Magazyn mgr.farm

Felieton delegata na KZA – część 2

7 stycznia 2016 07:56

Sporo gorzkich słów zostało ostatnio wypowiedzianych i napisanych na mój temat, w kontekście pierwszej części [url=http://mgr.farm/opinie/felieton-delegata-na-kza-czesc-1]„Felietonu delegata na KZA”[/url]. Można wyraźnie odczuć, że przedwyborcze napięcie rośnie, a środowiska wspierające konkretnych kandydatów na stanowisko prezesa NRA intensyfikują swoją aktywność – również w Internecie.

Nie jest łatwe życie delegata na Krajowy Zjazd Aptekarski. Szczególnie takiego delegata, który nie boi się wygłaszania swoich poglądów, zadawania niewygodnych pytań i krytykowania władz. Wystarczy, że napisze jeden felieton, przeprowadzi dwa wywiady, a już staje się wrogiem publicznym – oczernianym, wyśmiewanym i poniżanym przez anonimowych komentatorów. Dobrze, że ten konkretny delegat na KZA ma w głębokim poważaniu opinie ludzi, którzy nie mają jaj i kultury by podpisać się własnym imieniem i nazwiskiem pod swoimi komentarzami…

Otwarte krytykowanie samorządu aptekarskiego nie jest łatwe. Jest wręcz ryzykowne. Nasza grupa zawodowa nie jest duża, a biorąc pod uwagę farmaceutów aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym – wręcz mikroskopijna. W rezultacie wszelka krytyka natychmiast odbija się szerokim echem w środowisku wywołując lawinę komentarzy i przedziwnych reakcji krytykowanych. I to o tych reakcjach chciałbym dzisiaj nieco napisać. Zarówno w kontekście nadchodzącego KZA, jak i mijającej kadencji władz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Przez ostatnie kilka lat miałem okazję doskonale przekonać się o tym, że pewni członkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej nie cierpią krytyki swoich działań i nie potrafią wyciągać z niej właściwych wniosków. O tym jak to dr Grzegorz Kucharewicz i dr Marek Jędrzejczak skarżyli się farmaceutom podczas Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów Okręgowych Izb Aptekarskich, na moją działalność dziennikarską, pisałem już w pierwszej części „Felietonu delegata na KZA”. Nie pisałem jednak o tym, jak wysoko postawieni członkowie NIA wykorzystują zapisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP, aby podcinać skrzydła krytykujących ich farmaceutom. Otóż ich narzędziem w tej walce o ideowy totalitaryzm stał się art. 20.2. Kodeksu Etyki Aptekarza RP, mówiący że „podejmując krytykę działania organów samorządu aptekarz zobowiązany jest przeprowadzić ją najpierw w swoim środowisku”. I tutaj pojawia się pytanie – co oznacza, że taka krytyka powinna być najpierw przeprowadzona w swoim środowisku? Czy chodzi tutaj o aptekę, izbę, społeczność internetową, prasę branżową? Brak doprecyzowania tej kwestii sprawia, że bardzo łatwo jest oskarżyć farmaceutę krytykującego samorząd o złamanie tego przepisu.

Przekonał się o tym kilka miesięcy temu mgr farm. Marek Tomków, który po nazwaniu idiotycznym protestu aptekarzy żądającego równego dostępu do leków, został publicznie napiętnowany przez prezesa NRA, który skierował wniosek o zbadanie tej wypowiedzi przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pod kątem naruszenia Kodeksu Etyki Aptekarza RP. NROZ oczywiście nie dopatrzył się tutaj przewinienia i sprawę oddalił. Środowisko otrzymało jednak sygnał, iż każdy krytykujący działalność władz NIA zostanie napiętnowany.

W 2014 roku w podobny sposób pogrożono również mi. Kilka tygodni po obradach III Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu VI Kadencji WOIA otrzymałem list od prezesa dra Bąbelka (wówczas też sekretarza NRA), w którym powołał się on na wspomniany art. 20.2. Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zarzucając mi niewłaściwy i nieetyczny sposób przekazania krytyki… budżetu WOIA. A miało to polegać na opublikowaniu przeze mnie preliminarza WOIA na rok 2014 w Internecie (to akurat prawda) wraz z krytycznymi uwagami (spore nadużycie). Tyle, że żadnej z tych krytycznych uwag ówczesny prezes Wlkp ORA nie przytoczył – bo ich po prostu nie było. O co zatem chodziło? Otóż to właśnie na tym Zjeździe nagrałem wystąpienie dra Grzegorza Kucharewicza, którego publikacja w Internecie tak bardzo zdenerwowała prezesa NRA – do tego stopnia, że interweniował nawet radca prawny NIA żądając usunięcia nagrań z FGD… Mimo że pismo prezesa Bąbelka dotyczyło czegoś innego – komunikat był oczywisty.

Art. 20.2. Kodeksu Etyki Aptekarza RP przez swoją nieprecyzyjność stał się narzędziem opresji samorządu aptekarskiego wobec uczciwej i wypowiadanej z otwartą przyłbicą krytyki ze strony zwykłych farmaceutów. Sprawił, że byle dziennikarz Faktu lub SuperExpressu może bezkarnie krytykować kosmiczne i oburzające podwyżki dla prezesa NRA, ale gdyby w tej sprawie wypowiedział się publicznie mgr farm. Łukasz Waligórski, z pewnością dostałby list o skierowaniu sprawy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

O tym, że relacja między samorządem a członkami danej grupy zawodowej może wyglądać inaczej, można przekonać się czytając Kodeks Etyki Lekarskiej. Jest w nim zapis analogiczny do wspomnianego art. 20.2., a jednak znacząco inny: „Podejmując krytykę działania organów samorządu lekarskiego winni przeprowadzić ją przede wszystkim w środowisku lekarskim lub na łamach pism lekarskich” (art. 58. Kodeksu Etyki Lekarskiej). Niby tak samo, ale jednak inaczej. Okazuje się, że krytyka samorządu lekarskiego może być przeprowadzona przez lekarzy również na łamach pism lekarskich – w domyśle, także tych wydawanych on-line i branżowych stronach internetowych. Brak tych kilku słów w Kodeksie Etyki Aptekarza RP sprawia, że tacy farmaceuci jak ja, Marek Tomków czy Mariusz Politowicz zaglądają codziennie do skrzynki na listy, wypatrując w niej wezwania od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Czy tak to powinno wyglądać? Proponuję, aby Krajowy Zjazd Aptekarzy zajął się poprawieniem tego fragmentu Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

Został niecały miesiąc do Krajowego Zjazdu Aptekarzy i wyborów nowego prezesa NRA. Miesiąc ostrej walki, wymiany ciosów, wywiadów, listów, komunikatów i felietonów. Miesiąc plotek, pomówień i insynuacji. Czy przedstawiciele obecnego samorządu odważą się w tym czasie sięgnąć po art. 20.2. Kodeksu Etyki Aptekarza RP? No cóż… przestrzegam i polecam uważniejszą lekturę całego Kodeksu – w tym art. 18.2. mówiącego: „Stosunki między Aptekarzami opierają się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności. Wzajemna ocena powinna być sprawiedliwa, a bezstronna krytyka przekazywana przede wszystkim osobie zainteresowanej”. Ten fragment polecam pamięci szczególnie obu prezesom, którzy do tej pory krytykowali podczas swoich wystąpień publicznych moje dziennikarskie poczynania. Nie jestem członkiem samorządu a zwykłym aptekarzem, dlatego krytyka pod moim adresem nie powinna być przeprowadzana „w środowisku”, a kierowana przede wszystkim do mnie. Kto robi inaczej, łamie Kodeks Etyki Aptekarza RP.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Co za dużo, to niezdrowo Co za dużo, to niezdrowo

Choć opieka farmaceutyczna w aptekach z mrzonki staje się powoli planem branym pod uwagę, wciąż jesz...

Efektowne zdjęcia z wakacji Efektowne zdjęcia z wakacji

Ponieważ nie samą farmacją człowiek żyje , dziś postaram się opisać jak zrobić efektowne zdjęcie z ...

Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę

Pracuję w aptece i lubię swoją pracę czasami mniej, czasami bardziej. Mam swoje życie prywatne i spo...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz