REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gdy farmaceuta musi, a nie powinien…

7 czerwca 2017 10:00

Jednym z ustawowych obowiązków farmaceuty jest poinformowanie pacjenta o tańszym odpowiedniku każdego refundowanego leku z recepty. Przepis ten budzi kontrowersje od samego początku. Powodów jest wiele, a kolejnych dostarczyli kilka tygodni posłowie i Ministerstwo Zdrowia…

Farmaceutka obsługuje pacjentkę

Obowiązek poinformowania pacjenta o tańszym odpowiedniku leku z recepty jest odbierany przez farmaceutów jako rodzaj przymusu, pomijającego ich merytoryczne przygotowanie i sprowadzającego do funkcji robotów realizujących recepty. Cel jest oczywisty. Pacjent ma wybrać tańszy lek, do którego NFZ mniej dopłaca. Zyskuje na tym pacjent – bo mniej płaci, Fundusz – bo więcej zostaje w ‘kasie’, inni pacjenci – bo dzięki temu Ministerstwo Zdrowia ma pieniądze na refundację kolejnych leków i świadczeń. Ten trend – do zwiększania stopnia substytucji – obserwowany jest na całym świecie. Jego podwaliną jest teza, że leki generyczne działają tak samo jak oryginalne (i inne generyczne) a ich zamiana nie wpływa na zdrowie pacjenta. Ten fundament substytucji leków coraz częściej się jednak chwieje. Już nie tylko pacjenci, farmaceuci, ale i lekarze poddają w wątpliwość równoważność odpowiedników (czytaj więcej: Farmaceuta nie powinien wymuszać substytucji na pacjencie).

Problemem wspomnianego zapisu ustawy refundacyjnej jest jego „niewybiórczość”. Brak w nim wyjątków i szczególnych sytuacji (wyłączając informację autorstwa lekarza „nie zamieniać”, o której za chwilę). Niezależnie od tego jaki lek znajduje się na recepcie lub na co choruje pacjent, farmaceuta MUSI poinformować go o istnieniu tańszego odpowiednika, a pacjent może sobie takiego leku zażyczyć. Pytanie brzmi: czy farmaceuta informując, może pacjentowi odradzić taką zamianę w oparciu o swoją wiedzę? Czy ma prawo kwestionować skuteczność leków generycznych, jak to w ostatnim czasie robią lekarze i politycy?

REKLAMA

Dyskusja o biorównoważności leków oryginalnych i generyków, ale także generyków między sobą, toczy się na całym świecie (czytaj więcej: Leki oryginalne i ich odpowiedniki – czy są tak samo skuteczne i bezpieczne?). W USA tworzone są wręcz specjalne klasyfikacje grupujące generyki na mniej lub bardziej równoważne. W RPA rząd oficjalnie odradza substytucję niektórych leków (wąski indeks terapeutyczny itp.).

REKLAMA

W Polsce decyzyjność odnośnie możliwości stosowania przez pacjenta leków posiadają lekarze. W rozporządzeniu w sprawie recept, mają zapisany przywilej zaznaczenia na recepcie, iż dany lek nie może zostać zamieniony na żaden inny generyki. Wielu lekarzy korzysta z tej możliwości, zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami wpisując eNZetki przy lekach na padaczkę, psychotropowych, przeciwarytmicznych i o wąskim indeksie terapeutycznym. W ten sposób chronią swoich pacjentów przed niemożliwymi do przewidzenia konsekwencjami substytucji, o których rozpisują się publikacje naukowe na całym świecie.

Co jednak jeśli lekarz nie zna wytycznych? Jeśli pacjentowi po przeszczepie czy chorującemu na padaczkę leki na kontynuację terapii przepisuje lekarz POZ, który nie przybije pieczątki „nie zamieniać”? Albo co gorsza – lekarz nie wie o możliwości dodania takiej adnotacji na recepcie, czego dowód dał niedawno dr n. med. Jerzy Friediger zarzucając farmaceutom czerpanie korzyści z wydawania pacjentom odpowiedników (czytaj więcej: Apteki mają profity z wydawania zamienników?). W takich sytuacjach farmaceuta musi beznamiętnie wyklepać ustawową formułkę o istnieniu tańszego odpowiednika leku z recepty, choć jego wiedza każe mu taką zamianę odradzić. A co jeśli pacjent słysząc taką informację, i będąc pod wpływem resortowej i unijnej „propagandy” o biorównoważności generyków, postanowi o wyborze tańszego odpowiednika? Kto weźmie odpowiedzialność za ewentualny kryzys terapii takiego pacjenta? Farmaceuci nieustannie słyszą od pacjentów stwierdzenia „ten odpowiednik na mnie nie działa” albo „chcę wrócić do poprzedniego, bo po tańszym odpowiedniku czułem się gorzej”… Subiektywne odczucia czy kryzys biorównoważności?

W polskich aptekach przybywa leków generycznych – również w grupach terapeutycznych, w których substytucja nie jest wskazana przez ekspertów. Być może nadszedł czas na rewizję obowiązków i uprawnień farmaceutów w tym kontekście?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Felieton delegata na KZA – część 1 Felieton delegata na KZA – część 1

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Mowa oczywiście o wyborach do organów Naczelnej Izby Aptekarskie...

Requiem dla snu Requiem dla snu

„Requiem dla snu” to głośny dramat psychologiczny z 2000 roku w reżyserii Darrena Aronofsky’ego, opo...

Towar zapomniany Towar zapomniany

Leży gdzieś samotny, zakurzony, niechciany. Wepchnięty między puste opakowania po szpatułkach laryng...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz