REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gangsterskie sieciówki

22 grudnia 2016 08:59

Na jednym z portali farmaceutycznych miałem wątpliwą przyjemność zapoznania się z artykułem, w którym autor zdaje się robić wszystko, by utwierdzić kolegów po fachu, iż aptekarze zatrudniani w sieciówkach są jak żona gangstera – mają tylko się uśmiechać i ładnie pachnieć. Absolutnie nie grzeszą oni inteligencją, w zasadzie każdy swój brak wiedzy umiejętnie zastępują robieniem tak zwanego dobrego wrażenia…

farmaceuta7.png

Otóż chciałbym wszem i wobec ogłosić, że my, farmaceuci aptek sieciowych mamy więcej niż dwa neurony i także potrafimy udzielić profesjonalnego poradnictwa. Bo tak się składa, że przekroczenie progu apteki sieciowej nie odbiera nieodwracalnie wiedzy zdobytej na studiach i chęci samokształcenia.

Może się wydawać, że artykuł niepotrzebny – aczkolwiek jestem odmiennego zdania. W dobie zmian w prawie farmaceutycznym i nadchodzących reformach, które mają na celu jasne ograniczenie rozwoju i ekspansji aptek sieciowych. Mogę zaakceptować aspekty ekonomiczne, które poruszają właściciele i pracownicy małych aptek, choć to zwykłe mechanizmy rynkowe zadecydowały, że pacjent zwyczajnie wybiera sieciówkę. Nie jestem w stanie jednak zgodzić się na schodzenie w argumentacji do poziomu piaskownicy i oczernianie się nawzajem, jakoby aptekarz zatrudniony w czymś większym niż rodzinnej placówce musiał wstydzić się swojego miejsca pracy oraz nosić na sobie brzemię mniej douczonego.

Tak bardzo wypomina się nam, że dbamy o dobre relacje z pacjentami, że witamy ich uśmiechem, żegnamy dobrym słowem, że zależy nam na uprzejmym i życzliwym zachowaniu. Czy jednak jest w tym coś złego? Nie zaszkodziłoby niektórym farmaceutom z mniejszych aptek czasem rozchmurzyć się na widok wchodzącego pacjenta. Apteka to nie umieralnia i można przemycić tak odrobinę radości! Jesteśmy nie tylko pracownikami ochrony zdrowia, ale też pracownikami sektora usług i chyba wszędzie indziej oczekujemy życzliwego podejścia drugiej osoby, dlaczego więc tak bardzo piętnujemy to w aptekach sieciowych? Poza tym, te wszystkie ozdobniki i dodatkowe elementy komunikacji mają tylko ułatwić docelowy i ostateczny kontakt z pacjentem, polegający na udzieleniu fachowej porady. Gdyby któryś a autorów tych obrazoburczych artykułów zadał sobie trochę więcej trudu i porozmawiał z którymś z farmaceutów, może przekonałby się, że pod tym uśmiechem kryje się profesjonalna wiedza i fachowe doradztwo.

Kolejnym wypominanym „rzeczowym” aspektem za prowizorycznością fachowości aptek sieciowych jest ich przywiązanie do dobrego wyglądu, szerokiego asortymentu, promocji i wszelkich innych form, które cieszą oko. Powtórzę swoje pytanie: czy jest w tym coś złego? Czy idąc po pracy do sklepu nie wybieramy sami tego, co ładnie zaprezentowane a tańsze? Dlaczego aptekarze z prywatnych aptek zachowują się jak pies ogrodnika i jedynie krytykują każdą strategię sieciówek zamiast zwyczajnie uczyć się od tych, którzy przyciągnęli tym pacjentów i konkurować na płaszczyźnie zawodowej zamiast walczyć argumentami poniżej pasa, że sieciówki nie mają do zaoferowania nic poza bezwartościowymi świecidełkami i ładnie opakowanymi produktami? Każdy ma prawo się starać, wiedza zdobyta na studiach nie jest jedynym gwarantem zapewniającym powodzenie w świecie farmaceutycznym, a mam wrażenie, że z takiego założenia wychodzi część przedstawicieli naszej branży, bo zwyczajnie chcieliby zrównać ze sobą tych wszystkich, którzy dają z siebie trochę więcej.

Jestem zdania, że nadciągające zmiany ostatecznie podzielą farmaceutów na tych, którzy akceptują sieciówki na rynku aptecznym i na ich dożywotnich wrogów. Apeluję jednak, by nie zniżać się do argumentów typu „my jesteśmy słabsi, bo oni tylko nabierają pacjentów na ładne oczy” – ja też mogę pisać subiektywnie, że jesteśmy najlepsi, ale nie tędy droga. Szanujmy się nawzajem, nie generalizujmy i myślmy przede wszystkim o tym, czy pacjenci korzystają na naszych zabiegach – jeśli tak, nie próbujmy ich na siłę zwalczać. Wtedy możemy sprawiać wrażenie, że sami nie mamy nic do zaoferowania i jedynie poprzez niszczenie wizerunku konkurencji mamy szansę się jeszcze podnieść.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

(Nie)śmiertelny Tylenol (Nie)śmiertelny Tylenol

Atak serca wywołany wadą wrodzoną i udar mózgu – takie przyczyny zgonu stwierdzono u dwóch pierwszyc...

PEST, SWOT i apteki… PEST, SWOT i apteki…

Apteka to przedsiębiorstwo, a jej właściciel to przedsiębiorca. Nawet jeśli jest farmaceutą, który z...

Kaskada przepisywania Kaskada przepisywania

Kaskada przepisywania (kaskada lekowa) jest rodzajem problemu lekowego, u podstawy którego leży poja...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz