sporę teczkę z korespondencją z Naczelną Izbą Aptekarską, od której wielokrotnie i bezskutecznie starałem się uzyskać różne informacje w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznych. Nie dziwię się więc, że obaj prezesi za mną nie przepadają. Nie dziwi mnie też krytyka, jakiej się wobec mnie dopuszczają w swoich wystąpieniach przed farmaceutami. W końcu w kampanii wyborczej, jak pokazują to niezliczone przykłady, wszystkie chwyty są dozwolone.

Tymczasem ja, wbrew pozorom, bardzo cenię obu wspomnianych prezesów NRA. Dlaczego? Ponieważ są wyśmienitymi politykami – w każdym tego słowa znaczeniu. Nie mając wielu sukcesów na koncie potrafią przekonać farmaceutów o swojej skuteczności i ogromnej pracy, jaką dla nas wykonują. Imponuje mi ich strategia działania (szczególnie jeśli chodzi o czas podejmowania konkretnych inicjatyw), której celem jest elekcja dra Marka Jędrzejczaka na kolejnego prezesa NRA. Przywołam tutaj chociażby podjęcie prac nad projektem „Ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich” w ostatnim roku kadencji i konsultowaniu jej z izbami w przededniu KZA. Można by zapytać: „Czy nie dało się tego zrobić wcześniej? Dlaczego akurat na koniec kadencji?”. Podobnie jest z projektem „mapy potrzeb usług farmaceutycznych”. Oczywiście od oboma projektami podpisywany jest dr Marek Jędrzejczak, będący kandydatem na prezesa NRA.

Podczas swoich wystąpień przed farmaceutami (z których wyłaniani byli delegaci na KZA), zarówno prezes Grzegorz Kucharewicz, jak i wiceprezes Marek Jędrzejczak, kładli nacisk na konieczność kontynuowania prac nad oboma wymienionymi wcześniej projektami. Projektami, które lada chwila zmienią oblicze rynku aptek i pracy farmaceutów, likwidując patologie i wstrzymując pauperyzację naszego środowiska. Naturalnie jako jedyny sposób na osiągnięcie tych celów przedstawiany był wybór dra Marka Jędrzejczaka na prezesa podczas zbliżającego się Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

REKLAMA

Jako delegat na KZA nie mogę się pogodzić z taką próbą manipulowania moimi emocjami i szantażowania mojego intelektu. Czyżby nie było ludzi niezastąpionych? Czy po raz kolejny musimy wybierać „mniejsze zło”? Ja znam odpowiedzi na te pytania. Wiedząc jednak, że wielu delegatów na KZA boi się je nawet zadać, postanowiłem napisać ten felieton. I to do Was teraz piszę drogie koleżanki i koledzy delegaci! Nie ma ludzi niezastąpionych! Nie musimy wybierać „mniejszego zła”! Miejcie odwagę zadawać trudne i niewygodne pytania tym, który roszczą sobie prawo do kierowania naszą przyszłością. To na Waszych barkach za kilka tygodni spocznie los tysięcy polskich aptek i farmaceutów. Ja już wybrałem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuto! Przestań narzekać na suplementy diety! Farmaceuto! Przestań narzekać na suplementy diety!

Podważanie wartości i bezpieczeństwa suplementów diety to ślepa uliczka. Niestety coraz częściej zau...

Felieton delegata na KZA – cześć 4 Felieton delegata na KZA – cześć 4

Kampania wyborcza przed KZA wchodzi w decydującą fazę i przyznam, że przestaję już powoli ogarniać l...

Farmaceuta – pacjent Farmaceuta – pacjent

Sytuacje gdy po obu stronach aptecznej lady staje dwóch farmaceutów należą do rzadkości. Na ogół kor...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz