REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Geny w farmacji

4 maja 2017 09:00

Tradycyjna apteka jest tak naprawdę odzwierciedleniem naukowego stanu wiedzy sprzed dekady lub dwóch. Nie ma co ukrywać, że preparaty sprzedawane każdego dnia za pierwszym stołem już dawno przestały spędzać badaczom sen z powiek. Obecnie wchodzimy w nową erę leczenia – połączyliśmy siły biologii molekularnej, farmacji i biotechnologii, by święcić triumfy terapii genowej…

Postęp medycyny do nadzieja dla chorych, ale i ryzyko związane z nowoczesnym terroryzmem.

Jednak wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się mieć same plusy, kryje też poważne zagrożenia. Czy więc należy się zastanowić nad potencjalnymi konsekwencjami rozwoju tej dziedziny nauki, podobnie jak to ma miejsce w przypadku sztucznej inteligencji?

Ostatnimi czasy inżynieria genetyczna zrobiła krok milowy w stronę wygranej z antybiotykoopornością. O problemach z antybiotykoterapią pisałem już we wcześniejszych felietonach, dlatego też chciałbym wspomnieć o tym kolejnym odkryciu, które oddala nas od wizji wielkiej przegranej z bakteriami. Zastosowanie metody CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) polegającej na cięciu DNA i zastąpieniu wadliwego genu prawidłową wersją postulują badacze z University of Wisconsin-Madison w walce z bakteriami Clostridium difficile. To właśnie dzięki temu mechanizmowi bakterie chronią się przed atakiem wirusów, tnąc ich genom na fragmenty i wbudowując je we własny. Badacze planują stworzyć bakteriofag, zdolny infekować komórki bakterii.

REKLAMA

Ekipa z University of Wisconsin-Madison zamierza umieścić bakteriofagi wewnątrz tabletek probiotycznych, które mogą być połknięte przez człowieka, co uchroni wirusa przed rozkładem w kwasie żołądkowym. Po wniknięciu do przewodu pokarmowego uwolniony wirus ma ostatecznie doprowadzić do samo destrukcji bakterii – wysyłana przez bakteriofagi informacja ma spowodować, iż zamiast DNA wirusa bakterie zaczną ciąć na fragmenty własne DNA. Niebywałą zaletą wspomnianej techniki jest fakt, że jest ona wysoce selektywna – zaprojektowany wirus ma unicestwiać konkretne gatunki bakterii, pozostawiając prawidłową florę bakteryjną w nienaruszonym stanie.

REKLAMA

Nie można jednak jeszcze ogłaszać zwycięstwa, bowiem samo wprowadzenie nowych technologii na rynek nie jest równoznaczne z sukcesem. Dotkliwie przekonała się ostatnio o tym holenderska firma farmaceutyczna uniQure, która zmuszona była wycofać swoją innowacyjną terapię genową lekiem Glybera dla osób z wrodzoną hiperlipoproteinemiątypu I. Problemem okazała się cena, wynosząca bagatela 1,2 mln euro za dawkę. Działanie leku opierało się na wprowadzeniu funkcjonalnego genu lipazy lipoproteinowej do organizmu za pomocą wirusa AAV który nie wywołał infekcji ani też nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia. Mimo prawie rocznego utrzymywania się efektu, pacjenci wciąż wybierają drakońską dietę zamiast innowacyjnej terapii.

O innej, dużo mroczniejszej ciemnej stronie inżynierii genetycznej wspominał ostatnio Bill Gates podczas przemówienia w Royal United Services Institute. Zwrócił on uwagę, iż z użyciem taniej i łatwo dostępnej techniki CRISPR bioterroryści są w stanie uruchomić śmiercionośną broń: wirusy odry lub superbakterie. Powszechnie dostępne są zestawy, które umożliwiają samodzielne przeprowadzenie modyfikacji genetycznych, wycinanie poszczególnych fragmentów kodu DNA i zastępowanie go innymi. Istnieją strony internetowe oferujące sprzedaż zestawów umożliwiających na przykład uodpornienie bakterii E.coli na działanie antybiotyków. Takie zestawy można nabyć za kwotę mniejszą niż… 100 funtów – stwierdził podczas przemówienia.

Jak widać, po raz kolejny nauka niesie przed sobą niemałe wyzwania. Nie tylko na poziomie merytorycznym, bo tu osiągnęliśmy ostatnio spore sukcesy. Wciąż jednak należy zadawać sobie pytanie, do którego momentu korzyści przewyższają straty i czy jak długo możemy być pewni, że tworzona broń nie obróci się przeciwko nam?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Misja: Farmaceuta Misja: Farmaceuta

Jestem przekonany, że częścią misji zawodowej farmaceutów jest pomoc potrzebującym oraz zaangażowani...

6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie 6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie

Kurze jaja to jeden z najdoskonalszych naturalnych produktów spożywczych, a wynika to jednoznacznie ...

Szukam pracy Szukam pracy

Początek kwietnia – jak co roku o tej porze następuje wysyp młodych magistrów, którzy właśnie skończ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz