REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gdzie są te leki?

29 października 2015 08:42

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał już ponad 1250 sprzeciwów dotyczących wywozu leków deficytowych za granicę. Tymczasem w polscy farmaceuci nadal mają problem z ich zakupem w hurtowaniach. Rodzi się więc pytanie gdzie podziewają się leki, których wywozu GIF zabronił.

Zgodnie z art. 78a ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść sprzeciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium Polski leków, znajdujących się na specjalnej „liście produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności”. Zgłoszenie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego sprzeciwu obliguje przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną do ich sprzedaży wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości określonej w zgłoszeniu w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na tym terytorium. Czy eksporterzy wywiązują się z tego obowiązku?

Takie właśnie pytanie postanowiłem zadać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w ramach dostępu do informacji publicznych. Po dwóch tygodniach oczekiwania dowiedziałem się, że od początku obowiązywania nowych przepisów GIF wydał sprzeciw na wywóz leków za granicę w sumie… 10 przedsiębiorcom. Okazuje się, wszystkie te 1250 sprzeciwów dotyczyły jedynie 10 firm zajmujących się legalnym eksportem leków. Mało tego. GIF wyliczył, że 88,5% to sprzeciwy wydane wobec jednego przedsiębiorcy. Z tych 10 przedsiębiorców, 4 zostało poddanych inspekcji, a wobec jednego z podmiotów przed wejściem w życie noweli kwietniowej (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw) wydano decyzję dotyczącą cofnięcia zezwolenia. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze. Wobec pozostałych 5 nie było podstaw do podjęcia czynności kontrolnych.

Ale zaraz, zaraz. Czyżby w Polsce tylko 10 przedsiębiorców zajmowało się eksportem leków za granicę? Czyżby wyłącznie 10 firm było odpowiedzialnych za coroczny wywóz leków wartych grube miliardy i ich braki w aptekach? Coś tu się nie zgadza…

Zamiar zbycia lub wywozu leków poza Polskę jest stałym elementem badanym w toku każdej inspekcji GIF, począwszy od 12 lipca 2015. Weryfikacja odbywa się na poziomie inspekcji planowych i doraźnych. I to właśnie podczas ich przeprowadzania okazuje się, że część przedsiębiorców w ogóle nie zgłasza zamiaru wywozu leków za granicę. Kompletnie nie respektują nowych przepisów i bez informowania Inspekcji dalej wywożą za granicę TIR-y wypełnione deficytowymi lekami. Dopiero podczas kontroli hurtowni (które może przeprowadzać tylko Główny Inspektorat Farmaceutyczny – a nie wojewódzkie) kontrolerzy odkrywają, że przedsiębiorca wywozi leki bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do GIF. Innymi słowy – interes kwitnie dalej!

Podczas kontroli GIF takie działania są kwalifikowane jako „niezgodność krytyczna”, za które przewidziane są kary pieniężne. Przedsiębiorca, który dokonał wywozu lub zbycia leku w przypadku braku zgłoszenia zamiaru wywozu, przed upływem terminu na zgłoszenia sprzeciwu albo wbrew wydanemu sprzeciwowi musi liczyć się z karą do 5% rocznego obrotu netto, nie mniejszą jednak niż dwukrotna wartość wywiezionych lub zbytych produktów.

Ciągle bez odpowiedzi pozostaje jeszcze pytanie o los leków, wobec których GIF wydał sprzeciw wywozu. Ich nazwy, dawki i ilości można poznać wczytując się w treść sprzeciwów publikowanych na stronach Inspekcji Farmaceutycznej. Liczby porażają. Przykładowo w Poznaniu znajduje się mała hurtownia, która w ciągu miesiąca zgłosiła chęć wywozu leku Xarelto 20 mg w łącznej ilości około 7000 opakowań. Ich wartość rynkowa to ponad 1 mln zł. GIF sprzeciwił się ich sprzedaży za granicę, a więc zgodnie z ustawą przedsiębiorca powinien sprzedać je „wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości określonej w zgłoszeniu w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na tym terytorium”. Czy tak zrobił? Oczywiście właściciel hurtowni takiej informacji nie udziela, z kolei Główny Inspektor Farmaceutyczny zasłania się tajemnicą służbową.

Tymczasem w środowisku pojawiają się głosy, że przedsiębiorcy, którym GIF zabronił wywozu leków za granicę, nie respektują obowiązku ich sprzedaży na terytorium RP lub po prostu zawierają fikcyjne transakcje markujące obrót. Jest to szczególnie łatwe w sytuacjach gdy przedsiębiorca posiadający hurtownię, ma również swoje apteki – a jak wiadomo w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji był to podstawowy model tej nielegalnej działalności. W rezultacie dochodzi do sytuacji, gdy hurtownia, która nie może wywieźć leku za granicę, sprzedaje go „swojej” aptece lub siostrzanej hurtowni (ustawowy obowiązek spełniony). Następnie mechanizmami zbliżonymi do odwróconego łańcucha dystrybucji (np. na zlecenie NZOZ-u) lek wraca do tej samej hurtowni i ponownie staje się przedmiotem wniosku składanego do GIF o eksport. Aby przekonać się jak prawdopodobny to mechanizm, wystarczy prześledzić serie leków (np. wspomnianego Xarelto) pojawiające się cykliczne w sprzeciwach GIF. Rezultat jest taki, że leki przeznaczone na eksport krążą w sieci handlowych powiązań, są kumulowane i czekają na moment, gdy GIF np. przeoczy wniosek i nie wyda sprzeciwu – albo po prostu są wywożone bez informowania o tym Inspekcji.

Efekt jest taki, że apteki nieustannie mają problem z zakupem w hurtowaniach leków dla swoich pacjentów. Ich frustracja jest coraz większa, a jej rezultatem są listy kierowane do Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Farmaceutycznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lenistwo formą wspomagania reeksportu Lenistwo formą wspomagania reeksportu

Ustawa zwana antywywozową dołożyła farmaceutom sporo (pojęcie względne) pracy typowo administracyjne...

A jednak Mamut A jednak Mamut

Czy apteki, takie jak widzimy obecnie wokół siebie i ich pracownicy odejdą w niebyt jak mamuty? Czy ...

Między literaturą a medycyną Między literaturą a medycyną

„Między literaturą i medycyną” to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto śledzi wątki medyczne w sztuc...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz